Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY. 2017

Update: 10/06/2017
 

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY. 2017

 

The list of Buddhists offering constructing on May. 2018

FROM OFFICE

Date

First and last name

Address

Money

1/5/2017

Lai Nữ

Q11

3.000.000

1/5/2017

Liên Quyên

Q12

3.000.000

1/5/2017

Diệu Quang

Bình  Tân

1.000.000

1/5/2017

Trần  Thị  Kiều Thanh

Gò Vấp

1.000.000

1/5/2017

Trần Thị Loan

Tân Bình

200.000

1/5/2017

Nguyễn Thị Diễm

Tân Bình

500.000

1/5/2017

Trần Thị Tuyết

Nha Trang

500.000

1/5/2017

Tịnh Minh

Hóc Môn

300.000

1/5/2017

Liên Mai

Gò Vấp

2.000.000

1/5/2017

Liên Duyên

Gò Vấp

200.000

1/5/2017

Khưu Kim Hà

Q6

200.000

2/5/2017

Trần Thị Ái Liên

 

100.000

2/5/2017

Vũ Thị Kim Thu

 

500.000

2/5/2017

Đặng Minh Trí

 

500.000

2/5/2017

Nguyễn Thị Hương

 

500.000

2/5/2017

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

500.000

2/5/2017

 Võ Thị Huệ

 

2.000.000

2/5/2017

Lê Văn Hòa

Q1

500.000

2/5/2017

 Lê Thị Hiền

Q1

500.000

2/5/2017

Nguyễn Linh Tuyền

Bình Dương

500.000

3/5/2017

Ngọc Hương

Gò Vấp

200.000

3/5/2017

Diệu Ngộ

Q12

500.000

4/5/2017

Huệ Hiếu

Pháp

200.000

4/5/2017

Huỳnh Minh Hậu

Bình Thạnh

200.000

4/5/2017

Phan Thị Bé

Đồng Tháp

200.000

4/5/2017

Phật tử

Q12

1.000.000

5/5/2017

Đỗ Thị Ngọc Thu

Q3

300.000

5/5/2017

Phật tử

Mỹ

2.000.000

5/5/2017

Phật tử

Q11

1.000.000

6/5/2017

Liên Thư

Hóc Môn

1.000.000

6/5/2017

Hoàng Thị Hoa

Tân Bình

1.000.000

6/5/2017

Đức Chân Hồng

Long An

10.000.000

6/5/2017

Diệu Lý + Thiện Bình

Long An

3.000.000

7/5/2017

Liên Lý

Q12

100.000

7/5/2017

Phật tử

Củ Chi

500.000

7/5/2017

Phạm Minh Tuấn

Q2

1.000.000

9/5/2017

Nguyễn Thị Nga

Hóc Môn

1.000.000

9/5/2017

Võ Thị An

Nước Ngoài

2.000.000

9/5/2017

Nguyễn  Thị Nuôi

Gò Vấp

300.000

9/5/2017

Lê Văn Hòa

Gò Vấp

1.000.000

9/5/2017

Linh  Thảo

Vĩnh Long

1.100.000

9/5/2017

Liễu Phương

Q12

200.000

9/5/2017

Huỳnh Văn Sệ

Long An

200.000

9/5/2017

Nguyễn Văn Tâm

Long An

200.000

9/5/2017

Tịnh Toàn + Liên Ngân

Q7

2.000.000

9/5/2017

Chú Quý

Củ Chi

5.000.000

9/5/2017

Nguyễn Văn Xuân

Q12

50.000

9/5/2017

Trần Thị Thông

Q9

50.000

9/5/2017

Văn Xuân Quý

Q9

50.000

9/5/2017

Vũ Thị Uyên

Q12

50.000

10/5/2017

Nguyễn Hữu Hạp

Long An

1.000.000

10/5/2017

Lệ Hằng

Q12

500.000

10/5/2017

Diệu Tâm

Gò Vấp

500.000

10/5/2017

Thiện Dũng

Phú Nhuận

500.000

10/5/2017

Nguyên Thuận

Phú Nhuận

500.000

10/5/2017

Liên Nga

Q3

200.000

10/5/2017

Mẫn Hiền Lương

Q12

1.000.000

10/5/2017

Bùi Đình Dần

Tân Bình

500.000

10/5/2017

Liên Hiếu

Tân Bình

300.000

10/5/2017

Liên Hưng

Tân Bình

500.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Nhiên

Hóc Môn

500.000

10/5/2017

Liên Hương

Bình Dương

2.000.000

10/5/2017

Đinh Thị Hà Hứa

Ninh Bình

500.000

10/5/2017

Mai Hữu Tài

Đồng Nai

100.000

10/5/2017

Mai Ngọc Tuyết

Đồng Nai

300.000

10/5/2017

 Nguyễn Thị Tuyết

Hóc Môn

500.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Nở

Mỹ

2.000.000

10/5/2017

Dương Thị Gái

Bình Dương

500.000

10/5/2017

Ngô Công Minh

Bình Dương

1.000.000

10/5/2017

Nguyễn Văn Lăng

Đồng Tháp

200.000

10/5/2017

Diệu Thọ

Q7

100.000

10/5/2017

Liên Diệu

Q12

300.000

10/5/2017

Liên Loan

Bình Chánh

500.000

10/5/2017

Liên Lợi

Q12

220.000

10/5/2017

Chị Thủy

Q12

300.000

10/5/2017

Cô Huyền

Q12

1.000.000

10/5/2017

Quách Thanh Truy

Q12

100.000

10/5/2017

Trúc Mai

Q12

100.000

10/5/2017

Phật tử

Q12

200.000

10/5/2017

Trương Ngọc Thủy

Tân Bình

5.000.000

10/5/2017

Nguyễn Phương Nam

Bình Tân

1.000.000

10/5/2017

Lai Thị Khìn

Q9

200.000

10/5/2017

Đỗ Thị Nguyệt

Hóc Môn

200.000

10/5/2017

Giang Thị Tua

Q4

200.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Cúc

Q12

100.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Xê

Q9

500.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Bình Tân

100.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Nhuệ

Hóc Môn

500.000

10/5/2017

Lê Thị Phương

Q7

2.000.000

10/5/2017

Nguyễn Thị Huệ

Q3

5.000.000

10/5/2017

Nguyễn Hoàng Quân

Bình Chánh

2.000.000

11/5/2017

Nguyên Quả

Q6

1.000.000

11/5/2017

Diệu Lý

Q6

500.000

13/5/20 17

Nguyễn Thanh Liêu

Q2

1.100.000

13/5/20 17

Lê Thị Thảo

Hà Nội

500.000

13/5/20 17

Giang Linh, Hồng Ngọc

Hà Nội

500.000

14/5/2017

Thanh Hà

Bình Tân

200.000

14/5/2017

Hồng Nhung

Bình Tân

500.000

14/5/2017

Lương Văn Minh

Q9

500.000

14/5/2017

Nguyễn Văn Bộ

Hóc Môn

5.000.000

14/5/2017

Trương Thị Ảnh

Hóc Môn

5.000.000

14/5/2017

Nguyễn Thị Đượm

Hóc Môn

3.000.000

14/5/2017

Phật tử

Hóc Môn

1.000.000

14/5/2017

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

15/5/2017

Phật tử

Hcm

12.000.000

16/5/2017

Đặng Vũ Tuấn Anh

Úc

1.000 AUD

17/5/2017

Đồng Kim Cho

Q12

500.000

17/5/2017

Liên Thủy

Hàn Quốc

2.500.000

17/5/2017

Nguyễn Thị Yên

Q12

2.000.000

17/5/2017

Nguyễn Tùng Giang

Mỹ Tho

3.000.000

18/5/2017

Nguyễn Thị Thiêu

Bình Chánh

4.000.000

18/5/2017

Dương Thị Thanh Mộng

Trà Vinh

100.000

18/5/2017

Triệu Mih + Diệu Tiền

Q7

2.000.000

19/5/2017

Liên Hồng

Hóc Môn

1.000.000

19/5/2017

Liên Hồng

Nha Trang

500.000

20/5/2017

Diệu Mỹ

Đồng Tháp

1.000.000

21/5/2017

Phật tử

 

10.000.000

21/5/2017

Huệ Huệ

Long An

500.000

21/5/2017

Nguyễn Đỗ Duy Khoa

Bến Tre

100.000

22/5/2017

Nguyễn Thị Hải Lý

 

5.000.000

23/5/2017

Như Kim

Hóc Môn

100.000

23/5/2017

Huỳnh Chủng Siêu

Tây Ninh

500.000

23/5/2017

Nguyễn Văn Chiếu

Tây Ninh

100.000

23/5/2017

Phạm Tuấn Sinh

Q12

1.000.000

25/5/2017

Liên Hải

Thụy Sĩ

3.300.000

25/5/2017

Phạm Anh Tuấn

Q12

2.000.000

25/5/2017

Tạ Thị Thảo

Q12

500.000

25/5/2017

Phạm Thị Huệ

Q1

500.000

25/5/2017

Trần Thị Trâm

Q8

1.000.000

25/5/2017

Phan Thị Thu Thủy

 

500.000

25/5/2017

Liên Hồng

Bến Tre

1.000.000

25/5/2017

Nguyễn Thị Minh Thùy

Bến Tre

1.000.000

25/5/2017

Nguyễn Thị Bé Tám

Bến Tre

500.000

25/5/2017

Cao Thị Thủy Tiên

Bếntre

500.000

25/5/2017

Liên Lâm

Bến Tre

200.000

25/5/2017

Chu Thị Tú

 

500.000

25/5/2017

Nguyễn Thị Vân

 

500.000

25/5/2017

Phạm Thanh Tiến

Q1

2.000.000

26/5/2017

Nguyễn Ngọc Sương

Bình Dương

500.000

26/5/2017

Đinh Trọng Hùng

Hóc Môn

500.000

26/5/2017

Ngô Minh

 

100.000

26/5/2017

Quảng Khánh Liễu

Q10

200.000

26/5/2017

Chiếu Tâm Giác

Củ Chi

200.000

26/5/2017

Huỳnh Thị Mỹ

Bình Tân

500.000

26/5/2017

Liên Hà

Q12

1.000.000

28/5/2017

Tường Ngạn

Gò Vấp

500.000

28/5/2017

Thị Ngộ

Gò Vấp

200.000

28/5/2017

Liên Giới

Q7

50.000

28/5/2017

Thị Mườn

Q11

1.000.000

28/5/2017

Ngô Quang Thọ

Thái Bình

1.000.000

28/5/2017

Liên Thủy

Q7

100.000

28/5/2017

Liên Đài

Hóc Môn

400.000

28/5/2017

Diện Đinh

Q12

200.000

28/5/2017

Tâm Thanh

Gò Vấp

200.000

28/5/2017

Hồng Thất

Gò Vấp

200.000

28/5/2017

Ngọc Thông

Đồng Nai

200.000

28/5/2017

Diệu Phước

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Tô Thị Cải

Đồng Nai

1.000.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Thùy Giang

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Liên Tuyết

Hcm

1.000.000

28/5/2017

Liên Dung

Phú Nhuận

500.000

28/5/2017

Hồng Hoa

Long An

200.000

28/5/2017

Bảo Châu

Đồng Nai

200.000

28/5/2017

Thiện Trụ + Diệu Đan

Long An

2.000.000

28/5/2017

Thu Hồng

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Diệu Bá

Đồng Nai

200.000

28/5/2017

Diệu Thới

Đồng Nai

3.000.000

28/5/2017

Liên Hương

Bình Dương

500.000

28/5/2017

Liên Nguyệt

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Diệu Thông

Đồng Nai

400.000

28/5/2017

Lê Thị Ngớt

Tân Bình

200.000

28/5/2017

Trần Liễu

Q10

100.000

28/5/2017

Tịnh Huy

Tân Bình

200.000

28/5/2017

Lê Thị Quý

Q5

200.000

28/5/2017

Phật tử

Bình Tân

200.000

28/5/2017

Cô Mười

Phú Nhuận

200.000

28/5/2017

Phật tử

Thủ Đức

600.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Huệ

Q3

1.000.000

28/5/2017

Lê Tuấn Phong

Phú Nhuận

1.000.000

28/5/2017

Minh Thuận

Bến Tre

200.000

28/5/2017

Lê Thị Phỉ

Ninh Thuận

100.000

28/5/2017

Liên Hảo

An Giang

200.000

28/5/2017

Liên Dung

Bạc Liêu

200.000

28/5/2017

Hồng Diệu

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Minh Thảo

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Trần Thị Mười

Hậu Giang

50.000

28/5/2017

Trần Thị Phúc

Hậu Giang

50.000

28/5/2017

Trần Thị Tâm

Tân Bình

100.000

28/5/2017

Quảng Liêu

Đăk Lăk

500.000

28/5/2017

Diên Hải

Hcm

200.000

28/5/2017

Lê Thị Thu Lý

Q12

500.000

28/5/2017

Chơn Hiếu

Bình Tân

500.000

28/5/2017

Tường Hồng

Bình Tân

200.000

28/5/2017

Tuyết Ngọc

Bình Tân

100.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Nhuệ

Q6

1.000.000

28/5/2017

Phật tử

Q10

800.000

28/5/2017

Cô Thịnh

Q10

1.000.000

28/5/2017

Chúc Khánh

Bình Tân

1.000.000

28/5/2017

Giác Nguyên

Hóc Môn

500.000

28/5/2017

Lê Thị Xuyến

Hà Nội

500.000

28/5/2017

Chí Dũng

Bình Tân

100.000

28/5/2017

Bùi Xuân Khang

Bình Dương

400.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Hoa

Bình Dương

400.000

28/5/2017

Bùi Thị Năm

Bình Dương

10.000

28/5/2017

Bùi Thanh Tòng

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Đỗ Phạm Duy Sang

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Phạm Thị Lý

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Đỗ Thị Thơ

Bình Dương

30.000

28/5/2017

Cô Hương

Đồng Tháp

5.000.000

28/5/2017

Phật tử

Đồng Tháp

50.000

28/5/2017

Liên Ngọc

Q6

200.000

28/5/2017

Liên Xuân

Q6

200.000

28/5/2017

Liên Hỷ

Vĩnh Long

3.000.000

28/5/2017

Diệu Huệ

Q8

1.000.000

28/5/2017

Liên Nguyệt

Q11

500.000

28/5/2017

Tịnh Hùng

Q11

500.000

28/5/2017

Liên Duyên

Nhà Bè

500.000

28/5/2017

Diệu Nguyên

Đồng Nai

300.000

28/5/2017

Diệu Tịnh

Đồng Nai

200.000

28/5/2017

Diệu Nguyên

Đồng Nai

200.000

28/5/2017

Hồ Thị Phụng

Hcm

500.000

28/5/2017

Huỳnh Ngọc Điệp

Bình Chánh

1.000.000

28/5/2017

Trần Lê Hoàng

Bình Chánh

1.000.000

28/5/2017

Phật tử

Q9

200.000

28/5/2017

Nguyễn Văn Trung

Gò Vấp

200.000

28/5/2017

Liên Phúc

 

200.000

28/5/2017

Hòa Văn Sĩ

Hóc Môn

200.000

28/5/2017

Diệu Kiên

Q11

1.000.000

28/5/2017

Đỗ Văn Đương

Hóc Môn

200.000

28/5/2017

Trần Thị Châu

Q12

200.000

28/5/2017

Phật tử

Q12

200.000

28/5/2017

Phan Thị Thu

Q12

100.000

28/5/2017

Minh Thuận

Q11

2.000.000

28/5/2017

Liên Bình

Bình Dương

1.000.000

28/5/2017

Diệu Đức

Bình Phước

1.000.000

28/5/2017

Liên Phương

Hóc Môn

5.000.000

28/5/2017

Hồ Văn Tuấn

Cần Thơ

500.000

28/5/2017

Diệu Hương

Bình Dương

2.000.000

28/5/2017

Lương Văn Nam

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Lâm Bá Vạn

Tân Bình

50.000

28/5/2017

Liên Dung

Q10

1.000.000

28/5/2017

Phạm Minh Hải

Q10

1.000.000

28/5/2017

Lê Thị Thanh Vân

Q12

400.000

28/5/2017

Liên Trúc

An Giang

500.000

28/5/2017

Lợi Lộc

Q1

500.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Q5

100.000

28/5/2017

Phạm Ngọc Lanh

Bình Tân

100.000

28/5/2017

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

28/5/2017

Phạm Thị Trang

Q9

50.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tân Bình

500.000

28/5/2017

Bảo Quang

Long An

500.000

28/5/2017

Huệ Ngọc

Long An

100.000

28/5/2017

Phổ Thiện Hưng

Q12

1.000.000

28/5/2017

Thiện Hạnh

Bình Thạnh

1.000.000

28/5/2017

Khánh Ngân

Gò Vâp

100.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Kim Biên

Tân Phú

200.000

28/5/2017

Nguyễn Hồ Thanh Tuấn

Đồng Tháp

200.000

28/5/2017

Châu Thị Khỏe

Q10

200.000

28/5/2017

Phật tử

Q10

250.000

28/5/2017

Huỳnh Văn Hoa

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Mai Thị Ngọc Hiến

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Duyên

Đồng Nai

500.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Phúc

Thái Bình

500.000

28/5/2017

Nguyễn Văn Đức

Thái Bình

500.000

28/5/2017

Lê Thị Thìn

Q6

100.000

28/5/2017

Trần Văn Tan

Q11

100.000

28/5/2017

Nguyễn Văn Ảnh

12

100.000

28/5/2017

Lê Kim Thanh

 

500.000

28/5/2017

Nguyễn Đỗ Minh Đức

Q11

200.000

28/5/2017

Nguyễn Hương

Tân Phú

200.000

28/5/2017

Đồng Diệu

Tân Phú

200.000

28/5/2017

Diệu Kim

Bình Thạnh

200.000

28/5/2017

Phật tử

Bình Thạnh

200.000

28/5/2017

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

28/5/2017

Nguyễn Tiến Đạt

Nhà Bè

100.000

28/5/2017

Nguyễn Tiến Cường

Nhà Bè

100.000

28/5/2017

Liên Loan

Bình Thạnh

100.000

28/5/2017

Diệu Tâm

Bình Thạnh

200.000

28/5/2017

Liên Thành

Q10

400.000

28/5/2017

Diệu Hương

Bình Thạnh

100.000

28/5/2017

Nguyễn Thị Ba

Long An

500.000

28/5/2017

Phật tử

Long An

1.000.000

28/5/2017

Hồ Bạch Yến

Long An

100.000

28/5/2017

Lê Thị Vinh

Tân Bình

100.000

28/5/2017

Nguyễn Trần Duy Minh

Q4

50.000

29/5/2017

Liên Oanh

Củ Chi

400.000

29/5/2017

Nguyễn Thị Nhung

Q12

1.000.000

29/5/2017

Bùi Ninh Phúc

Đà Nẵng

100.000

29/5/2017

Phạm Thị Thời

Đà Nẵng

1.000.000

29/5/2017

Bùi Thi Minh Trang

Đà Nẵng

100.000

29/5/2017

Bùi Minh Thông

Đà Nẵng

100.000

30/5/2017

Phạm Thị Yến

Hcm

500.000

31/5/2017

Vũ Văn Đắc

Gò Vấp

7.000.000

31/5/2017

Nguyễn Thị Cúc

Hà Nội

500.000

31/5/2017

Diệu Khiết

Tân Bình

250.000

31/5/2017

Diệu Hạnh

918698045

250.000

31/5/2017

Diệu Hạnh

918698045

250.000

31/5/2017

Liên Huyền

918698045

250.000

 

TRANSFER

Date

Address

Money

22/05/2017

Le Thi Kim Ban

3.000.000

22/05/2017

Tín Chủ Ẩn Danh

100.000.000

30/04/2017

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat

300.000

26/04/2017

Sender:75501001.Dd:260417.Shgd:10000015.Bo:Nguyen Huu Tuan (Staff)

5.000.000

19/04/2017

Ibvcb.1904170815819001

600.000

17/04/2017

Sender:79310001.Dd:170417.Shgd:10000286.Bo:Nguyen Hong Vinh Phu

1.000.000

12/04/2017

Pham Thi Tam

10.000.000

17/04/2017

Sender:79321001.Dd:170417.Shgd:10001693.Bo:Nguyen Thi Tuyet Nga.Gia Dinh Phat Tu Thien Huu

10.000.000

11/04/2017

Ibps/Se:79310001.Dd:110417.Sh:10003686.Bo:Le Thi Phuong Lan

500.000

07/04/2017

Sender:79334001.Dd:070417.Shgd:10003432.Bo:

Pham Thi Thu Trang

500.000

05/04/2017

Sender:01202001.Dd:050417.Shgd:10007252.Bo:

La Thi Trang.995217040504398

150.000

04/04/2017

Ibvcb.0404170375288002

1.000.000

03/04/2017

Sender:79310001.Dd:030417.Shgd:10020515.Bo:

Vu Thi Mai

500.000

01/04/2017

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat

300.000

28/04/2017

Sender:79311001.Dd:280417.Shgd:18281095.Bo:

Nguyen Van Viet

500.000

Related News