The Donators

The list of Buddhists offering of "The Fund of Education" on Mar. 2019

Update: 08/04/2019
 

The list of Buddhists offering of

 

BUDDHISTS OFFERING OF "THE FUND OF EDUCATION" ON MAR. 2019

CASH

WISDOM NURTURE FUND 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

3/3/2019

Nguyễn Minh Hảo

Hóc Môn

50.000

3/3/2019

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

50.000

3/7/2019

Huỳnh Thị Quạt

Bình Tân

100.000

3/10/2019

Lưu Mỹ Mai

District (Q)3

50.000

3/10/2019

Phan Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

3/10/2019

Tịnh Lợi

Q12

500.000

3/10/2019

Nguyễn Phúc Tú

TPHCM

500.000

3/10/2019

Diệu Lý

Long An

1.500.000

3/22/2019

Việt Hồng

Vĩnh Long

1.000.000

3/23/2019

Đỗ Phương Anh

Nhà Bè

150.000

3/23/2019

Đỗ Phương uyên

Nhà Bè

150.000

3/23/2019

Lan Anh

Phú Nhuận

500.000

3/23/2019

Chí Ngọc’s family

Q3

500.000

3/30/2019

Nguyễn Minh Hảo

Hóc Môn

50.000

3/30/2019

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

50.000

3/31/2019

Nguyên Tịnh

Q12

500.000

 

 

Total

5.750.000

 

TALENT MONK FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

3/08/2019

Liên Mỹ

Gò Vấp

500.000

3/10/2019

Phan Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

3/10/2019

Ngọc Mai

An Giang

500.000

3/10/2019

Phạm Thị Ngọc Trinh

Tân Bình

500.000

3/10/2019

Diệu Lý

Long An

2.000.000

3/18/2019

Hoằng Chủng

HCM

200.000

3/21/2019

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Q7

500.000

3/23/2019

Tịnh Minh

Q12

200.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

MONEY

25/03/2019

Sender:01202001.Dd:250319.Shgd:10005075.Bo:Le Thi My Phuong.Le Thi My Phuong Ct Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

1.000.000

16/03/2019

Mbvcb147142412.Pt Lien Thao Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue..Ct Tu 0281000007842 Tran Thi Thao

100.000

20/03/2019

Sender:79334001.Dd:200319.Shgd:10000074.Bo:Vu Thi Hanh Trang0533564.Trang Va Nhu An Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt Chua Hoang Phap

500.000

11/03/2019

Sender:79334001.Dd:110319.Shgd:10001785.Bo:Vu Thi Hanh Trang0533564.Trang Va Nhu An Ung Ho Quy Hoc Bong

500.000

27/03/2019

Ibvcb.2703190530514001.Chuong Trinh Uom Mam Tri Tue

400.000

18/03/2019

028205.180319.193232.Ibfta 190318000014270 Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

1.300.000

18/03/2019

190448.180319.121948.Duc Tam Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

200.000

25/03/2019

Sender:01202002.Dd:250319.Shgd:10005260.Bo:Le Thi My Phuong.Le Thi My Phuong Ct Cd Hoc Bong Tang Tai

2.000.000

07/03/2019

Mbvcb143302240.Gdpt Lien Hong. Q4-Gop Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

26/03/2019

000318.260319.141607.Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

1.000.000

06/03/2019

Sender:01321001.Dd:060319.Shgd:10001306.Bo:Dang Thi Huong.Ung Ho Ct Uom Mam Tri Tue Quy Ta Ng Tai Chua Hoang Phap

400.000

Related News