Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON NOV. 2014

Update: 15/11/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON NOV. 2014

 

First and last name

Address

Money

Bé Ngô Đức Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Bùi Quang Hải

Hà Nội

100,000

Bùi Quang Long

Hà Nội

100,000

Cty TNHH MTV XKLT Ngọc Lợi

Tp. Hồ Chí Minh

9,000,000

Đặng Thị A

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Đào Thị Bích

Hà Nội

100,000

Diệp Minh Khang

Vĩnh Long

200,000

Diệp Thị Thải

Gò Công

200,000

Diệu Hạnh, Diệu Đức

Rạch Giá

100,000

Diệu Nga

Rạch Giá

100,000

Dương Hồng Vân

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Gđ Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Nguyễn Văn Chiếu

Tây Ninh

500,000

Giác Linh T.Nữ Viên Thông

Tp. Hồ Chí Minh

50,000,000

HL Nguyễn Văn Đôi, HL Võ Thị Huê

Tây Ninh

500,000

HL: Huỳnh Thị Bích Vân

Tp. Hồ Chí Minh

4,000,000

Hồ Thanh Diệu

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Hồ Thị Thiệt

Long Thành

1,000,000

Huỳnh Chủng Vương, Huỳnh Chủng Siêu

Tây Ninh

200,000

Huỳnh Khuê Tú

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh Lệ Thủy

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Huỳnh Minh Hậu

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Huỳnh Thị Trúc Phương

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Kim Lien Ngo

Mỹ

2,000USD

Lê Thị Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

700,000

Lê Thị Diệu

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Thị Kim Em

Đồng Tháp

100,000

Lê Thị Liên

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Thị Nhạc

Bến Lức

400,000

Liên Hằng

Tp. Hồ Chí Minh

400,000

Liên Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Liên Lan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Liên Phương

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Phượng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Thu

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Liên Thủy

Bình Dương

500,000

Liên Vân

Đồng Nai

200,000

Liêu Minh Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Lý Kim Cô

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Ngọc Lan

Rạch Giá

100,000

Nguyễn Ái Nguyệt

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Bình Phương Lan

Bình Dương

700,000

Nguyễn Chí Dũng

Hậu Giang

100,000

Nguyễn Hoàng Kim

Tây Ninh

200,000

Nguyễn Mộng Linh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Thị Hà

Hà Nội

300,000

Nguyễn Thị Hồng Loan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Lan

Yên Bái

500,000

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Lái Thiêu

5,000,000

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tp. Hồ Chí Minh

2,200,000

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thu An

Hà Nội

100,000

Nhóm Phật Tử Gò Dầu

Tây Ninh

2,100,000

Phạm Thiên Kim

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Phương Hảo

Biên Hòa

500,000

Pt Diệu Liên

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Pt Liên Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Pt Liên Yến

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Quách Thị Trúc Ly

Vĩnh Long

50,000

Thành Mỹ

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Thảo Quân

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Thiện Minh, Diệu Tuyền

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Trần Thị Hoan

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

Trần Thị Mộng Thu

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thị Ngọc Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Trần Thị Nguyệt

Hà Nội

200,000

Trần Thị Thanh Mai

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

200,000

Võ Thị Trúc Mai

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Vũ Tú Uyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Vũ Văn Xuyến

Hải Dương

300,000

Vũ Xuân Mý, Đặng Thị Đợi

Hưng Yên

500,000

 

Related News