The Donators

The list of Buddhists offering of "Two funds of education" in December 2019

Update: 21/01/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO  FUNDS OF EDUCATION" IN DEC. 2019

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/12/2019

Tịnh Minh+Tịnh Hải+Văn Thuận

----TP HCM

300.000

01/12/2019

Diệu Thanh

----TP HCM

50.000

01/12/2019

Tuệ Sơn

----TP HCM

50.000

01/12/2019

Diệu Yến

----TP HCM

20.000

01/12/2019

Bùi Thị Hương

----TP HCM

10.000.000

02/12/2019

CarSon

Nước ngoài

500.000

04/12/2019

Diệu Ngộ

----TP HCM

300.000

04/12/2019

Trân Thị Nhân

----TP HCM

50.000

04/12/2019

Chiêm Thị Phụng

----Sóc Trăng

500.000

04/12/2019

Liên Thu

----TP HCM

500.000

05/12/2019

LêThị Liên

----Khánh Hòa

200.000

05/12/2019

Liên Thủ

----TP HCM

100.000

05/12/2019

Bùi Thị Thoi

Q.7 - TP HCM

166.000

05/12/2019

Tâm Hiếu

----

100.000

05/12/2019

Phạm Thị Cúc

----TP HCM

200.000

05/12/2019

Nguyên Diệu

Q.7 - TP HCM

100.000

05/12/2019

Phật tử

----TP HCM

100.000

05/12/2019

Phật Tử

----TP HCM

500.000

06/12/2019

Phật Tử

----TP HCM

100.000

06/12/2019

Bùi Thị Trang

----Khánh Hòa

500.000

06/12/2019

Thiện Huệ

----Đồng Nai

1.000.000

6/12/2019

Tâm Ngọc

----TP HCM

50.000

07/12/2019

Diệu Phương

----Hà Nội

1.000.000

08/12/2019

Trần Thục My

----Nước ngoài

500.000

09/12/2019

Phương Anh + Phương Uyên

----TP HCM

200.000

10/12/2019

Nguyễn Tiến Linh

----TP HCM

500.000

12/12/2019

Nguyễn Hoàng Gia Khang

----TP HCM

500.000

12/12/2019

Nguyễn Minh Hảo

----TP HCM

50.000

12/12/2019

Nguyễn Minh Hoá

----TP HCM

50.000

16/12/2019

Cô Huệ Anh

----Nước ngoài

500.000

20/12/2019

Tịnh Bảo +Tịnh Tạng

----TP HCM

500.000

24/12/2019

Phật tử

 

1.000.000

26/12/2019

Phạm Thị Dung

----TP HCM

200.000

27/12/2019

Nguyễn Xuyên Duyên

----TP HCM

50.000

28/12/2019

Bùi Thị Hà

----TP HCM

500.000

29/12/2019

Phật tử

----Long An

100.000

29/12/2019

Nguyễn Thị Thoả

----TP HCM

125.000

29/12/2019

Diệu Tuỳ

----TP HCM

60.000

29/12/2019

Diệu Thanh

----TP HCM

50.000

29/12/2019

Tuệ Sơn

----TP HCM

50.000

29/12/2019

Diệu Yến

----TP HCM

20.000


TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/12/2019

Phật tử

----An Giang

1.000.000

01/12/2019

Phạm Thị Ngọc Trinh

----TP HCM

1.000.000

01/12/2019

Tịnh Ngọc

----Long An

500.000

01/12/2019

Liên Nhàn

----TP HCM

100.000

01/12/2019

Nguyễn Thị Hà

----TP HCM

500.000

04/12/2019

Diệu Ngộ

----TP HCM

300.000

04/12/2019

Trân Thị Nhân

----TP HCM

50.000

05/12/2019

Chơn An Hoà

----Bình Định

500.000

05/12/2019

Liên Thủ

----TP HCM

100.000

05/12/2019

Diệu Nhàn

----Bình Dương

200.000

05/12/2019

Phật Tử

----TP HCM

100.000

06/12/2019

Phật Tử

----TP HCM

200.000

06/12/2019

Thiện Huệ

----Đồng Nai

500.000

06/12/2019

Liên Ánh

----TP HCM

500.000

06/12/2019

Nguyễn Thị Loan

----Hà Nội

50.000

07/12/2019

Nhuận Vương

----Đắk Lắk

400.000

08/12/2019

Dương Hoàng Yến

----Quảng Nam

200.000

08/12/2019

Diệu Thoát

----Bình Dương

500.000

09/12/2019

Cù Thị Lệ My

----TP HCM

1.000.000

18/12/2019

Liên Mỹ

----TP HCM

400.000

22/12/2019

Trúc Quỳnh

----TP HCM

100.000

26/12/2019

Nhuận Nhiên

----TP HCM

100.000

29/12/2019

Diệu An

----Đồng Nai

100.000

29/12/2019

Tịnh Minh + Tịnh Hải + Văn Thuận

----TP HCM

300.000

29/12/2019

Phật tử

----An Giang

500.000

29/12/2019

Nguyễn Thị Thoả

----TP HCM

125.000

29/12/2019

Diệu Phượng

----TP HCM

100.000

29/12/2019

Liên Châu

----TP HCM

300.000

29/12/2019

Liên Nhàn

----Bến Tre

100.000

29/12/2019

Phạm Thị Ngọc Trinh

----TP HCM

1.000.000

29/12/2019

Viên Hạnh

----Bình Dương

200.000

30/12/2019

Cô Tháp

----TP HCM

500.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

29/12/2019

MBVCB306949921.Con xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue.CT tu 0721000584038 NGUYEN TRUONG SON

200.000

24/12/2019

559819.241219.165019.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot ung ho Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu.

201.000

17/12/2019

812490.161219.232700.TANG TAI FT19351403373792

1.000.000

14/12/2019

720407.141219.094942.Phat tu NHUAN NHIEN - TP. HCM ung ho Quy Tang Tai FT19348421770376

200.000

09/12/2019

266767.091219.191222.Con dong gop quy Uom Mam Tri Tue a

200.000

01/12/2019

MBVCB286803561.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

27/12/2019

LUONG THI TUYEN CT HOC BONG UOM MAM TRI TUE GD TIEN MAT

500.000

19/12/2019

IBVCB.1912190348503003.NGUYEN THI THUY DUONG.Ung ho Quy Uom mam tri tue. Nguyen Thi Thuy Duong

100.000

10/12/2019

151429.101219.114615.ung ho "hoc bong uom mam tri tue"

1.000.000

03/12/2019

IBVCB.0312191007919004.NGUYEN DANG MINH HIEN.Uom mam tri tue

400.000

 

Related News