The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in February 2022

Update: 12/03/2022
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN FEBRUARY 2022

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/02/2022

Liên Xuân

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Huệ Sơn

2.000.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Nguyễn Hồng Trâm

300.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Minh Hiếu

300.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Diệp Hương

200.000

TP HCM

02/02/2022

Minh Quyền

1.000.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

200.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thành Thế

100.000

TP HCM

02/02/2022

Dương Thị Thám

400.000

TP HCM

03/02/2022

Phan Thị Thu

100.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Phan Hồng Ngọc

100.000

TP HCM

04/02/2022

Ngô Chân Phương Anh

100.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Kim Hùng

100.000

Nước ngoài

06/02/2022

Phật tử

300.000

Cần Thơ

06/02/2022

GĐ Trần Thị Kim Hòa

10.000.000

TP HCM

06/02/2022

Hoàng Thị Trường

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

Lâm Nguyện Minh

200.000

TP HCM

06/02/2022

Đào Thị Nụ

200.000

TP HCM

07/02/2022

Ái Nữ

3.000.000

TP HCM

12/02/2022

Diệu Trí

50.000

TP HCM

12/02/2022

Nguyên Phúc

200.000

TP HCM

13/02/2022

Trần Thị Bảy

100.000

Bình Dương

14/02/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

Tp.HCM

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/02/2022

Dương Thị Minh Nguyệt

850.000

Đồng Nai

01/02/2022

Nguyễn Thị Ngoãn

1.200.000

Đồng Nai

01/02/2022

Nguyễn Thị Phương Thảo

1.200.000

Đồng Nai

01/02/2022

Nguyễn Thảo Nguyên

1.200.000

Đồng Nai

01/02/2022

Liên Xuân

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Huệ Sơn

2.000.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Nguyễn Hồng Trâm

500.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyên Ngọc

500.000

TP HCM

02/02/2022

Liên Hoa

500.000

TP HCM

02/02/2022

Tường Nhu

500.000

TP HCM

02/02/2022

Minh Quyền

300.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

300.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Thành Thế

100.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyễn Minh Nhật

100.000

TP HCM

02/02/2022

Kim Ngọc

50.000

Tiền Giang

03/02/2022

Nguyễn Thanh Hải

400.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Hoàng Minh

400.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Đình Vấn

400.000

TP HCM

03/02/2022

Trần Quốc Phúc

400.000

TP HCM

03/02/2022

Minh Thông

400.000

TP HCM

03/02/2022

Phan Huỳnh Tấn Thịnh

250.000

TP HCM

03/02/2022

Lê Minh Phương

500.000

TP HCM

03/02/2022

Trần Thị Lan

300.000

TP HCM

03/02/2022

Ngô Sùng Hãi

100.000

TP HCM

03/02/2022

Ngô Sùng Khôi

100.000

TP HCM

04/02/2022

Lương Thị Mộng Trâm

800USD

Nước ngoài

06/02/2022

Trường An

200.000

TP HCM

06/02/2022

Trần Thị Tra

200.000

Bến Tre

07/02/2022

Phật Tử

1.500.000

TP HCM

07/02/2022

Đặng Văn Quảng

400.000

TP HCM

07/02/2022

Lê Biếc Trường Giang

100.000

TP HCM

07/02/2022

Nguyễn Tường Vy

100.000

TP HCM

10/02/2022

GĐ Nguyễn Đức Vinh

1.000.000

TP HCM

13/02/2022

Liên Khánh

1.200.000

Hải Dương

13/02/2022

Vũ Thị Khuy

500.000

Hải Dương

15/02/2022

Lê Thị Nhạc

5.000.000

Long An

15/02/2022

Tịnh Sáng

200.000

TP HCM

25/02/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

1.000.000

TP HCM

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/02/2022

459404.020222.025100.be Huynh Lam Khanh Nhan; pd Minh Phuc ung ho quy Dao tao Tang tai NCT thang 2.2022

200.000

02/02/2022

169148.020222.025327.be Tran Lam Thuc Linh ung ho quy Dao tao Tang tai NCT.

200.000

06/02/2022

119696.060222.223536.UNG HO QUY FT22038246508018

300.000

09/02/2022

MBVCB.1735213345.Ung ho quy uom mam tri tue & tang .CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

500.000

11/02/2022

565255.110222.215059.ung ho quy UNTT ca quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

12/02/2022

824976.120222.085239.Nguyen Thi Huong phat tam ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

200.000

16/02/2022

MBVCB.1755093483.NGUYEN THI THUY DUONG ung ho Quy UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

23/02/2022

MBVCB.1772950486.Gd Trieu Mai Lan ung ho quy hoc bong uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

23/02/2022

MBVCB.1772955457.Gd Trieu Mai Lan ung ho quy tang tai.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

27/02/2022

256519.270222.123736.VCB;0071000886404;TRAN THI TRANG chuyen khoan con cung giuong quy dao tao tang tai ngo chan tu

200.000

28/02/2022

SHGD:10004055.DD:220228.BO:BUI PHUONG THAO.Remark:Hung Pham ung ho quy Uom mam tri tue

2.270.000

01/02/2022

MBVCB.1724440585.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

01/02/2022

632695.010222.122608.Ngoc Ai ung ho Chu Tang tu hoc

100.000

03/02/2022

MBVCB.1726255008.mung tuoi su phu tru tri (100k )+ quy tang tai N.chan tu(200k)+ cung duong xay dung chua(200k).CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

03/02/2022

635258.030222.182447.Quy Tang tai Ngo Chan Tu

100.000

04/02/2022

859354.040222.052527.Con xin cung duong 300k Quy Uom Mam Tri Tue. Con cam on Su Phu. cac Thay va cac Co Chu. Trang

300.000

04/02/2022

973362.040222.053447.Con xin cung duong Quy Tang Tai 300k Con cam on Su Phu cac Thay va cac Co Chu THUY TRANG

300.000

05/02/2022

373115.050222.131034.Cung duong chu tang FT22038226684176

1.000.000

08/02/2022

709930.080222.100149.thanh kinh cung duong quy Uom mam

100.000

09/02/2022

IBVCB.1736150397.QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Feb 22..CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC

QUANG

200.000

11/02/2022

721425.110222.194547.Thanh kinh cung duong quy Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

14/02/2022

886140.140222.080430.thanh kinh cung duong quy Uom mam

100.000

14/02/2022

297794.140222.171101.Phung thi Thang ck quy ngo chan tu

3.000.000

16/02/2022

688382.160222.204422.Ngoc Ai ung ho Chu Tang tu hoc

300.000

18/02/2022

058043.180222.194909.HO THI TUYET NHI ung ho Quy tang tai va Quy uom mam tri tue

500.000

19/02/2022

676301.190222.060510.MO PHATBACH THAY GD CON CUNG DUONG QUY TANG TAI-190222-06:04:44 676301

3.000.000

23/02/2022

769799.230222.103932.ung ho quy daotao tang tai ngo chan tuv

50.000

28/02/2022

242343.280222.093619.thanh kinh cung duong quy Ngo Chan Tu

15.000.000

Related News