Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON June. 2014

Update: 13/06/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON June. 2014

 

The list of Buddhists offering constructing on June. 2014

FROM OFFICE

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 
 

Bé Liêu Minh Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

10,000,000

 

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Cao Thị Chiến

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Châu T Tuyết Mỹ

Đức

500,000

 

Cô Liên Lan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Cô Phước Ngọc

Úc

10,000,000

 

Cô Thu, Cô Diệp, Cô Nữ, Cô Ngữ

Thanh Hóa

900,000

 

Cô Thừa

Mũi Né

1,000,000

 

Đào Thị Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Diệu Hà

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

 

Diệu Huệ

Tp. Hồ Chí Minh

1,100,000

 

Diệu Liên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Diệu Nga

Kiên Giang

100,000

 

Diệu Nga

Kiên Giang

100,000

 

Diệu Tánh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Diệu Thu

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Diệu Tường

Hải Phòng

1,000,000

 

Diệu Xuân

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Đoàn Phật Tử

Gò Dầu - Tây Ninh

2,800,000

 

Đoàn Phật Tử Gò Dầu

Tây Ninh

2,500,000

 

Gđ Bùi Quang Thọ

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Gđ Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Gđ Diệu Hương

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Gđ Nguyễn Háo Hồng Dũ

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Gđ Nguyễn Thế Linh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Gđ Nguyễn Thị Kim Tuyền

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

 

Gđ Nguyễn Trung Thành

Hà Nội

200,000

 

Gđ Nguyễn Văn Trọng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Gđ Ninh Tiến Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

 

Gđ Phan Văn Kỉnh

Hà Nội

200,000

 

Gđ Pt Tịnh Đình

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Gđ Pt Tịnh Đình

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Gđ Quảng Thảo

Đồng Nai

500,000

 

Gđchiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

GLChiếu Hương, Huỳnh T Thanh Thủy

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

 

Hà Dức Huấn

Phú Yên

500,000

 

Hà Văn Hảo

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Hồ Thị Hồng Vân

Tp. Hồ Chí Minh

500

 

Hồ Thị Hồng Vân

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Hồ Thị Tấn

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Hoa Đạo

Long An

500,000

 

Hoàng Ngọc Liên

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Hoàng Thị Lệ Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

1,040,000

 

Huỳnh A Dinh, Huỳnh Mỹ Hương

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Huỳnh Thị Ba

Tiền Giang

50,000

 

Khánh Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Lâm Hoàng Nghi

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

 

Lê Kim Út

Cà Mau

100,000

 

Lê Thị Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Lê Thị Diệu

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Lê Thị Điểu

Nha Trang

1,000,000

 

Lê Thị Nhạc

Long An

500,000

 

Lê Thị Nhạc

Bến Lức, Long An

500,000

 

Lê Trí Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Liên Anh

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Liên Anh, Tịnh Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Liên Anh, Tịnh Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Liên Hằng

Hà Tĩnh

1.000.000

 

Liên Hằng

Hà Tĩnh

1,000,000

 

Liên Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Liên Phúc

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

 

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Liên Vân

Đồng Nai

200,000

 

Liên Xuân

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Lưu Ngân

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Lưu Văn Tuý

Hà Nội

100,000

 

Lý Thy Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Mai Tuấn Na

Đồng Nai

500,000

 

Ngọc Như

Kiên Giang

100,000

 

Ngọc Như

Kiên Giang

100,000

 

Ngọc Tâm

Kiên Giang

50,000

 

Nguyễn Anh Tài

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Chí Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Hoàng Thanh Huy

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Tấn Phúc

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Nguyễn Thị Bé

Quảng Bình

500,000

 

Nguyễn Thị Cẩm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Thị Dược

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh

4,000,000

 

Nguyễn Thị Lượm

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Nguyễn Thị Mai

Bình Dương

100,000

 

Nguyễn Thị Mai

Bình Dương

100,000

 

Nguyễn Thị Mỹ Nương

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Bình Dương

5,000,000

 

Nguyễn Văn Ngoãn

Bình Dương

100,000

 

Nguyễn Yến Nhi

Tây Ninh

500,000

 

Ong Lim

Bình Dương

500,000

 

Phạm T Ngọc Huyền

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

 

Phạm T Ngọc Huyền

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Phạm Thanh Nghĩa

Hà Nội

200,000

 

Phan Thị Thúy

Quảng Nam

100,000

 

Phan Xuân Mai, Hoàng Phủ Thiếu Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

250,000

 

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Quách Minh Phúc

Hà Nam

50,000

 

Tâm Minh

Tp. Hồ Chí Minh

50,000

 

Tâm Tịnh

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Tịnh Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Tịnh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

 

Tịnh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

 

Trần Thị Nhung

Tp. Hồ Chí Minh

3,000,000

 

Trần T Kim Liên

Tp. Hồ Chí Minh

10,000,000

 

Trần Thị Thu Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

50,000

 

Trịnh Hoàng Phú

Đồng Tháp

100,000

 

Trịnh Hoàng Phú

Đồng Tháp

200,000

 

Trịnh Hoàng Phú

Đồng Tháp

200,000

 

Trịnh T Kim Loan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Trịnh Thị Kim Loan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Trịnh Thị Minh Nguyệt

Hà Nam

500,000

 

Trịnh Văn Hòa, Mai

Hà Nam

100,000

 

Trương Thị Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

 

Trương Thị Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

 

Võ Thị Khỏe

Long An

2,500,000

 

Võ Thị Nghĩa

Bình Dương

50,000

 

Võ Thị Nghĩa

Bình Dương

100,000

 

Vũ Lê Đằng

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

 

Vũ Mạnh Tiến

Hà Nội

500,000

 

Vũ Văn Xuyến

Hải Dương

500,000

 

Vương Bắc Quân

Na Uy

100USD

 

GĐ Ngọc Ái + thiện thành

Canada

200 USD

 

GĐ Quỳnh Giao

Canada

200 USD

 

GĐ Huệ Hạnh

Canada

50 USD

 

GĐ Phương Thức

Canada

100 USD

 

GĐ Cô Điệp

Canada

50 USD

 

Lai Hào

Canada

100 USD

 

Lê Thị Trang

Canada

50 USD

 

Chị Thủy

Canada

20 USD

 

Chị Xuân

Canada

50 USD

 

Chị Trang

Canada

20 USD

 

GĐ Diệu Hoa

Canada

500 USD

 

GĐ Diệu Huệ

Canada

60 USD

 

Sư Cô Thiền

Canada

30 USD

 

Bà Nguyễn Thị Sao

Canada

100 USD

 

ông Thái Văn Hộ

Canada

100 USD

 

GĐ Minh Tín

Canada

120 USD

 

GĐ Hằng

Canada

100 USD

 

Nguyễn Phương Linh

Canada

50 USD

 

Trần Thị Ngọc Nga

Canada

100 USD

 

Ba Liệt

Canada

100 USD

 

Diệu Tuyền

Canada

400 USD

 

Nhóm Phật tử Diệu Tuyền( bán thức ăn chay)

Canada

2500 USD

 

 

 

TRANSFER

 

27/06/2014

L333 - 0003634

500,000.00

Sender:01311001.DD:270614.SHGD:10000362.BO: THACH DINH SANG.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

20/06/2014

K052 - 0000079

500,000.00

TRAN CONG BINH- CUNG DUONG XD CHUA GD TIEN MAT

18/06/2014

VNCK - 0088237

300,000.00

IBVCB.1806140464559002.BICH ANH CUNG VUON XAY DUNG CHUA

18/06/2014

F524 - 0000023

1,000,000.00

NGUYEN THI LAN PHUONG-CUNG DUONG XAY CHUA GD TIEN MAT

16/06/2014

J633 - 0017252

2,000,000.00

Sender:01311001.DD:160614.SHGD:10003919.BO: TRAN THI THU HA.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

13/06/2014

VNCK - 0036781

500,000.00

IBVCB.1306140774323002.PHAT TU CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

9/6/2014

L333 - 0003897

300,000.00

Sender:01202001.DD:090614.SHGD:10000461.BO: DINH THI HOANG QUYEN.995214060900459 CUNG D UONG XAY DUNG CHUA

6/6/2014

7438 - 0000012

3,000,000.00

pham thi hien anh (gia bach+ gia khanh) cung duong xay dung chua GD TIEN MAT

5/6/2014

VNCK - 0089672

300,000.00

IBVCB.0506140983399003.BICH ANH CUNG VUON XAY DUNG CHUA

 

Hiện tại chùa đã nhận được sự cúng dường của quý Phật tử là:
VND : 7.291.645.000

USD : 25.946

EUR : 1.650

CAD : 1.800

AUD : 2.360

JPY :1.000

CNY: 4.000

19 CHỈ VÀNG

1 CHỈ VÀNG 24

1 CHỈ VÀNG 9999

1 LƯỢNG VÀNG 9999

Kể từ hôm nay 17/10/2013, mọi sự đóng góp sẽ sử dụng chung cho việc xây dựng các chi nhánh chùa Hoằng Pháp:

Chùa Diên Quang - Bắc Ninh.

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội.

Chùa Càn Môn - Nghệ An.

Chùa Giai Lam (Tịnh Pháp) - Hà Tĩnh.

Chùa Hưng Pháp - Đồng Nai.

Chùa Quốc Thới - Bến Tre.

Chùa Nhất Pháp - Đồng Nai.

Rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử...

Trong quá trình ghi chép danh sách, có thể bị sai sót rất mong quý Phật tử hoan hỷ bổ sung.

Điện thoại liên lạc:08.37130002

Email: thichtamluat@yahoo.com.vn

Chùa không cử người đi quyên góp, nếu quý Phật tử cúng dường hoan hỷ đến tại văn phòng chùa hoặcchuyển khoản ghi rõ nội dung "CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA"

Related News