Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY. 2014

Update: 10/05/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY. 2014

 

 
 

Date

Address

Money

 
 

Bé Anh Đức

(Tiền Mừng Thôi Nôi). TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Bé Hai, Bé Năm

An Giang

200,000

 

Bùi Thị Phương Mai

Hải Phòng

500,000

 

Cô Thuận

Mỹ

300,000

 

Cô Thủy

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Đặng Phúc Hậu

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Đặng Thanh Sơn

Gò Dầu, Tây Ninh

200,000

 

Diệu Hoàng

Biên Hòa, Đồng Nai

200,000

 

Diệu Lâm

TP. Hồ Chí Minh

400,000

 

Diệu Nga

Rạch Giá

100,000

 

Diệu Viên

TP. Hồ Chí Minh

300,000

 

Đỗ Hông Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

300,000

 

Đỗ Thị Bảy

TP. Hồ Chí Minh

5,000,000

 

Đoàn  Thị Kim Vinh

Bình Dương

500,000

 

Đoàn Phật Tử Gò Dầu

Trảng Bàng, Tây Ninh

2,000,000

 

Đoàn Thị Kim Vinh

Bình Dương

100,000

 

Đoàn Thị Nhật

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Dương Đại Đồng

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Dương Văn Ba

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Gđ Chiếu Tâm

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Gđ Lê Quang Liêm

TP. Hồ Chí Minh

4,000,000

 

Gđ Lê Quang Thanh Trúc

TP. Hồ Chí Minh

2,000,000

 

Gđ Lê Thị Niệu

TP. Hồ Chí Minh

300,000

 

Gđ Lê Văn Hoài

Bạc Liêu

200,000

 

Gđ Mã Thị Út

Đồng Tháp

1,000,000

 

Gđ Ngô Thị Minh Phương

TP. Hồ Chí Minh

2,500,000

 

Gđ Ông Thái Thành

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Gđ Trần Văn Diệp, C.Loan

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Gđ Trần Vinh Quang

Bình Dương

500,000

 

Giang Xiếu Sang

An Giang

200,000

 

Hà Đức Huấn

Phú Yên

500,000

 

Hà Hoàng Sơn

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Hà Minh Hiếu

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Hà Thị Thoa

Bình Dương

500,000

 

Hồ Thị Bích Hợp

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Hồ Thị Mai, Tịnh Quân

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Hoàng Ngọc Quỳnh Thư

Bình Dương

100,000

 

Huỳnh Hữu Tín

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Huỳnh Khuê Tú

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Huỳnh Thị Gái

TP. Hồ Chí Minh

5,000,000

 

Huỳnh Thị Phục

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Huỳnh Thị Trúc Phương

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Huỳnh Thị Út

TP. Hồ Chí Minh

400,000

 

Huỳnh Thị Vui

Bạc Liêu

500,000

 

Khánh Viên

Bình Dương

200,000

 

Kiều Phan Tuyết Minh

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Kiều Văn Xương

Tiền Giang

100,000

 

Lâm Thị Ngọc Bích

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Lâm Văn Sáng

Bình Phước

50,000

 

Lăng Thị Xuân

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Lê Thị Diễm

TP. Hồ Chí Minh

300,000

 

Lê Thị Hoàng Trang

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Lê Thị Kim Thi

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Lê Thị Nhạc

Long An

500,000

 

Lê Thị Thu Ngân

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Lê Trang Yến Nhi

Long An

500,000

 

Liên Anh

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Liên Diễm

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Liên Duyên

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Liên Lan, Diệu Hằng, Diệu Tịnh

TP. Hồ Chí Minh

330,000

 

Liên Minh

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Liên Nhung

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Liên Phúc

TP. Hồ Chí Minh

150,000

 

Liên Thảo

Biên Hòa

100,000

 

Liên Thiện

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Liên Thủy

Bình Dương

500,000

 

Liên Vân

Biên Hòa, Đồng Nai

500,000

 

Liêu Minh Hiếu

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Lưu Ngân

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Lý Dung Diệp

Canada

500CAD

 

Lý Thị Hạnh, Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

2,000,000

 

Mạch Thúy Nhàn

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Mai Thị Thu Thảo

An Giang

10,000,000

 

Mai Thị Thu Trang

An Giang

1,000,000

 

Nghiêm Thị Hạnh

Bình Phước

4,000,000

 

Ngô Quang Vinh

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Ngọc Như

Rạch Giá

100,000

 

Nguyễn Bình Phương Lan

Bình Dương

200,000

 

Nguyễn Hoàng Thanh Huy

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Ngọc Tuyết

An Giang

200,000

 

Nguyễn Phước Trọng

An Giang

10,000,000

 

Nguyễn Quốc Thắng

Trà Vinh

200,000

 

Nguyễn Sơn Hà, Bé Khánh Minh

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Nguyễn T Ngọc Mai

Bình Long, Bình Phước

2,000,000

 

Nguyễn Thị Bích Thảo

Bình Thuận

400,000

 

Nguyễn Thị Đậu

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Nguyễn Thị Hương – Diệu Lành

Mỹ

500USD

 

Nguyễn Thị Kim Duyên

Mỹ

300USD

 

Nguyễn Thị Loan

TP. Hồ Chí Minh

300,000

 

Nguyễn Thị Mãnh

TP. Hồ Chí Minh

50,000

 

Nguyễn Thị Nga

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Nguyễn Thị Thiệt

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Nguyễn Thị Thu

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Nguyễn Thị Thu Hà

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Thị Thu Hồng, Diệu Chánh

TP. Hồ Chí Minh

400,000

 

Nguyễn Thị Xuân

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Thị Xuân

An Giang

200,000

 

Nguyễn Thị Xuân Lan

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Thị Xuân Xinh

Bình Dương

1,000,000

 

Nguyễn Văn Dũng

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Nhật Trung

Đồng Tháp

500,000

 

Ông Lim

Bình Dương

500,000

 

Phạm T Hải Âu

TP. Hồ Chí Minh

200,000

 

Phạm Thị Hương

Hải Phòng

300,000

 

Phạm Thừa Chí

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Phan Thị Như Hòa

An Giang

200,000

 

Phan Thị Sẩm

Tiền Giang

100,000

 

Phan Thị Thanh Thủy

Tiền Giang

100,000

 

Phật Tử

/

1,000,000

 

Pt Minh Bửu, Minh Pháp

Bình Dương

500,000

 

Pt Vĩnh Tiến

TP. Hồ Chí Minh

100,000

 

Tạ Du Hải Nam

An Giang

200,000

 

Tâm Huệ

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 

Tịnh An

TP. Hồ Chí Minh

1,500,000

 

Tịnh Đạt, Liên Anh

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Tịnh Ngọc

Đồng Tháp

500,000

 

Tịnh Tâm

TP. Hồ Chí Minh

150,000

 

Trần Anh Kiều

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Trần Hiếu Nghi

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Trần Thị Hê

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Trần Thị Thảo Em

Vĩnh Long

100,000

 

Trang Xuân Tiên

An Giang

200,000

 

Triệu Anh Tuấn

Mỹ

100,000

 

Trương Thị Gái

Bình Dương

100,000

 

Vũ Thị Bảy

Hải Phòng

200,000

 

Vũ Thị Mừng

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Vương Guối

TP. Hồ Chí Minh

500,000

 


Danh sách chuyển khoản
 

26/05/2014

5311 - 0000033

5,000,000.00

DOAN THI NGA - CUNG DUONG XAY DUNG CHUA GD TIEN MAT

25/05/2014

VNCK - 0037642

500,000.00

IBVCB.2505140170685003.Cung duong xay dung chua

24/05/2014

VNCK - 0022263

1,400,000.00

IBVCB.2405140567741001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

21/05/2014

CZ58 - 0000027

1,000,000.00

NGUYEN THI LAN HUONG CONG DUC XAY DUNG CHI NHANH CHUA HOANG PHAP

19/05/2014

L333 - 0011500

200,000.00

THAI THI THANH THUY.CHUYEN TIEN XAY DUNG CHUA HOANG PHAP

19/05/2014

K161 - 0000120

1,000,000.00

TRAN PHUOC DAT (DUC HUY) CHUYEN TIEN XAY DUNG CN CHUA HOANG PHAP

16/05/2014

J633 - 0017025

1,000,000.00

DINH THI HONG VAN.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

15/05/2014

VNCK - 0059536

1,000,000.00

IBVCB.1505140496309002.Cung duong xay chua

12/5/2014

H535 - 0000052

100,000.00

DO HUU HUNG: CUNG DUONG XAY CHUA

12/5/2014

VNCK - 0041084

500,000.00

IBVCB.1105140006113008.Cung duong xay dung chua

6/5/2014

D074 - 0000011

500,000.00

NGUYEN THI BICH THUY, 94 TAN SON NHI , TAN PHU - NT CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5/5/2014

4840 - 0000303

2,000,000.00

HUYNH HOAI AN NT- CUNG DUONG XAY DUNG CHUA


Hiện tại chùa đã nhận được sự cúng dường của quý Phật tử là:

VND : 7.199.850.000

USD : 20.946

EUR : 1.650

CAD : 1.800

AUD : 2.360

JPY :1.000

CNY: 4.000

19 CHỈ VÀNG

1 CHỈ VÀNG 24

1 CHỈ VÀNG 9999

1 LƯỢNG VÀNG 9999

Kể từ hôm nay 17/10/2013, mọi sự đóng góp sẽ sử dụng chung cho việc xây dựng các chi nhánh chùa Hoằng Pháp:

Chùa Diên Quang - Bắc Ninh.

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội.

Chùa Càn Môn - Nghệ An.

Chùa Giai Lam (Tịnh Pháp) - Hà Tĩnh.

Chùa Hưng Pháp - Đồng Nai.

Chùa Quốc Thới - Bến Tre.

Chùa Nhất Pháp - Đồng Nai.

Rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử...

Trong quá trình ghi chép danh sách, có thể bị sai sót rất mong quý Phật tử hoan hỷ bổ sung.

Điện thoại liên lạc:08.37130002

Email: thichtamluat@yahoo.com.vn

Chùa không cử người đi quyên góp, nếu quý Phật tử cúng dường hoan hỷ đến tại văn phòng chùa hoặcchuyển khoản ghi rõ nội dung "CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA"

Related News