The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in August 2022

Update: 14/09/2022
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN AUGUST 2022

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

03/07/2022

Nguyễn Thị Kim Thoa

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Bà Duyễn

50.000

----TP HCM

08/07/2022

Nguyễn Thị Trâm Anh

200.000

----TP HCM

09/07/2022

Cô Hiền

2.000.000

----Bình Dương

11/07/2022

Thầy Tâm Tuyền

145.000

----TP HCM

13/07/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

----TP HCM

21/07/2022

Phật Tử

50.000

----

28/07/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

----TP HCM

30/07/2022

Võ Thị Hạn

200.000

----Tiền Giang

31/07/2022

Minh Hiếu

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Văn Hoa

200.000

----Đồng Nai

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

2/7/2022

Võ Văn Hẹn

200.000

----TP HCM

3/7/2022

Dương Thị Minh NGuyệt

600.000

----TP HCM

3/7/2022

Nguyễn Thị Kim Loan

50.000

----TP HCM

8/7/2022

Phật Tử

1.000.000

----An Giang

9/7/2022

Cô Hiền

2.000.000

----Bình Dương

11/7/2022

Phật Tử

200.000

----

13/07/2022

Võ Hoàng Anh

200 USD

----Nước ngoài

14/07/2022

Diệu Thiện Đạo

300.000

----TP HCM

18/07/2022

Nguyễn Thị Thu

500.000

----Hải Dương

29/07/2022

Đặng Thị Hương Lan

1.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Nga

1.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Lê Thị Huệ

500.000

----Bình Dương

31/07/2022

Huỳnh Văn Hoa

300.000

----Đồng Nai

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

03/08/2022
 

MBVCB.2293170256.PHAT TU
CUNG DUONG QUY TANG TAI.
CT tu 1016962132 NGUYEN NGOC PHU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

10/08/2022
 

290935.100822.114749.CUNG DUONG
 CHO CHU TANG CHUA HOANG PHAP
NGAY VU LANG-100822-11:47:48 290935

5.000.000

27/08/2022
 

021211.270822.133434.TRAN VAN HIEN
Con Thanh Kinh cung kinh hoan hy
Cung Duong Muoi gao xi dau thuc pham cho quy doi song Phat Su tang ni a tlba

100.000

27/08/2022
 

MBVCB.2385177368.GDPT TINH TAI-
CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

26/08/2022
 

196107.260822.135532.
Ung ho quy dao tao tang tai

300.000

21/08/2022

175616.210822.160929.
Uom mam tri tue FT22234507320786

150.000

18/08/2022

MBVCB.2350427628.Nam mo a di Da Phat.

 mong chut long thanh cua con ung ho quy hoc
bong .CT tu 0171003487694 HO THI TUYET TRINH

100.000

17/08/2022
 

671415.170822.151220.Co Lieu va
gia dinh be Phuc An cung duong uom mam tri tue

400.000

17/08/2022
 

MBVCB.2347025906.NGUYEN THI THUY DUONG
 Ung ho quy hoc bong UMTT.
CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

16/08/2022
 

SHGD:10004255.DD:220816.BO:NGUYEN THI
 PHUONG.Remark:995222081656832 Phuong Minh
 hoc bong chua Hoang Phap

1.000.000

12/08/2022
 

319454.120822.074814.Cung duong le vu lan bao hieu

. quy UMTT. quy Tang Tai chua Hoang Phap

600.000

12/08/2022
 

MBVCB.2326604326.Ung ho quy uom mam tri tue
va tang tai.CT tu 0461000525984
NGUYEN THI HONG LOAN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

11/08/2022

407034.110822.172419.Ung ho quy dao tao tang tai

300.000

10/08/2022

650975.100822.204758.TLT
ung ho quy hoc bong uom mam tri tue

200.000

09/08/2022
 

797818.090822.074733.DNTM
ung ho quy UMTT FT22221376209317

300.000

06/08/2022
 

MBVCB.2303633306.cung duong quy dao tao
 t.tai Ngo Chan Tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

02/08/2022
 

/REF:6798UBBIN956675{//}VAL:
220802NOK1200/33B:NOK1200.00/MID:MA81A44237661K6I/Rel ref:null/50:THU HIEN NGUYENROSENBORGGATA 13 A/70:UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE/Pmnt:null/71A:SHA/71F:NOK0

2.802.348

Related News