The Donators

The list of Buddhists offering of "Two funds of education" in January 2020

Update: 05/02/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO  FUNDS OF EDUCATION" IN JANUARY 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/01/2020

Dương Thị Vi

Bình Dương

500.000

 

03/01/2020

Diệu Liên

TP HCM

20.000

 

04/01/2020

Lê Thuý An

TP HCM

500.000

 

12/01/2020

Nguyễn Minh Hảo

TP HCM

50.000

 

12/01/2020

Nguyễn Minh Hoá

TP HCM

50.000

 

19/01/2020

Chánh Hiền Tuệ + chánh Tâm Bình

Quận 5 - TP HCM

37.500.000

 

21/01/2020

Nguyễn Thị Duyên

TP HCM

100.000

 

22/01/2020

Bảo Trân

TP HCM

500.000

 

25/01/2020

Nguyễn Thị Xuân

TP HCM

100.000

 

25/01/2020

Nguyễn Đức Thọ

TP HCM

200.000

 

25/01/2020

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

100.000

 

25/01/2020

Vũ Thị Mai Lan

Nước ngoài

250.000

 

26/01/2020

Lê Thị Kim Huê

TP HCM

100.000

 

26/01/2020

Liên Hân

TP HCM

500.000

 

28/01/2020

Phạm Thị Dung

TP HCM

200.000

 

29/01/2020

Nguyễn Ngọc Danh

TP HCM

2.000.000

 

29/01/2020

Diệu Giàu

TP HCM

100 USD

 

 

TALENT MONK FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/01/2020

Liên Dung

TP HCM

500.000

01/01/2020

Dương Thị Vi

Bình Dương

500.000

02/01/2020

Phật Tử

TP HCM

100.000

03/01/2020

Phật Tử

TP HCM

10.000

09/01/2020

Chơn Đức Hạnh + Chánh Thiện Đức

 

100.000.000

18/01/2020

Cô Chi

TP HCM

300.000

19/01/2020

Chánh Hiền Tuệ + Chánh Tâm Bình

Quận 5 - TP HCM

37.500.000

21/01/2020

Nguyễn Thị Duyên

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

100.000

25/01/2020

Hoàng Văn Dân

TP HCM

100.000

25/01/2020

Hoàng Văn Hưng

TP HCM

500.000

25/01/2020

Trần Huy Cường

TP HCM

200.000

25/01/2020

Hoàng Bá Hoà

Bắc Ninh

500.000

26/01/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

200.000

26/01/2020

Nhuận Nhiên

TP HCM

100.000

26/01/2020

Liên Hân

TP HCM

1.000.000

31/01/2020

Cô Định

Quảng Ngãi

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/08/2020

TONG HO THI PHUONG THAO NT- TAM NGUYEN DONG GOP QUY "UOM MAM TRI TUE ( 3.000.000) , TANG TAI NGO CHAU TU ( 2.000.000) GD TIEN MAT

5.000.000

01/08/2020

MBVCB314525195.Ho Thi Tuyet Nhi. Ung ho quy hoc bong uom mam tri tue..CT tu 0871004250775 HO THI TUYET NHI

100.000

01/07/2020

Sender:01321001.DD:070120.SHGD:10000425.BO:DANG THI HUONG.CUNG DUONG CTRINH UMTT VA QUY T ANG TAI CHUA HOANG PHAP

800.000

01/23/2020

866695.230120.144256.1tr550k Quy tre em mo coi1tr tang tai FT20030399473080

2.550.000

01/21/2020

Sender:01201003.DD:210120.SHGD:10012286.BO:DANG THI THANH.DANG THI THANH CUNG DUONG QUY TA NG TAI NGO

5.000.000

01/13/2020

Sender:79334001.DD:130120.SHGD:10005166.BO:VU THI HANH TRANG0533564.TRANG VA NHU AN UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

1.000.000

01/13/2020

Sender:79334001.DD:130120.SHGD:10005161.BO:VU THI HANH TRANG0533564.TRANG VA NHU AN UNG HO QUY DAO TAO TANG TAI CHUA HOANG PHAPJ (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

1.000.000

01/01/2020

MBVCB309266606.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

01/04/2020

IBVCB.0401200701123001.LE QUOC HUY.Gia dinh Nguyen Ngoc Diep, Le Van Duc, Le Thi Bich Duyen, Le Quoc Huy. Thanh tam cung duong xay toa nha da nang Chua Hoang Phap.

500.000

 

Related News