The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in February 2021

Update: 03/03/2021
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN FEBRUARY 2021

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

05/02/2021

Liên Vĩnh

TP HCM

100.000

08/02/2021

Thanh + Phong

TP HCM

37.500.000

09/02/2021

Lê Thị Bảo Ngọc

TP HCM

500.000

12/02/2021

GĐ Liên Hoa

TP HCM

500.000

13/02/2021

GĐ Tịnh Quý + Liên Xuân

TP HCM

1.000.000

13/02/2021

Công Ty CP COMQ

TP HCM

500.000

15/02/2021

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Tiền Giang

100.000

16/02/2021

Cô Châu

TP HCM

200.000

20/02/2021

Hoàng Thị Lý

TP HCM

100.000

21/02/2021

Lê Thị Thủy

TP HCM

500.000

23/02/2021

Nguyễn Thị Ngọc Chung

TP HCM

100.000

24/02/2021

Đặng Thị Lan

TP HCM

200.000

24/02/2021

Nguyễn Đặng Tấn Sang

TP HCM

200.000

24/02/2021

Nguyễn Đặng Mỹ Vân

TP HCM

200.000

25/02/2021

Phật Tử

TP HCM

100.000

25/02/2021

Gd Trần Quốc Bộ

TP HCM

10.000.000

26/02/2021

Đường Thanh Phương

TP HCM

2.000.000

26/02/2021

Nguyễn Đông Hoàng Thế

TP HCM

200.000

28/02/2021

Ngọc Trân

TP HCM

500.000

28/02/2021

Phương anh +Phương Uyên

TP HCM

300.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

08/02/2021

Thanh + Phong

TP HCM

37.500.000

09/02/2021

Mang Trung Tran

Nước ngoài

100 USD

12/02/2021

Liên Đào

TP HCM

200.000

12/02/2021

GĐ Liên Hoa

TP HCM

500.000

13/02/2021

Nguyên Ngọc

TP HCM

500.000

13/02/2021

Nguyễn Chí Em

Cà Mau

100.000

13/02/2021

Liên Hoàng

TP HCM

1.500.000

13/02/2021

GĐ Tịnh Quý + Liên Xuân

TP HCM

1.000.000

14/02/2021

GĐ Liên Khánh

TP HCM

3.000.000

14/02/2021

Liên Tân

Quảng Nam

200.000

15/02/2021

Nhuận Nhiên

TP HCM

200.000

19/02/2021

Trịnh Kim Nhung

TP HCM

200.000

21/02/2021

Doãn Thị Lộc

Nước ngoài

100 USD

21/02/2021

Trần Thị Tra

Bến Tre

100.000

24/02/2021

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

23/02/2021

190387.230221.133604.Ung ho quy Uom mam tri tue

200.000

22/02/2021

110131.220221.205128.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

100.000

22/02/2021

MBVCB.1005502875.Ung ho quy uom mam tri tue.CT tu 0381000612862 NHAM THI HONG HOA

1.000.000

15/02/2021

02009704230215135810202129df814407.99596.135810.giauhtn - ung ho quy hoc bong UOM MAM TRI TUE

200.000

11/02/2021

950254.110221.210912.ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

700.000

07/02/2021

916735.070221.202447.cung duong ctrinh UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

06/02/2021

876726.060221.141052.Be Phuc An xin cung duong uom mam tri tue

600.000

04/02/2021

IBVCB.977883749.Cung duong QUY TANG TAI NGO CHAN TU - Chua Hoang Phap - Feb 21.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

10/02/2021

317163.100221.221640.Cung duong quy tang tai chua Hoang Phap FT21048659338558

600.000

Related News