The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in April 2022

Update: 06/05/2022
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN APRIL 2022

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

17/04/2022

Phạm Thị Phương Thảo

500.000

TP HCM

17/04/2022

GĐ Hữu Phúc

500.000

TP HCM

17/04/2022

Võ Ngọc Xứng

200.000

Bạc Liêu

20/04/2022

Tạ Huy Thụ

200.000

TP HCM

21/04/2022

Thùy Dương

500.000

TP HCM

25/04/2022

Nguyễn Thị Vĩnh

200.000

TP HCM

 

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/04/2022

Tâm Tuyền

250.000

TP HCM

03/04/2022

Phật Tử An Giang

1.000.000

An Giang

03/04/2022

Liên Phương

500.000

Bình Dương

03/04/2022

Vũ Thị Vân

3.000.000

TP HCM

10/04/2022

Phật Tử

200.000

TP HCM

14/04/2022

Phật Tử

200.000

TP HCM

17/04/2022

Nguyễn Hoàng Minh

1.000.000

TP HCM

17/04/2022

Võ Ngọc Xứng

200.000

Bạc Liêu

30/04/2022

Liên Hoa

1.000.000

TP HCM

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/04/2022

MBVCB.1877077002.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

05/04/2022

08068.050422.152031.LE MAI HONG NHUNG CUNG DUONG QUY TANG TAI VA UOM MAM TRI TUE

500.000

07/04/2022

354659.070422.164935.DANG NGUYEN TRA MY Ung ho Quy UMTT FT22097501880308

300.000

07/04/2022

 

MBVCB.1896129361.cung duong Quy DTTT Ngo Chan Tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

15/04/2022

793684.150422.201310.ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

20/04/2022

MBVCB.1935898227.Gia dinh Pham Hoang Viet ung ho Quy hoc bong Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

20/04/2022

MBVCB.1935908054.Ho Quoc Luc ung ho Quy dao tao Tang tai ngo chan tu.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200.000

27/04/2022

MBVCB.1959817369.NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

29/04/2022

BVCB.1967940225.UNG HO QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

1.000.000

30/04/2022

MBVCB.1971093371.Ung ho quy uom mam tri tue va tang tai.CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

01/04/2022

MBVCB.1877077002.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

02/04/2022

677063.020422.131355.CON DUONG THI VAN AN THANH KINH CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI NGO CHAN TU-020422-13:13:55 677063

600.000

07/04/2022

645815.070422.164840.DA CON DUC NGOC CUNG DUONG QUY TANG TAI A-070422-16:48:37 645815

5.000.000

12/04/2022

461995.120422.122407.Vu ngoc minh anh 28112001 xin cung duong Quy dao tao tang tai ngo chan tu

2.000.000

21/04/2022

615958.210422.075736.Gia dinh cu Thiep xin ung ho quy uom mam tri tue

5.000.000

23/04/2022

212063.230422.141336.con xin thanh kinh cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

40.000

30/04/2022

936361.300422.152004.Xuan Duat. My Keo. Minh Chau cung duong Chu Tang tu hoc

500.000

Related News