Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON February. 2014

Update: 06/02/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON February. 2014

 

The list of Buddhists offering constructing on February. 2014

FROM OFFICE

Date

First and last name

Address

Money

Âu Dương Ngọc Kim

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Bảo Y

 

10USD

 

Bảo Thuần Y

 

10USD

 

Bùi Thị Nghiêm

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Bùi Văn Trinh

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Bùi Xuân Sanh

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Cao Thị Ven

Đồng Nai

500.000

 

Cara Trương (Phila)

 

20USD

 

Châu Mỹ Trúc

Đài Loan

500CNY

 

Chị Bảo Hạnh (NY)

 

20USD

 

Chị Diệu Hạnh gầy (NY)

 

30USD

 

Chị Như Thanh (CA)

 

110USD

 

Chị Phương Dương (NY)

 

10USD

 

Chị Quý Đặng (NY)

 

30USD

 

Chị Tuyết Phạm (VA)

 

50USD

 

Chơn Phúc (MI)

 

50USD

 

Chú Cao Văn Minh

 

20USD

 

Chu Học Hương (P.D.Diệu Thành)

 

30USD

 

Chú Thiện Chơn

 

50USD

 

Chú Tuệ Nhàn (MI)

 

100USD

 

Chú Vinh, Minh, Tuyết Minh

Tp. Hồ Chí Minh

3,000.000

 

Cô Bảo Thuần

 

10USD

 

Cô Bùi Đường

 

50USD

 

Cô Chân Xuân

 

100USD

 

Cô Châu Xuân Hà (P.D.Chủng Hải) (Phila)

 

100USD

 

Cô Đặng Lê Đỗ

 

30USD

 

Cô Diệu Dược

 

20USD

 

Cô Hoa Hiếu (NY)

 

30USD

 

Cô Hồng Mỹ Lệ

 

10USD

 

Cô Lâm Hương (P.D.Thanh Tịnh) (Phila)

 

100USD

 

Cô Linh

 

20USD

 

Cô Luyến

 

200USD

 

Cô Ngọc Phước

 

50USD

 

Cô Phượng (NY)

 

50USD

 

Cô Tâm Quý (Boston)

 

20USD

 

Cô Thông Bích

 

40USD

 

Cô Tú Quân

 

50USD

 

Cô Vinh (Nhật Bản)

Nhật Bản

4,000.000

 

Đặng Minh Phú

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Đặng T Hoàng Kim

Úc

400AUD

 

Đặng T Thục Đoan

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Đặng Thanh Quang

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Đào Thị Liên

Tp. Hồ Chí Minh

1,200.000

 

Đào Thị Mỹ Út

Tây Ninh

200.000

 

Đào Thị Tạo

Tp. Hồ Chí Minh

50.000

 

Dì Kế Châu (NY)

 

50USD

 

Dì Viên Phái

 

40USD

 

Diana Dương (Phila)

 

20USD

 

Diệu Bình

 

50USD

 

Diệu Cảnh

 

20USD

 

Diệu Giác (Florida)

 

20USD

 

Diệu Hiền (NY)

 

20USD

 

Diệu Huệ (NY)

 

20USD

 

Diệu Lương (CA)

 

25USD

 

Diệu Ngọc (VA)

 

100USD

 

Diệu Nhựt (NY)

 

200USD

 

Diệu Phát (NY)

 

40USD

 

Diệu Phổ (PA)

 

20USD

 

Diệu Tâm (NY)

 

20USD

 

Diệu Thái

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Diệu Thuần (MI)

 

40USD

 

Diệu Thuần (MI)

 

40USD

 

Diệu Toàn

 

20USD

 

Diệu Xuân (NY)

Dương Thị Liên

 Tp.Hồ Chí Minh

20USD

10.000.000

 

Đinh T Thanh Thùy

Đắk Lắc

500.000

 

Đỗ Bùi Đức Lộc

Tp. Hồ Chí Minh

20.000

 

Đỗ Bùi Minh Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

50.000

 

Đỗ Thị Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Đồng Đỗ Minh Ngọc và Hoàng Việt Anh

 

300.000

 

Đức Dũng - Ngọc Trâm (NY)

 

50USD

 

Duyên Thọ

 

20USD

 

Gđ Đặng Thị Hường

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Gđ Lý Hoàng Phương

Bình Dương

100.000

 

GĐ Ngọc Anh (NJ)

 

10USD

 

Gđ Nguyễn Thành Long

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Gđ Pt Liên Thu

Long An

1,000.000

 

Gđ Pt Tín Thủy & Đồng Nghiệp

Cần Thơ

500.000

 

Gđ Trần Ngọc Hoằng

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Gđ Võ Duy Sơn

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Giang Ngọc Mai

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Giang Quế Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Hà Ánh Tuyết

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Hà Ngọc Chiếu

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Hà Thiện Thiệu

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Hồ Long Thành

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Hồ Thanh Liêm và Phạm Thị Nhàn (VN)

 

100USD

 

Hồ Thị Bích Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

300.000

 

Hồ Thị Hiên

Tp. Hồ Chí Minh

5,000.000

 

Hong Dung

 

20USD

 

Hồng Thuyền

Đồng Nai

500.000

 

Huệ Sanh, Chúc Hiển

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Huy Yến

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Huỳnh Đào Trúc Chi

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Huỳnh Hữu Tính

Bình Phước

200.000

 

Huỳnh T Kim Chi

Tp. Hồ Chí Minh

5,000.000

 

Huỳnh Thị Ánh

Tp. Hồ Chí Minh

800.000

 

Huỳnh Thị Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

5,000.000

 

Jennifer Trương (Phila)

 

20USD

 

Khưu Quốc Minh (NY)

 

20USD

 

Lâm Sâm Ngọc

Bình Phước

100.000

 

Lâm Văn Sáng

Long An

100.000

 

Lan Lê (CA)

 

30USD

 

Lê Hồ Trúc Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Lê Hồng Tuấn, Thu Hiền

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Lê Lan Anh (CA)

 

60USD

 

Lê Minh Khôi

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Lê Phước Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Lê Phương Bình

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Lê T Lệ Thu

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Lê Thị Chung

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Lê thị diễm

Tp. Hồ Chí Minh

800.000

 

Lê Thị Hiền

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Lê Thị Nhạc

Long An

500.000

 

Lê Thị Sương (CA)

 

40USD

 

Lê Văn Đàn

Đồng Tháp

50.000

 

Liên Bảo

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Liên Cúc

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Liên Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Liên Hương

Pháp

500.000

 

Liên Khánh

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Liên Lan

Nhà Bè

100.000

 

Liên Lý

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Liên Phượng

Bình Dương

500.000

 

Liên Thủy

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Liên Trang

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Liên Vân

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Lý Quê Quang

Mỹ

100.000

 

Michelle Trương (Phila)

 

20USD

 

Monica Nguyễn

Mỹ

200USD

 

Mỹ Hưng

 

50USD

 

Ngô Chân Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh

2,000.000

 

Ngộ Chánh (CA)

 

100USD

 

Ngộ Chơn (CA)

 

40USD

 

Ngô Duy Chính

 

100USD

 

Ngô Thị Hoàng Oanh

Bình Thạnh

300.000

 

Nguyễn Anh Đào (NJ)

 

10USD

 

Nguyễn Bích Trâm (NJ)

 

20USD

 

Nguyễn Chí Lư

Đồng Nai

200.000

 

Nguyễn Đăng Khoa

Tp. Hồ Chí Minh

220.000

 

Nguyễn Hồng Trang

 

20USD

 

Nguyễn Hữu Đông

Tp. Hồ Chí Minh

120.000

 

Nguyễn Hữu Lộc (NJ)

 

10USD

 

Nguyễn Kim Luông (NJ)

 

110USD

 

Nguyên Lực

Khánh Hòa

500.000

 

Nguyễn Ngọc Tuyết

Singapore

500.000

 

Nguyễn T Cẩm Linh

Tp. Hồ Chí Minh

50.000

 

Nguyễn T Liên Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Nguyễn T Liên Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Nguyễn T Minh Trang

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn T Nguyệt Thảnh

Bình Phước

500.000

 

Nguyễn T Trâm Anh

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Thị Hảo

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Đài Loan

300CNY

 

Nguyễn Thị Mến (Pd: Ngọc Phước)

Tp. Hồ Chí Minh

400.000

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Đài Loan

2,400CNY

 

Nguyễn Thị Nhất Phương

 

8,000.000

 

Nguyễn Thị Sanh

Tp. Hồ Chí Minh

50.000

 

Nguyễn Thị Thắm

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Cần Thơ

350.000

 

Nguyễn Thị Thiệt

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Thị Tươi

Đài Loan

200CNY

 

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Thiên Trí (NJ)

 

10USD

 

Nguyễn Tiến Minh

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Tuấn Anh

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Nguyễn Văn Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

600.000

 

Nguyễn Văn Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Thị Út, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Minh Khang

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Nguyễn Văn Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Nhâm Tường Vỹ (NY)

 

50USD

 

Nhân Thoáng

Long An

200.000

 

Nhóm Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

400.000

 

Nhóm Phật tử Trà Vinh

 

1,900.000

 

Như Hương (Boston)

 

100USD

 

Ông Lim

Bình Dương

500.000

 

Phạm Hoàng Sơn

Cần Thơ

300.000

 

Phạm Ngọc Lanh

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Phạm Ngọc Oanh

Bình Dương

200.000

 

Phạm Thị Dũng

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Phạm Thị Én

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Phạm Tuyết Nhung

Mỹ

2,000.000

 

Phan Dung

 

30USD

 

Phấn Dương

 

30USD

 

Phấn Dương (NY)

 

30USD

 

Phan Thị Lý Huệ

Tp. Hồ Chí Minh

50.000

 

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

600.000

 

Phật tử (NY)

 

20USD

 

Phùng Bá Hải

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Pt Liên Phương

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Pt Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Pt Nguyễn Chí Tâm

Mỹ

300.000

 

Pt Thanh Chức

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Quách Thị Thiện

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Sron Von

 

5USD

 

Sư cô Chân Xuân (NY)

 

100

 

Sư cô Nhựt Hành

 

10USD

 

Tạ Thái Thanh

Tp. Hồ Chí Minh

3,000.000

 

Tạ Thị Huy

Bình Dương

300.000

 

Tài Ngô (MI)

 

30USD

 

Tâm Mai (Boston)

 

200USD

 

Thanh Hướng

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Tina Trương(P.D.Chủng Thanh) (Phila)

 

20USD

 

Tịnh Bình

Tp. Hồ Chí Minh

1,000.000

 

Tịnh Long

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Tony Cao

 

5USD

 

Trần Đỗ Quyên

Bình Dương

100.000

 

Trần Hải Yến

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Trần Lệ Hoa

Tp. Hồ Chí Minh

14,000.000

 

Trần T Kim Liên

Tp. Hồ Chí Minh

10,000.000

 

Trần Thị Hồ (P.D.Diệu Ngạn)

 

50USD

 

Trần Thị Lan (P.D.Diệu Hương)

 

50USD

 

Trần Thị Thu Hà

Tp. Hồ Chí Minh

7,000.000

 

Trần Thiện Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

300.000

 

Trần Thụy Diệp Hương

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Trần Văn Anh  Việt

Bình Dương

1,000.000

 

Trần Văn Mến, Cô Lý

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Trịnh Minh Đức

 

5,000.000

 

Trương Hoài Phương

Tp. Hồ Chí Minh

250.000

 

Trương Văn Khương

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Từ Bi Tính (MI)

 

60USD

 

Tường Chân

Nhà Bè

100.000

 

Tường Như

Tp. Hồ Chí Minh

200.000

 

Ứng Cung Mùi

Đài Loan

600CNY

 

Viki Ta Hoàng

 

5USD

 

Võ Thị Minh Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

Vũ Thị Hợp

Tp. Hồ Chí Minh

400.000

 

Vương Quới Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500.000

 

Vưu Thị Móng

Tp. Hồ Chí Minh

100.000

 

 

TRANSFER

28/02/2014

2,000,000.00

Sender:31305001. VU THI THANH NGAN.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

27/02/2014

1,000,000.00

Le Thi Bich Thao cung duong xay dung chua

25/02/2014

1,000,000.00

NGUYEN THI QUYNH ANH.NGUYEN THI QUYNH ANH DAK LAK CHUYEN TIEN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

24/02/2014

5,000,000.00

tran thi thanh thuy(lo73-tttt chinh hinh -cg-hn) cung cuong xay dung chua GD T

20/02/2014

600,000.00

IBVCB.1902140461849001.ADIDAPHAT - CON TIEN CUNG XAY CHUA CHI NHANH

19/02/2014

2,000,000.00

Sender:79204023.DD:190214.SHGD:10000519.BO: NGUYEN THI HOA.XAY DUNG CHUA HP

18/02/2014

1,000,000.00

NGUYEN NGOC QUYNH CHAU.P31023 CIF2312878 NGUYE N NGOC QUYNH CHAU CT CUNG DUONG XAY DUNG CHUA .7 CHUA.

14/02/2014

3,000,000.00

Phat tu con la Nguyen Thi Hanh o so 2 ngo 138 pho Kim Hoa, Dong Da, Ha Noi cung Duong xay dung chua 

14/02/2014

3,000,000.00

TRUONG NHU ANH SUONG.CT DI CN BEN CHUONG DUONG QUAN 1 (TRUONG NHU ANH SUONG CUNG DUONG XD CHUA)

14/02/2014

100,000.00

DO HUU HUNG NOP TK : CUNG DUONG XAY CHUA GD TIEN MAT

12/2/2014

3,000,000.00

Phat tu con la Nguyen Thi Hanh o so 2 ngo 138 pho Kim Hoa, Dong Da, Ha Noi cung Duong xay dung chua 

12/2/2014

3,000,000.00

LE THAI HUNG.IB  CK LNH CUNG DUONG XAY DUNG CHUA ONG LE DINH DOANH CUNG TIEN

11/2/2014

200,000.00

IBVCB.VNMB. VNMB20140211164488. CUNG DUONG XD CHUA

10/2/2014

500,000.00

IBVCB.1002140483773001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

8/2/2014

300,000.00

LE THI LAN ANH.LE THI LAN ANH CT CUNG VUON XAY DUNG CHUA

6/2/2014

50,000,000.00

CO 5 TUONG CAM CUNG DUONG CHUA HUNG PHAT GD TIEN MAT

6/2/2014

300,000.00

PHAM VAN TIEN.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

6/2/2014

1,000,000.00

HOANG LE THUAN.GD PHAT TU TINH THANH, CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

 

Hiện tại chùa đã nhận được sự cúng dường của quý Phật tử là:

VND : 6.542.700.000

USD : 16.576

EUR : 1.450

CAD : 1.300

AUD : 2.360

JPY :1.000

CNY: 4.000

19 CHỈ VÀNG

1 CHỈ VÀNG 24

1 CHỈ VÀNG 9999

Kể từ hôm nay 17/10/2013, mọi sự đóng góp sẽ sử dụng chung cho việc xây dựng các chi nhánh chùa Hoằng Pháp:

Chùa Diên Quang - Bắc Ninh.

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội.

Chùa Càn Môn - Nghệ An.

Chùa Giai Lam (Tịnh Pháp) - Hà Tĩnh.

Chùa Hưng Pháp - Đồng Nai.

Chùa Quốc Thới - Bến Tre.

Chùa Nhất Pháp - Đồng Nai.

Rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử...

Trong quá trình ghi chép danh sách, có thể bị sai sót rất mong quý Phật tử hoan hỷ bổ sung.

Điện thoại liên lạc:08.37130002

Email:thichtamluat@yahoo.com.vn

Chùa không cử người đi quyên góp, nếu quý Phật tử cúng dường hoan hỷ đến tại văn phòng chùa hoặcchuyển khoản ghi rõ nội dung "CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA"

Related News