Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING TO CONSTRUCTING ON JUNE 2019

Update: 03/07/2019
 

OFFERING TO CONSTRUCTING ON JUNE 2019

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON JUNE 2019

CASH

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

6/1/2019

Pt

 

100.000

6/1/2019

Tống Thị Két

 

200.000

6/1/2019

Tư Bào

Phú Quốc

500.000

6/1/2019

Tống Kim Loan

 

500.000

6/1/2019

Liên Phụng

B.Dương

5.000.000

6/2/2019

Thanh An

H.Môn

100.000

6/2/2019

Trịnh Thị Hanh

B.Dương

300.000

6/2/2019

Trần Thanh Tín

Campuchia

500.000

6/2/2019

Phạm Quang Hưng

Q12

1.000.000

6/2/2019

Ptu

 

4.000.000

6/3/2019

Ngô Văn Điệp

Q2

1.000.000

6/3/2019

Nguyễn Hoàng Quý

P.Nhuận

1.000.000

6/3/2019

Trần Thị Tý

 

2.000.000

6/3/2019

Nguyễn Sỹ Tư

Q12

2.000.000

6/4/2019

Vũ Mạnh Hoàng

H.Dương

100.000

6/4/2019

Vũ Cẩm Nhung

H.Dương

100.000

6/4/2019

Bùi Thục Anh

H.Dương

100.000

6/4/2019

Mai T.Hiền

H.Dương

100.000

6/4/2019

Vũ Văn Lâm

H.Dương

100.000

6/4/2019

Nhuận Hoa +
Mai Ngọc Thúy

B.Thạnh

200.000

6/4/2019

Hoàng Thị Minh

H.Môn

500.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Lan

H.Môn

1.000.000

6/7/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

500.000

6/7/2019

Đặng Hoàng Mai

Q4

900.000

6/8/2019

Nguyễn Thị Thoa

L.Đồng

200.000

6/8/2019

Nguyễn Thị Kim Liên

C.Chi

500.000

6/8/2019

Hà Đức Nghĩa

H.Môn

1.400.000

6/8/2019

Phạm Quang Long +
Ngô Thị Thanh Thảo

H.Môn

100.000.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Vân

Đ.Nẵng

200.000

6/9/2019

Tâm Chánh

Q10

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

T.Phú

200.000

6/9/2019

Liên Hòa

B.Dương

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Lệ

T.Đức

200.000

6/9/2019

Trần Kim Sơn

B.Tân

200.000

6/9/2019

Trần Kim Thủy

B.Tân

200.000

6/9/2019

Thạch Thị Cương

H.Môn

200.000

6/9/2019

Võ T. Phước

V.Linh

250.000

6/9/2019

Nguyễn Văn Ngân

H.Môn

250.000

6/9/2019

Đỗ Thị Lành

 

300.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đ.Nai

300.000

6/9/2019

Tịnh Khánh

Q5

300.000

6/9/2019

Minh Tâm

B.Hòa

500.000

6/9/2019

Diệu An

Đ.Nai

500.000

6/9/2019

Liên Giang

C.Giuộc

500.000

6/9/2019

Tăng Siu Dung

B.Tân

500.000

6/9/2019

Liên Loan

B.Dương

500.000

6/9/2019

Như Đàm

L.Đồng

500.000

6/9/2019

Liên Ngọc

 

500.000

6/9/2019

Diệu Thật

T.Đức

500.000

6/9/2019

Phạm Thị Phương Thảo

P.Nhuận

500.000

6/9/2019

ptu

T.Ninh

900.000

6/9/2019

Nguyễn Ngọc Trường

B.Dương

1.000.000

6/9/2019

Tâm Đạo (PT)

L.An

1.000.000

6/9/2019

Liên Ngân + Tâm Tâm

B.Dương

2.000.000

6/9/2019

Hoàng Thị Ngũ

B.Dương

2.000.000

6/9/2019

Thủ Thừa

L.An

2.000.000

6/9/2019

Diệu Hoa

Đ.Nai

10.000.000

6/9/2019

Ptu

 

13.000.000

6/10/2019

Tịnh Tâm

C.Chi

20.000.000

6/11/2019

Phạm Thị Xuân Mai

A.Giang

5.000.000

6/12/2019

Nguyễn Thị Sương

Q2

400.000

6/12/2019

Ngô Văn Trung

H.Môn

500.000

6/12/2019

Mai Trần Tâm

 

500.000

6/12/2019

Mai Trần Anh Quốc

 

500.000

6/12/2019

Mai Trần Anh Quốc

H.Môn

1.000.000

6/13/2019

Nguyễn Thị Thủy

Q12

300.000

6/13/2019

Nguyễn Thị Mai Hương

B.Chánh

300.000

6/13/2019

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Q12

500.000

6/13/2019

Nguyễn Đức Anh

Q12

500.000

6/13/2019

Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền

G.Vấp

500.000

6/13/2019

Đào Thị Văn

H.Môn

1.500.000

6/13/2019

Đỗ Thị Nga

C.Thơ

5.000.000

6/14/2019

Lê Thị Bích Mai

Q12

500.000

6/14/2019

Hà Văn Nga

H.Nội

1.000.000

6/15/2019

Nguyễn Thị Phi Yến

Q1

500.000

6/15/2019

Ptu

H.Môn

500.000

6/15/2019

Trần Minh Thiện

C. Thơ

7.000.000

6/15/2019

Ptu

 

10.000.000

6/16/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

6/16/2019

Liên Nhân

Q10

500.000

6/16/2019

Ngô Thị Lan Hương

Q10

500.000

6/16/2019

Thanh Lương

B.Chánh

500.000

6/16/2019

Ptu

L.An

1.000.000

6/16/2019

Ptu

H.Môn

1.000.000

6/16/2019

Huỳnh Thị Ngọc Mai

G.Vấp

1.000.000

6/16/2019

Nguyễn Thị Thu Hương

Q4

1.000.000

6/16/2019

Ptu

N.Định

1.700.000

6/17/2019

Lê Mỹ Ngọc

B.Dương

200.000

6/17/2019

Lê Ngọc Bảo Trân

B.Dương

200.000

6/17/2019

Nguyễn Thị Nhân Duyên

B.Dương

500.000

6/17/2019

Hồ Thị Ngọc Tuyết

Q7

500.000

6/17/2019

Liên Lài

Đ.Tháp

500.000

6/17/2019

Lê Huy Thanh

B.Tân

5.000.000

6/17/2019

GĐ chú Lê Thanh Tùng

 

5.000.000

6/17/2019

Vãn Thị Huế

T.Phú

10.000.000

6/18/2019

Đoàn Dũng Tiến

Q12

200.000

6/18/2019

PT Diệu Thiện

H.Môn

2.000.000

6/18/3019

Pt Liên Hương

Campuchia

2000 USD

6/20/2019

Chúc Bổn

H.Môn

1.000.000

6/21/2019

GĐ Phạm Bích Trung

Hà Nội

300.000

6/21/2019

Liên Mai

H.Môn

500.000

6/21/2019

Hồng An Bim

Malaysia

1.000.000

6/21/2019

Huỳnh Tuyền

G.Vấp

5.000.000

6/22/2019

Đỗ Hoàng Anh

Q10

50.000

6/22/2019

Đỗ Thùy Trâm

Q10

50.000

6/22/2019

Đỗ Thùy Dung

Q10

50.000

6/22/2019

Nguyễn Thị Hồng Xuân

H.Môn

200.000

6/22/2019

Từ Hạnh

Q10

300.000

6/22/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

500.000

6/22/2019

Trương Thị Phương

H.Môn

500.000

6/22/2019

Tịnh Lợi

Q12

500.000

6/22/2019

Đỗ Tiến Dũng

Hà Nội

500.000

6/22/2019

Nguyễn Thị Liên

H.Môn

2.000.000

6/23/2019

Trần Thị Ngọc Ly

Đ.Tháp

500.000

6/23/2019

Bùi Thị Xuân Thắm

Q1

500.000

6/23/2019

Sú Sủi Dưỡng

Đ.Nai

1.000.000

6/23/2019

Nguyễn Ngọc Thúy

T.Ninh

1.000.000

6/23/2019

Trần Lê Hoàn

T.Phú

2.000.000

6/23/2019

Nguyễn Nho Khôi

Q12

2.000.000

6/23/2019

Trần Thị Xá

Q12

140.000.000

6/24/2019

Lâm Quốc Thiện

USA

1.000.000

6/24/2019

Phan Thị Riềng

T.Ninh

2.000.000

6/25/2019

Châu Thị Nguyện

C.Chi

100.000

6/25/2019

Liên Huệ

H.Môn

500.000

6/25/2019

Nguyễn Thị Phương Uyên

C.Chi

500.000

6/25/2019

Đoàn Cẩm Thu

USA

3.000.000

6/25/2019

Cty Địa ốc Thiên Nam

B.Dương

10.000.000

6/25/2019

Ngô Thị The

B.Dương

10.000.000

6/26/2019

Nguyên Đào

Q12

500.000

6/27/2019

Nguyễn Thị Hồng Phát

C.Chi

100.000

6/29/2019

Ptu

 

100.000

6/29/2019

Trương Thị yến

G.Vấp

200.000

6/29/2019

Bùi Hoàng Quốc Huy

C. Chi

500.000

6/29/2019

Nguyễn Chí Thành

Hóc Môn

5.000.000

6/30/2019

Thiện Lạc

Q3

100.000

6/30/2019

Diệu Nga

T.Phú

100.000

6/30/2019

Diệu Minh

T.Phú

100.000

6/30/2019

Nguyễn Thị Kiều

T.Đức

200.000

6/30/2019

Trần Thị Dung Hạnh

T.Bình

500.000

6/30/2019

Trần Thị Mơ

T.Bình

1.000.000

6/30/2019

Nguyễn Quang Đăng + Nguyễn Thị Trâm

H.Môn

20.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

04/06/2019

Sender: 01310001. Dd: 040619. Shgd:10009752. Bo: Xdndn Thang 6 201 9

10.000.000

04/06/2019

936992.040619.092328. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang Ft19155158602002

200.000

05/06/2019

Sender: 79307006. Dd: 050619. Shgd: 10002731. Bo: Cao Thi Thuy Binh. 1tr Cung Xay Chua.

1.000.000

05/06/2019

Ibvcb. 0506190861119002. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

06/06/2019

Sender: 79303008. Dd: 060619. Shgd: 10012396. Bo: Nguyen Van Thuc. Hun Phuoc Xay Dung Chua

500.000

17/06/2019

737026.170619.145442. Gia Dinh Phat Tu Lien Quyen - Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

17/06/2019

992656.170619.211413. Gd Vo The Chi Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang Ft19169320828116

1.000.000

17/06/2019

Sender: 01339001. Dd: 170619. Shgd: 10000161. Bo: Nguyen Hoang Cuc Loan. Giang Thi Dieu Hien Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

4.000.000

17/06/2019

307104.170619.091059. Vu Quang Duc Cung Duong Xay Toa Nha Da Nang

300.000

18/06/2019

Lam Thi Nhi Nt Xay Dung Toa Nha Da Nang

5.000.000

18/06/2019

Mbvcb189190615. Phat Tu Vo Thi Tra My Gui Tien Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang. Ct Tu 0371000442384 Vo Thi Tra My

2.000.000

18/06/2019

Sender: 01310001. Dd:180619. Shgd:10012778. Bo: Pham Thi Tinh. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.500.000

19/06/2019

Bui Quang Hien; Cung Duong Xd Chua. Xd Toa Nha Da Nang

200.000

23/06/2019

993062.230619.112458. Uh Tien Xay Chua Ft 19175707147893

500.000

25/06/2019

Vcbvt.84974610089. Ct Tu 0381000334358. Nguyen Truong Giang. Vnvt20190625776567. Ho Tro Xay Dung

1.500.000

26/06/2019

741663.260619.135330. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha DN

1.000.000

28/06/2019

029758.280619.095750. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

2.000.000

28/06/2019

Ibvcb. 2806190313591001. Tran Ngoc Cam. Trinh Ngoc Mai. Trinh Ngoc Chau Cung Duong Xd

300.000

07/06/2019

643890.070619.065633. Pt Dieu Hiep Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

07/06/2019

Ibvcb.0706190758948002. Tran Ngoc Cam. Trinh Ngoc Mai. Trinh Ngoc Chau Cung Duong Xay Dung

300.000

07/06/2019

Mbvcb119616022. Phat Tu Dieu Hiep (100k). Gd Be Hong Lac (50k) Cung Duong Xd Chua. Ct Tu 0091000011984 Tran Thi Ly Ly

150.000

09/06/2019

498212.090619.151745. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

12/06/2019

862615.120619.160538. Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Cung Duong Xay Dung Toa Nha Da Nang

2.500.000

12/06/2019

Dinh Thi Hao Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

12/06/2019

108933.120619.154704. Luong Thi Thanh Diep Cung Xay Dung Chua

1.000.000

12/06/2019

717158.110619.225615. Duc Tam Xin Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

100.000

12/06/2019

Sender: 01310001. Dd: 120619. Shgd: 10010364. Bo: Xd Thang 6 2019

50.000.000

 

Related News