Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON SEP. 2014

Update: 14/09/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON SEP. 2014

 

The list of Buddhists offering constructing on Sep. 2014

FROM OFFICE

 

First and last name

Address

Money

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Bửu Thuận

Mỹ

200,000

Châu Lưu Đại Thành

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Chơn Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Diệu Hảo, Minh Đức Phương

Tp. Hồ Chí Minh

20,000,000

Diệu Nga

Kiên Giang

100,000

Diệu Ngân

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Diệu Tánh

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Đỗ Thị Dung

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

Đoàn Phật Tử Gò Dầu

Tây Ninh

3,000,000

Đoàn Tấn Lộc

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

Dương Thị Hiểu

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Gđ Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Pt Tịnh Thủy

Bạc Liêu

2,000,000

Gđ Trần Hiếu Hòa, Đặng Ngọc Diệp

Hà Nội

1,500,000

Hà T Ngọc Uyên, Ngọc Phương, Hoàng Minh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Huỳnh A Dinh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Huỳnh Minh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Khánh Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

Lâm Kiều Chinh

Mỹ

1,000,000

Lâm Thị Ngọc Hương

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Ngọc Kim Anh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Quốc Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Lê Tấn Đạt, Trần Nghĩa

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Thị Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Lê Thị Kim Oanh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Anh, Tịnh Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Hương

Pháp

500,000

Liên Thảo

Đồng Nai

200,000

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Vân

Đồng Nai

200,000

Nguyễn Bình Phương Lan

Bình Dương

1,000,000

Nguyễn Hoàng Kim

Úc

500,000

Nguyễn Lê Thiên Phú

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Ngọc Lến

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Nguyễn Thanh Xuân

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Thị Bế

Bình Dương

1,000,000

Nguyễn Thị Hải Yến

Hà Nội

400,000

Nguyễn Thị Hoa Sen

Đà Nẵng

400,000

Nguyễn Thị Minh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Phạm Diệp Trinh,Nguyễn Thành Nhơn

Bình Dương

2,000,000

Phạm Sĩ Phương

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Phan Chấn Anh Minh

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phật Tử

/

200,000

Phật Tử

Cần Thơ

1,000,000

Phật Tử

/

500,000

Pt Đào Thị Tự

Tp. Hồ Chí Minh

10,000,000

Quách Học Lễ

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Thiện Phước

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Trần Ngọc Tài

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thị Kim Liên

Tp. Hồ Chí Minh

10,000,000

Trần Văn Cương

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

200,000

Trương Mỹ Liên

Bến Tre

1,000,000

Võ Thị Bạch

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Võ Thị Ngọc Mến

Đồng Tháp

1,000,000

Vũ Thị Hài

Tp. Hồ Chí Minh

500,000


                                                                                   TRANSFER

30/09/2014

L333 - 0003308

500,000.00

Sender:01311001.DD:300914.SHGD:10000269.BO: THACH DINH SANG.CUNG GUONG XAY DUNG CHUA

28/09/2014

VNCK - 0003870

500,000.00

IBVCB.2809140473649004.Cung Duong xay Dung Chua

28/09/2014

VNCK - 0003622

100,000.00

IBVCB.2809140145869001.LIEN KHANH CUNG DUONG

26/09/2014

VNCK - 0053458

300,000.00

IBVCB.2609140591129002.Phat tu Lien Thuy gop xay dung chua

26/09/2014

VNCK - 0039297

1,000,000.00

IBVCB.2509140073483001.XAY CHUA HUNG PHAT

25/09/2014

F457 - 0000081

1,000,000.00

CHU THI THU HIEN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA GD TIEN MAT

20/09/2014

VNCK - 0074509

1,000,000.00

IBVCB.2009140872133001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

16/09/2014

VNCK - 0050348

500,000.00

IBVCB.1609140089201002.gia dinh anh Quyen_Binh Duong cung duong xay dung chua

15/09/2014

L333 - 0014206

500,000.00

Sender:75501001.DD:150914.SHGD:10000013.BO: NGUYEN HUU TUAN.NGUYEN THI THIEN NHUNG CUNG DU ONG XAY DUNG CHUA CN HO CHI MINH

10/9/2014

J633 - 0015892

1,000,000.00

Sender:01314001.DD:100914.SHGD:10001085.BO: DINH THI HONG VAN.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA 80 0.000 AN TONG KINH SACH 200.000

5/9/2014

J633 - 0017965

2,000,000.00

 

Sender:01201001.DD:050914.SHGD:10005989.BO: DAM THI LOAN.14IB000005007560CUONG DUONG XAY DUNG CHUA HOA PHUC

3/9/2014

VNCK - 0093741

2,000,000.00

IBVCB.0309140045041006.Hoang phap loi sinh - Chua Hoang Phap

2/9/2014

VNCK - 0070855

200,000.00

IBVCB.0209140508963001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

 

Related News