Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON MARCH. 2017

Update: 06/04/2017
 

OFFERING CONSTRUCTING ON MARCH. 2017

 

The list of Buddhists offering constructing on March. 2017

FROM OFFICE

Date

First and last name

Address

Money

5/3/2017

Gđ.Như Hán

Q4

1,000,000

12/3/2017

Trương Thị Khiển

Q12

500,000

21/3/2017

Dung Du Lan

 

1000 CAD

1/3/2017

Sc Tuệ Tâm Bảo

Thường Chiếu

200,000

1/3/2017

Phạm Thanh Tùng

Q5

100,000

1/3/2017

Nguyễn Thị Độ

Hóc Môn

150,000,000

2/3/2017

Phật tử

 

500,000

3/3/2017

Liên Hằng

 

1,000,000

3/3/2017

Phật tử

Q12

1,000,000

4/3/2017

Huỳnh Bá Bích Vân

Q11

1,500,000

4/3/2017

Diệu Thái+Trúc Hòa

 

140 USD

4/3/2017

Phúc Hương

 

200 USD

4/3/2017

Liên Vân

 

50,000,000

5/3/2017

Liên Anh

Nha Trang

1,000,000

5/3/2017

Đặng Thị Phương Hằng

Long An

1,000,000

5/3/2017

Ngọc Tuệ

Sóc Trăng

1,000,000

5/3/2017

Đỗ Thị Sáng

Trần Mạnh Tùng

Q12

500,000

5/3/2017

Chùa Phổ Hiền

Q3

10,000,000

5/3/2017

Nguyễn Thị Hữu

Bình Chánh

4,000,000

5/3/2017

Nhuận Huệ Thanh

Hóc Môn

1,000,000

5/3/2017

Phan Thị Mỹ Hoa

Hóc Môn

200,000

5/3/2017

Lê Thị Xuân

Gò Vấp

1,000,000

7/3/2017

Hoàng Thị Bền

Hải Phòng

5,000,000

7/3/2017

Hoàng Việt Thắng

Hải Phòng

5,000,000

7/3/2017

Bùi Thị Liêu

Q4

1,000,000

8/3/2017

Liên Châu

Q12

1,000,000

8/3/2017

Lưu Hoàng Huy

Long An

1,000,000

9/3/2017

Vân Ngọc

Hóc Môn

1,000,000

9/3/2017

Hòa Phát

Hóc Môn

1,000,000

9/3/2017

Diệu Thư

Hóc Môn

1,000,000

9/3/2017

B.Sĩ Hải

Hóc Môn

10,000,000

9/3/2017

Hua Truyen Quan

 

5,000,000

9/3/2017

Trần Thị Ngọc Thu

 

3,000,000

9/3/2017

Lê Thị Hương

Bến Tre

500,000

9/3/2017

Trọng Sĩ Hồng Vũ

Thái Bình

500,000

9/3/2017

Kim Ji Hun

Hàn Quốc

300 USD

9/3/2017

Lê Thị Minh Đạo

Gò Vấp

1,000,000

9/3/2017

Bảo Xuân

Gò Vấp

500,000

9/3/2017

Nhóm P.Tử

Bình Phước

5,000,000

10/3/2017

Phật tử

Bình Tân

1,000,000

10/3/2017

Lưu Thanh Nhân

Thủ Đức

100,000

10/3/2017

Tịnh Sơn

Bình Dương

3,000,000

11/3/2017

Trần Ngọc Trúc Hương

Tân Bình

2,500,000

11/3/2017

Đỗ Minh Hòa

Tây Ninh

50,000

11/3/2017

Liên Tốt

Tây Ninh

100,000

11/3/2017

Nguyễn Văn Trọng

Tây Ninh

100,000

11/3/2017

Nguyễn Trọng Nhân

Tây Ninh

100,000

11/3/2017

Liên Phú

Tây Ninh

100,000

11/3/2017

Mai Thị Hảo Mỹ

Mỹ

1,000,000

11/3/2017

Liên Dung

Trung Chánh

2,000,000

11/3/2017

Liên Lợi

Q12

600,000

11/3/2017

Hà Tấn Thanh

Q10

200,000

11/3/2017

Lê Thị Phe

Q10

500,000

11/3/2017

Liên Hiền

Long An

100,000

11/3/2017

Diệu Lộc

Củ Chi

1,000,000

11/3/2017

Liên Mỹ

Tân Bình

5,000,000

11/3/2017

Hoàng Minh Phúc

Hóc Môn

200,000

11/3/2017

Nguyễn Đình Dũng

Q12

400,000

12/3/2017

Trần Tuấn Kiệt

Hóc Môn

1,000,000

12/3/2017

Nguyễn Tuyết Nhung

Tân Bình

500,000

12/3/2017

Nguyễn Thị Tứ

Gò Vấp

500,000

12/3/2017

Đỗ Thị Mới

Q6

200,000

12/3/2017

Huỳnh Thị Hồng Diệu

Q6

100,000

12/3/2017

Phật tử

 

500,000

12/3/2017

Đinh Thị Thuy

Q1

500,000

12/3/2017

Phan Thị Hiền

Hóc Môn

200,000

12/3/2017

Liên Hường

Bình Chánh

500,000

12/3/2017

Liên Anh

Bình Chánh

500,000

12/3/2017

Diệu Lan

Long An

2,000,000

12/3/2017

Chúc Chơn

Bình Thạnh

1,000,000

12/3/2017

Huỳnh Thị Ninh

Tây Ninh

100,000

12/3/2017

Lâm Văn Chinh

Tân Phú

3,000,000

12/3/2017

Lâm Thị Nga

Bình Tân

200,000

12/3/2017

Nguyễn Thị Hộp

Tân Phú

1,000,000

12/3/2017

Nguyễn Thị Thanh

Tây Ninh

500,000

12/3/2017

Thanh Ngọc-

Nguyễn Thị Kim Oanh

Gò Vấp

500,000

12/3/2017

Liên Hằng

Bình Tân

200,000

12/3/2017

Liên Duyên

Hóc Môn

500,000

12/3/2017

Phật tử

 

3,800,000

13/3/2017

Liên Phương

Q12

500,000

13/3/2017

Liên Thìn

 

500,000

13/3/2017

Sc. Huệ Anh

Mỹ

40,000,000

13/3/2017

Huỳnh Vạn Nữ

Mỹ

100 USD

14/3/2017

Lê Thị Hoa

Bình Tân

3,000,000

15/3/2017

Tịnh Quý

Tân Bình

5,000,000

16/3/2017

Lớp Sơ Cấp Khóa 9

Tân Bình

2,600,000

16/3/2017

Trần Thị Tám

 

2,000,000

16/3/2017

Ngô Công Lý

Bình Dương

500,000

16/3/2017

Nguyễn Minh Mai

Bình Dương

200,000

16/3/2017

Nguyễn Thị Yến

Hóc Môn

1,800,000

16/3/2017

Trần Phú Quốc

Hóc Môn

500,000

16/3/2017

Tịnh Minh

Bình Thạnh

50,000

16/3/2017

Thiện Lạc+Ngọc Liễu

Gò Vấp

5,000,000

16/3/2017

Liên Bảo

Hóc Môn

3,000,000

17/3/2017

Minh Tịnh

Q7

200,000

17/3/2017

Khúc Minh Nghĩa

Hà Nội

50,000

18/3/2017

Trương Hòa Sao

Hóc Môn

1,000,000

18/3/2017

Trần Văn Tùng

Hóc Môn

100 USD

18/3/2017

Đoàn Hải Phòng

Hải Phòng

2,500,000

19/3/2017

Phật tử

 

500,000

19/3/2017

Võ Thành Lập

Tân Phú

800,000

19/3/2017

Lê Hoài Phương

Quảng Ninh

50,000

19/3/2017

Phan Thị Niệm

Q7

1,000,000

19/3/2017

Nguyễn Thị Hồng

Q4

500,000

19/3/2017

Liên Thắm

Trà Vinh

500,000

20/3/2017

Trần Mỹ Lệ

Tân Bình

5,000,000

20/3/2017

Trần Thị Châu

Hóc Môn

5,000,000

21/3/2017

Trần Thị Huê

Q4

5,000,000

21/3/2017

Khưu Thị Thiên Lộc

Bình Tân

1,000,000

21/3/2017

Phật tử

Q1

100 USD

21/3/2017

Phạm Quốc Hoanh

 

50 EURO

21/3/2017

Phạm Hoài Nam

Q12

1,000,000

21/3/2017

Phật tử

Tân Bình

4,000,000

22/3/2017

Nguyễn Thị Xã

Q12

1,000,000

23/3/2017

Phật tử

 

2,900,000

24/3/2017

Nguyễn Thị Phin

Hải Phòng

1,500,000

25/3/2017

Liên Tuyết

Hóc Môn

500,000

26/3/2017

Trình Huỳnh Lê Thương

Gò Vấp

100,000

26/3/2017

Trình Ngọc Mỹ Hằng

Gò Vấp

100,000

26/3/2017

Phạm Gấm

Hcm

10,000,000

26/3/2017

Trần Nguyễn Đạt Phúc

Gò Vấp

40 USD

26/3/2017

Phan Kim Ngọc

Gò Vấp

40 USD

26/3/2017

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300,000

27/3/2017

Liên Ngọc

Bến Tre

1,000,000

27/3/2017

Liên Hồng

Bến Tre

3,000,000

27/3/2017

Hà Tấn Thanh

Q10

300,000

27/3/2017

Liên Mỹ

Tân Bình

5,000,000

28/3/2017

Trần Anh Ngọc

Hóc Môn

300,000

28/3/2017

Trần Mỹ Kim

Q12

100,000

28/3/2017

Chúng Bồ Tát Giới

Hp

6,000,000

28/3/2017

Nguyễn Hoàng Yến Vy

Q2

200,000

28/3/2017

Lương Thị Mỹ

Q9

10,000,000

28/3/2017

Liên Hà

Gò Vấp

1,000,000

29/3/2017

Ngô Quang Hiệp

Phú Nhuận

5,000,000

31/3/2017

Diễm Thúy

Dđồng Nai

5,000,000

12/3/2017

Nguyễn Nhật Hà

Q12

500,000

11/3/2017

Nguyễn Thị Ni

Tây Ninh

100,000

11/3/2017

Liên Trang

Tây Ninh

200,000

11/3/2017

Phạm Minh Tuấn

Cà Mau

5,000,000

11/3/2017

Liên Xuân

Q12

100,000

11/3/2017

Cô Hiếu

 

900,000

12/3/2017

Liên Hoa

Q4

3,000,000

12/3/2017

Đỗ Kim Khánh

Tây Ninh

500,000

12/3/2017

Nguyễn Thị Kim Liên

Q8

1,000,000

16/3/2017

Lê Thị Phượng

Bình Dương

500,000

25/3/2017

Quách Thu Mơ

Cà Mau

2,200,000

28/3/2017

Trình Thị Trâm

Ho

50,000

 

TRANSFER

Date

Address

Money

28/03/2017

IBPS/SE:79310001.DD:280317.SH:10004885.BO:LE THI PHUONG LAN

500,000

17/03/2017

Sender:79333001.DD:170317.SHGD:10001603.BO:NGUYEN PHUC AN.

200,000

16/03/2017

HSG CHI TIEN HO TRO KP XD TOA NHA DA DUNG CUA CHUA HOANG PHAP THEO QD 86/QD/TGD/17-VP1 (09 .03.2017)

1,000,000,000

15/03/2017

IBVCB.1503170488271001.PT LIEN LOAN TP Ha long Quang ninh CDTB

500,000

14/03/2017

Sender:79310001.DD:140317.SHGD:10004977.BO:VU THI MAI.LUU CONG VIET

1,000,000

14/03/2017

IBVCB.1403170407347001.

200,000

10/3/2017

Sender:79321001.DD:100317.SHGD:10003091.BO:NGUYEN THI TUYET NGA.GIA DINH PHAT TU THIEN HUU , BACH DANG, BINH THANH

10,000,000

9/3/2017

Sender:79310001.DD:090317.SHGD:10000551.BO:VU THI MAI.DUONG CONG KHANH

3,200,000

8/3/2017

Sender:79334001.DD:080317.SHGD:10001610.BO:NGUYEN THI VI HONG 0954868.

200,000

2/3/2017

HUYNH THI HONG ANH

500,000

1/3/2017

VCBVT.84973366150.CT tu 0011004100920.NGUYEN VAN LUAT

300,000

24/03/2017

Sender:79307006.DD:240317.SHGD:10005045..IBPHAT TU LIEN MAI

50,000,000

8/3/2017

Sender:79307006.DD:080317.SHGD:10010552. IBPHAT TU LIEN DUNG

50,000,000

Related News