Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON SEP. 2017

Update: 09/12/2017
 

OFFERING CONSTRUCTING ON SEP. 2017

 

The list of Buddhists offering constructing on Sep. 201

FROM OFFICE

Date

First and last name

Address

Money

01/09/2017

GĐ Nguyễn Trọng Nghĩa

 

1.000.000

01/09/2017

Lê Anh Đức

 

1.000.000

02/09/2017

Phật tử

 

400.000

02/09/2017

Nguyễn Văn Dũng

Thủ Đức

500.000

02/09/2017

Kết - Lây

 

500.000

02/09/2017

Tịnh Nhã - Thụy Thúy

 

600.000

02/09/2017

Cô Duyên

 

1.000.000

02/09/2017

Vũ Thị Hương

Tân Việt

1.000.000

03/09/2017

Ngô Thị Ngọc Ánh

Q.9

100.000

03/09/2017

Liên Hường

Hóc Môn

300.000

03/09/2017

PT

Q.12

500.000

03/09/2017

Quỳnh Hâu

Huế

5.000.000

04/09/2017

Lê Ngọc Vân

HCM

500.000

04/09/2017

Hoàng Văn Bảo

Củ Chi

500.000

04/09/2017

Hoàng Văn Minh

Hoàng Ngọc Thanh

Thủ Đức

500.000

04/09/2017

Nhóm Phật tử

Đồng Nai

500.000

06/09/2017

Hân Gia Bảo Trân -Tuệ Trân

 

500.000

06/09/2017

Nguyễn Thị Liên

Bình Tân

1.000.000

07/09/2017

Tân Hồng Sơn

An Giang

300.000

07/09/2017

Nguyễn Thành Minh

Hóc Môn

500.000

07/09/2017

Vũ Thị Hoan

Tân Phú

500.000

07/09/2017

Hội Chân Tử

An Giang

2.000.000

08/09/2017

Nguyên Tấn + Quang

 

300.000

08/09/2017

Thịnh +Phương Mai

 

300.000

08/09/2017

Diệu Thiện

Nha Trang

400.000

08/09/2017

Diệu Phúc

Đồng Tháp

500.000

08/09/2017

Ngô Thị Hồng

 

500.000

08/09/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng

Phan Thị Hiền

Bình Thuận

1.000.000

08/09/2017

Ngô Thị Giàu

HCM

1.000.000

08/09/2017

Diệu Ngộ

Tân Bình

5.000.000

09/09/2017

Diệu Đào

 

100.000

09/09/2017

Liên Hương

Q.12

100.000

09/09/2017

Dương Thị Lành

 

200.000

09/09/2017

Phan Thị Nhung

Bình Thạnh

200.000

09/09/2017

Diệu Viên

 

200.000

09/09/2017

Diệu Hiền

 

200.000

09/09/2017

Nhuận Nhàng

 

200.000

09/09/2017

Liên Hồng

Long An

200.000

09/09/2017

Liên Hạnh

Q.12

200.000

09/09/2017

Hạnh Quan

Bình Chánh

300.000

09/09/2017

Liên Quế

 

300.000

09/09/2017

Nhuận Bình

 

400.000

09/09/2017

Lâm Thị Quỳnh

Bình Chánh

500.000

09/09/2017

Hồ Thị Hiếu

Bình Chánh

500.000

09/09/2017

Chằng Thị Liên

Đăk Lăk

500.000

09/09/2017

Nguyễn Thi Tiến

 

500.000

09/09/2017

Nguyễn Thị Huệ

 

500.000

09/09/2017

Đặng Chiến

 

500.000

09/09/2017

Lê Bá Điền

 

500.000

09/09/2017

Lê Thị Nha Trang

 

500.000

09/09/2017

Nguyễn Hồ Tường Vy

 

500.000

09/09/2017

Liên Ân

Cần Thơ

500.000

09/09/2017

Đồng Thể

Bình Thuận

500.000

09/09/2017

Nhuận Ngân

 

500.000

09/09/2017

Phạm Thị Oanh

Bình Dương

600.000

09/09/2017

Lê Thị Duệ

Đồng Nai

600.000

09/09/2017

Diệu Tài

Bình Chánh

1.000.000

09/09/2017

Liên Thu

Bình Chánh

1.000.000

09/09/2017

Lê Thị Huyền Trân

HCM

1.000.000

09/09/2017

Trần Thị Kim Phượng

Đồng Nai

1.000.000

09/09/2017

Nhuận Hội

Đăk Lăk

1.000.000

09/09/2017

Nhuận Hảo

 

1.000.000

09/09/2017

Liên Nguyệt

Hóc Môn

1.500.000

09/09/2017

Diệu Hội

Quảng Nam

2.000.000

09/09/2017

Liên Anh

 

2.000.000

09/09/2017

Diệu Yến

Đăk Lăk

3.000.000

09/09/2017

Ngọc Nhung

Đăk Lăk

5.000.000

10/09/2017

Ngọc Hiệp

 

100.000

10/09/2017

Ngọc Tâm

 

100.000

10/09/2017

Trần Thị Ánh

Đà Lạt

200.000

10/09/2017

Liên Linh

Q.8

500.000

10/09/2017

Thiện Tú

 

500.000

10/09/2017

Diệu Hiền

Quảng Nam

500.000

10/09/2017

Quảng Kiều

Bình Phước

500.000

10/09/2017

Diệu Ngọc

Q.6

700.000

10/09/2017

Nguyễn Thị Thùy Trinh

An Giang

1.000.000

10/09/2017

Vương Phi Bảo Ngọc

 

1.000.000

10/09/2017

Trần Thị Cúc

Q.8

1.000.000

10/09/2017

Bùi Thị Tín

Nha Trang

1.000.000

10/09/2017

Nguyên Lộc

Nha Trang

1.000.000

10/09/2017

Nhóm HB

Tân Bình

2.000.000

10/09/2017

Minh Thiết

Bình Tân

5.000.000

10/09/2017

Trần Thị Tuyết Mai

Q.3

10.000.000

11/09/2017

Quảng Hậu

 

100.000

11/09/2017

Nguyễn Thị Ba

Vĩnh Long

100.000

11/09/2017

Liên Hương

Q.10

100.000

11/09/2017

Nguyễn Thị Loan

 

200.000

11/09/2017

Nhuận Bình

Đăk Lăk

200.000

11/09/2017

Nguyễn Thị Tâm

Quảng Ninh

200.000

11/09/2017

Quảng Tín

Nha Trang

200.000

11/09/2017

Phật tử

 

200.000

11/09/2017

Diệu Lạc

Đồng Nai

200.000

11/09/2017

Diệu Hương

 

200.000

11/09/2017

Diệu Nguyên

Đồng Nai

200.000

11/09/2017

Diệu Tấn

Bình Dương

200.000

11/09/2017

Diệu Hà

 

300.000

11/09/2017

Nguyên Hòa

Nha Trang

300.000

11/09/2017

Đồng Hồng

Đà Nẵng

500.000

11/09/2017

Diệu Lịch

 

500.000

11/09/2017

Quảng Hậu

Đồng Nai

500.000

11/09/2017

Quảng Phúc

 

500.000

11/09/2017

Hồ Thị Thảo

 

500.000

11/09/2017

Võ Thị Diễm

Bình Định

500.000

11/09/2017

Phật tử

Đồng Nai

600.000

11/09/2017

Như Đệ

Nha Trang

700.000

11/09/2017

Trần Thị Hương

Nha Trang

1.000.000

11/09/2017

Huệ Ngọc + Diệu Toàn

Q.6

1.000.000

11/09/2017

Vũ Thị Thoa

Thanh Hóa

2.000.000

11/09/2017

Diệu Chiếu

Q.8

2.000.000

11/09/2017

Diệu Lan

Q.1

2.000.000

13/09/2017

Liên Thủy

 

100.000

13/09/2017

Liên Thảo

Đồng Nai

300.000

13/09/2017

Thọ Hoàng

Nha Trang

500.000

13/09/2017

Nguyên Diệu

Q.7

500.000

13/09/2017

Tâm Nghiêm

Tân Phú

500.000

13/09/2017

An Trụ

 

500.000

13/09/2017

Nguyễn Trọng Quảng

Q.5

500.000

13/09/2017

Huỳnh Thị Dần

Khánh Hòa

500.000

13/09/2017

Diệu Thông

Cần Thơ

700.000

13/09/2017

Vũ Thị Thủy

Hà Nội

1.000.000

14/09/2017

Lê Thị Phượng

Bình Định

500.000

14/09/2017

Nguyễn Thị Định

 

500.000

14/09/2017

Hà Thị Ngâm

Tân Bình

1.000.000

15/09/2017

Liên Lợi

 

500.000

16/09/2017

Nguyễn Thị Kim Yến

Đồng Tháp

200.000

16/09/2017

Diệu Hoa

Q.12

300.000

16/09/2017

Nguyên hạnh

Nha Trang

500.000

16/09/2017

Diệu Lan

Hà Nội

500.000

16/09/2017

Diệu Đức

Vĩnh Long

5.000.000

17/09/2017

Thị Bạch

 

100.000

17/09/2017

Liên Hiền

Bình Tân

100.000

17/09/2017

Liên Ngân

 

100.000

17/09/2017

Phật tử

 

200.000

17/09/2017

Liên Bạch Cúc

 

400.000

17/09/2017

Phan Thị Xiêu

Bình Chánh

400.000

17/09/2017

Tịnh Hà

 

500.000

17/09/2017

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

600.000

18/09/2017

Võ Thị Thanh Thúy

Bình Định

200.000

18/09/2017

Trần Thị Phượng Tuyền

Bạc Liêu

500.000

18/09/2017

Liên Ngọc

Hóc Môn

2.500.000

19/09/2017

Nguyễn Sử Bình

Hóc Môn

50.000

19/09/2017

Lý Ngọc Anh

Hóc Môn

50.000

19/09/2017

Nguyễn Thị Thu Cúc

Bến Tre

100.000

19/09/2017

Nguyễn Nhật Trường

Bến Tre

100.000

19/09/2017

Huỳnh Thị Tiến

 

200.000

19/09/2017

Liên Minh

Bến Tre

200.000

19/09/2017

Phật Tử

 

260.000

19/09/2017

Trần Văn Bé

 

300.000

19/09/2017

Nguyễn Thị Gái

Q.1

300.000

19/09/2017

Nguyễn Thị Sen

 

500.000

19/09/2017

Liên Hiếu

Bến Tre

500.000

19/09/2017

Tịnh Tuấn

Bình Dương

500.000

19/09/2017

Nguyễn Thị Hồng

Bình Dương

1.000.000

19/09/2017

Nguyễn Thị Thu Hằng

Q.7

1.000.000

19/09/2017

Liên Hiếu

Q.12

1.000.000

20/09/2017

Phạm Thị Dung

 

1.000.000

22/09/2017

Quỳnh Văn Bơn

Q.6

100.000

22/09/2017

Trang Sỹ Hồng Vũ

Tân Bình

200.000

22/09/2017

Liên Thủy

Tân Bình

200.000

22/09/2017

Liên Quyền

Q.12

300.000

22/09/2017

Phan Thị Thúy Quyên

Bình Chánh

500.000

22/09/2017

Dương Ngọc Kim Ngân

Thủ Đức

2.000.000

24/09/2017

Hạnh Bình

 

50.000

24/09/2017

Diệu Hương

 

100.000

24/09/2017

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Q.1

100.000

24/09/2017

Nguyễn Chí Dũng

Hậu Giang

100.000

24/09/2017

Nguyễn Thành Huỳnh Hoa

Q.10

200.000

24/09/2017

Châu Thị Thu Hồng

 

200.000

24/09/2017

Hồ Thị Nga

 

200.000

24/09/2017

Tịnh Thanh + Liên Nhung

 

200.000

24/09/2017

Liên Cẩm

 

200.000

24/09/2017

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

24/09/2017

Đỗ Văn Nhị

Gò Vấp

200.000

24/09/2017

Phổ Nhật

Đồng Lai

300.000

24/09/2017

Diệu Phương

Q.12

300.000

24/09/2017

Phật Tử

Gò Vấp

400.000

24/09/2017

Trình Yến Thành

 

500.000

24/09/2017

Diệu Phú

 

500.000

24/09/2017

Lê Đức Cường

 

500.000

24/09/2017

Phật Tử

Long An

600.000

24/09/2017

Đỗ Ngọc Minh Châu

Q.3

1.000.000

24/09/2017

Phạm Thị Bích Liễu

Long An

1.000.000

24/09/2017

Nguyễn Hồng

Q.3

2.000.000

24/09/2017

Liên Phương

 

5.000.000

24/09/2017

Trịnh Thị Thắm

Q.12

5.000.000

24/09/2017

Võ Thị Hữu Lệ

Long An

10.000.000

28/09/2017

Trần Thị Nam

Thanh Hóa

500.000

29/09/2017

Liên Huệ

Hóc Môn

100.000

29/09/2017

Nhuận Huệ Lạc

Q.9

1.000.000

30/09/2017

Kim Quý

Bình Phước

1.000.000

5/09/2017

Phật tử

 

50.000

5/09/2017

Huỳnh Lê Ngọc

Tân Bình

100.000

5/09/2017

Diệu Tịnh

Q.8

200.000

5/09/2017

Võ Anh Tú

 

300.000

5/09/2017

Ngọc Huyền

Long An

500.000

5/09/2017

Đồng Ích

Hóc Môn

1.000.000

5/09/2017

Liên Hằng

Q.12

1.000.000

5/09/2017

Liên Hằng

 

1.000.000

5/09/2017

Thanh Tâm

 

1.000.000

5/09/2017

Liên Trúc

Q.10

1.000.000

5/09/2017

Phật tử

Tân Phú

1.000.000

5/09/2017

Long Thoại Huy

Q.10

5.000.000

5/09/2017

Gđ Diệu Trinh- Minh Tiến

 

5.000.000

 

TRANSFER

 

Date

Address

Money

3/9/2017

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat Sang 0071000651615.Nguyen Sy Cuong.170903216463833.Vnvt20170903627511

300.000

5/9/2017

Ibvcb.0409170298350001

10.000.000

5/9/2017

Mbvcb11650084.Ct Tu 0071005141478 Tran Thanh Nguyen Thien Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

500.000

5/9/2017

Nguyen Quoc Dai Truong An Nt Phat Tu Nhuan Nhien Cung Duong Xd Chi Nhanh Chua Hoang Phap Gd Tien Mat

100.000

6/9/2017

Ibvcb.0609170605898002.Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

14/09/2017

Sender:92204012.Dd:140917.Shgd:12002613.Bo:Pham Tuyet Trinh.Gia Diinh Pham Tuyet Trinh Cun G Duong Xay Dung Chua. Nhan Tai Nh Vietcombank Cn Hcm

1.000.000

19/09/2017

Mbvcb13098507.Tuyet Nhung Chuyen Tien Cung Duong Xay Dung Chua.Ct Tu 0161000877614 Chau Thi Khanh Hoa Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.000.000

21/09/2017

Ibvcb.2109170548242001.

1.300.000

22/09/2017

Ibvcb.2209170421182001.Xay Dung Th9

20.000.000

25/09/2017

Ibvcb.2509170109522001.Nqtuyen Cung Duong Xay Dung

1.000.000

25/09/2017

Ibvcb.2509170127878002.Xay Dung Th9

30.000.000

28/09/2017

Sender:79303008.Dd:280917.Shgd:10004689.Bo:Nguyen Van Thuc.Ung Ho Xay Dung Chua

1.000.000

8/9/2017

Nguyen Viet Dung  cung duong  xay dung 200k

200.000

Related News