The Donators

The list of Buddhists offering of "Two funds of education" in February 2020

Update: 06/03/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO  FUNDS OF EDUCATION" IN FEBRUARY 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

02/02/2020

Nguyễn Tuấn Kiệt

TP HCM

1.000.000

 

02/02/2020

Cao Thị Trì

TP HCM

100.000

 

05/02/2020

Lê Thị Phương Trà

TP HCM

500.000

 

08/02/2020

Đặng Thị Nga

TP HCM

100.000

 

08/02/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

 

11/02/2020

Nguyễn Thị Đào

Bình Phước

1.000.000

 

11/02/2020

Ngô Quốc Trung

Nước ngoài

200.000

 

16/02/2020

Diệu Hườn

 

5.000.000

 

16/02/2020

Trần Mỹ Thanh Ngân

 

1.000.000

 

16/02/2020

Trần Huỳnh Phương Chi

 

1.000.000

 

16/02/2020

Bùi Thị Chín

TP HCM

300.000

 

19/02/2020

Đinh Thị Lý

TP HCM

1.000.000

 

21/02/2020

Liên Vĩnh

TP HCM

200.000

 

21/02/2020

Liên Vy

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Nhuận Phúc

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Ngọc Hằng

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Liên Hiếu

TP HCM

100.000

 

21/02/2020

Tịnh Phinh

TP HCM

100.000

 

22/02/2020

Phạm Nguyễn Thảo Nguyên

Nước ngoài

2.600.000

 

23/02/2020

Võ Mai Phương

Quận 10

500.000

 

23/02/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

 

23/02/2020

Diệu Yến

TP HCM

20.000

 

23/02/2020

Liên Thuận

TP HCM

1.000.000

 

23/02/2020

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

 

27/02/2020

Nguyễn Minh Hảo

TP HCM

50.000

 

27/02/2020

Nguyễn Minh Hoá

TP HCM

50.000

 

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

02/02/2020

Cao Thị Trì

TP HCM

100.000

04/02/2020

Phật tử

 

500.000

05/02/2020

Lê Thị Phương Trà

TP HCM

500.000

08/02/2020

Ngô Quốc Trọng

TP HCM

100.000

08/02/2020

Liên Khanh

Hải Dương

1.300.000

08/02/2020

Liên Thùy

Bình Dương

200.000

08/02/2020

Đặng Thị Nga

TP HCM

100.000

13/02/2020

Liên Mỹ

TP HCM

500.000

16/02/2020

Diệu Hườn

 

5.000.000

16/02/2020

Bùi Thị Chín

TP HCM

300.000

16/02/2020

Vũ Thị Khuy

Hải Dương

400.000

16/02/2020

Nguyễn Văn Toản

Hải Dương

200.000

16/02/2020

Nguyễn Văn Toán

Hải Dương

500.000

21/02/2020

Tịnh Chinh

TP HCM

200.000

23/02/2020

Liên Thuận

TP HCM

100.000

23/02/2020

Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

23/02/2020

Dương Thị Vy

Bình Dương

500.000

26/02/2020

Liên Mỹ

TP HCM

100.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/26/2020

000608.260220.204315.NGUYEN HUU TUAN UNG HO QUY TANG TAI 500.000 QUY UOM MAM TRI TUE 500.000

1.000.000

02/15/2020

987113.150220.000145.Van Sang - Ung ho Quy Uom Mam Tri Tue FT20046207153598

100.000

02/09/2020

049082.090220.200701.Pham thi trang, vo chau phuoc ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

500.000

02/07/2020

Sender:01321001.DD:070220.SHGD:10000690.BO:DANG THI HUONG.CUNG DUONG QUY UMTT VA QUY TANGTAI NGO CHAN TU CHUA HOANG PHAP

400.000

02/24/2020

MBVCB348447431.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

02/22/2020

491185.220220.115239.Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai FT20053381547808

6.800.000

02/12/2020

Sender:79334001.DD:120220.SHGD:10002149.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY DAO TAO TANG TAI CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

500.000

02/12/2020

Sender:79334001.DD:120220.SHGD:10002163.BO:VU THI HANH TRANG0533564.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE CHUA HOANG PHAP (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

500.000

02/10/2020

347350.100220.162105.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot ung ho Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu T2 2020

201.000

02/10/2020

520357.100220.155808.CON XIN CUNG DUONG QUY TANG TAI NGO CHAN TU

44.000.000

02/10/2020

298559.100220.143351.Da Phung Doan ung ho quy Uom Mam Tri Tue thang 02 a

300.000

02/10/2020

NGUYEN THI TUYET SUONG( DT 0938894506) CHUYEN TIENQUY UOM MAM TRI TUE

3.000.000

02/07/2020

Sender:79303003.DD:070220.SHGD:10002539.BO:THANG YEN DAO.THANH TAM CUNG DUONG QUY UMTT 500.000. QUY TANG TAI 500.000. HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG 500.000

1.000.000

 

Related News