Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON DEC. 2014

Update: 06/12/2014
 

OFFERING CONSTRUCTING ON DEC. 2014

 

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Bích Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Bùi Thị Thanh Phụng

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Chúc Dung

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Cô Huệ Ngọc

Tiền Giang

400,000

Đặng Đình Sơn

Nam Định

2,000,000

Đặng Thị Mai

Tp. Hồ Chí Minh

400,000

Diệu Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

800,000

Diệu Hoa

Vĩnh Long

500,000

Diệu Nga

Kiên Giang

100,000

Diệu Phước Thịnh

Long An

100,000

Đỗ Trung Đức

Bình Định

100,000

Đoàn Pt Trảng Bàng

Tây Ninh

3,300,000

Gđ Đào Thị Ánh Nguyệt

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Gđ Lý Hoàng Sơn

Bình Dương

200,000

Gđ Nghiêm Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

400,000

Gđ Nguyễn Văn Chiếu

Tây Ninh

200,000

Gđ Phật tử

Biên Hòa

600,000

Gđ Trần Văn Tạo

Bình Dương

500,000

Gddpt Diệu Thoát

Bình Dương

500,000

Hà Thị Út

Cần Thơ

1,000,000

Hà Trương Xuân Hương

Tp. Hồ Chí Minh

1,500,000

Hồ Ngọc Sơn

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

Hoàng Xây Châu

Đắk Lắk

1,000,000

Hùnh Như Phượng

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Huỳnh Chủng Siêu

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh Chủng Vương

Tây Ninh

100,000

Huỳnh Thị Tuyết

Sóc Trăng

500,000

Huỳnh Thị Vi

Bình Dương

200,000

Khánh Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Lại Thị Dung

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Lê Thị Bẹ

Bình Dương

500,000

Lê Thị Diễm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Lê Thị Hạnh

Tiền Giang

1,000,000

Lê Thị Ngọc Phương

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Thị Thu Nga

Bình Dương

500,000

Lê Văn Lũy

Đồng Tháp

300,000

Liên Lý, Liên Khánh

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Thoa

Bạc Liêu

100,000

Liên Từ

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Mai Thị Diệu Hương

Biên Hòa

200,000

Ngô Quốc Trong

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Ngọc Phát

Bạc Liêu

50,000

Nguyễn Ánh Nguyệt

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Cộng Hòa

Bình Dương

500,000

Nguyễn Hòa Thuận

Bình Dương

200,000

Nguyễn Thái Hoàng Tuấn

Mỹ

1,000,000

Nguyễn Thị Bích Vân

Cần Thơ

1,000,000

Nguyễn Thị Hồng Loan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Huệ

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Nguyễn Thị Mai Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

150,000

Nguyễn Thị Mai Loan

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Thị Minh Thư

Bình Dương

200,000

Nguyễn Thị Nhung

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Sa

Bình Dương

200,000

Nguyễn Thị Thiệp

Bình Dương

500,000

Nguyễn Văn Hoàng

Đồng Nai

200,000

Nhóm Pt An Giang

An Giang

10,000,000

Như Xuân Nga

Long An

200,000

Phạm Thái Hòa

Tây Ninh

100,000

Phạm Thị Hồng Mỹ

Mỹ

1,000,000

Phạm Thị Kim Hoanh,Phạm Thị Kim Khánh, Trần Minh Thông, Nguyễn Phạm Tuyên, Phạm Duy Hiển,Phạm Lan Trinh

Tp. Hồ Chí Minh

30,000,000

Phạm Thị Minh

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phạm Tuấn Nhung

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Phan Đình Phong

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phan Kim Minh

An Giang

500,000

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Quách Thị Nhỏ

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Quảng Minh + Liên Kiều

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Thanh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Tịnh Ân

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Tịnh Danh

Long An

500,000

Trần Thị Xuân

Long An

50,000

Trịnh Hoàng Phú

Đồng Tháp

100,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

200,000

Võ Thái Hồng Ân

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Võ Thị Bảy

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

Võ Thị Nam

Đồng Nai

200,000

Xuân Tiên, Hải Nam

An Giang

500,000

 

Related News