Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON OCT. 2014

Update: 10/10/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON OCT. 2014

 

                                                           

The list of Buddhists offering constructing on Oct. 2014

FROM OFFICE

First and last name

Address

Money

Bé Tịnh Tiến

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Cao Thị Lan

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Châu Lưu Đại Thành

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Đặng Thanh Quang

Bình Dương

500,000

Đạt Bích

Tp. Hồ Chí Minh

1,100,000

Diệu Huệ

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Diệu Nga

Kiên Giang

100,000

Đỗ Quang Tuyển

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Đỗ Thị Dung

Tp. Hồ Chí Minh

3,000,000

Đoàn Phật Tử

Tây Ninh

2,900,000

Gđ Bùi Thị Nghiêm

Tp. Hồ Chí Minh

1,100,000

Gđ Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Diệu Ngộ

Tp. Hồ Chí Minh

400,000

Gđ Lê Quang Liêm

Tp. Hồ Chí Minh

3,000,000

Gđ Vũ Ngọc Thủy

Mỹ

5,000,000

Huỳnh Đào Trúc Chi

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Huỳnh Thị Yến Ly

Phú Yên

200,000

Khánh Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Minh Thúy

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Quang Anh Thư

Tp. Hồ Chí Minh

3,000,000

Lê Quang Thanh Trúc

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Lê Thị Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

Lê Thị Liên, Liên Ân

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Lê Thị Nhạc

Long An

300,000

Lê Thị Nương (Thanh Tháp)

Cần Thơ

5,000,000

Liên Anh, Tịnh Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Liên Hường

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Phương

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Thảo

Đồng Nai

100,000

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Lý Thị Thúy Liễu

An Giang

500,000

Ma Thị Thùy Hương

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Lê Kim Khanh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Minh Hậu

Bình Thạnh

200,000

Nguyễn Thị Bé Ba

Tp. Hồ Chí Minh

50,000

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Thị Dư

Đà Lạt

500,000

Nguyễn Thị Hồng Loan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Huệ

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Nguyễn Thị Kim Dung, Thanh Hương

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Lợi

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Thị Phương

Tiền Giang

500,000

Nguyễn Thị Phương Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Ôg/ Bà Lê Quang Quỳnh

Thừa Thiên Huế

5,000,000

Phạm Minh Trúc

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Phan Xuân Mai

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Sandy Luo (Diệu Minh)

Úc

3,730,000

Trần Ngọc Duyên

Bình Dương

1,500,000

Trần Thị Ba

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thị Bích Loan

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Trần Thị Thanh Hương

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Trần Thị Tuyết

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

200,000

Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

500,000


TRANSFER

30/10/2014

CZ61 - 0000032

300,000.00

HOANG THI NGOC HA UNG HO XAY DUNG GD TIEN MAT

29/10/2014

7372 - 0000006

400,000.00

PHAM THI DUNG AN GIANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA GD TIEN MAT

29/10/2014

VNCK - 0081620

200,000.00

IBVCB.2910140146007001.gia dinh Dang Anh Quyen - Binh Duong cung duong xay dung chua

23/10/2014

9223 - 0000035

4,000,000.00

LE THUY DUNG NOP TM GIA DINH PHAT TU CUNG DUONG XAY DUNG CHUA GD TIEN MAT

20/10/2014

4838 - 0000027

1,300,000.00

NGUYEN THI THANH THAO CUNG DUONG XAY CHUA GD TIEN MAT

19/10/2014

VNCK - 0032044

1,000,000.00

IBVCB.1810140932813001.CUNG DUONG XAY CHUA

10/10/2014

 

VNCK - 0039462

200,000.00

IBVCB.1010140945917001.Chuyen Ung Ho Xay Chua Hung Phap

8/10/2014

 

L333 - 0008249

500,000.00

Sender:79204023.DD:081014.SHGD:10003038.BO: LE THI LUA.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

 

 

Related News