Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON April. 2017(3)

Update: 05/05/2017
 

OFFERING CONSTRUCTING ON April. 2017(3)

 

The list of Buddhists offering constructing on April. 2017

FROM OFFICE

 

Date

First and last name

Address

Money

16/04/2017

Phật tử

 

300.000

16/04/2017

Liên Lai

Đồng Tháp

1.000.000

16/04/2017

Diệu Định

Q3

2.000.000

16/04/2017

Tâm Quang

Phú Nhuận

500.000

16/04/2017

Diệu Hương

Đồng Nai

200.000

16/04/2017

Phật tử

Nha Trang

1.400.000

16/04/2017

Thọ Trung

Nha Trang

50.000.000

16/04/2017

Vân Thị Mỹ

Bình Thạnh

500.000

16/04/2017

Huệ Trang

Q9

2.000.000

16/04/2017

Nguyên Ngô

Nha Trang

500.000

16/04/2017

Tâm Hương

Nha Trang

500.000

16/04/2017

Tâm Tuế

Phú Yên

200.000

16/04/2017

Đoàn Thị Huyền

Hà Nội

1 chỉ bạc

16/04/2017

Diệu Phúc

Bình Thạnh

1.000.000

16/04/2017

Diệu Hiền

Tiền Giang

5.000.000

16/04/2017

Liên Trúc

Q2

500.000

16/04/2017

Liên Thanh

Bình Thuận

200.000

16/04/2017

Diệu Sang

 

100.000

16/04/2017

Quảng Duyên

 

1.000.000

16/04/2017

Ngọc Nhạn

Đồng Tháp

200.000

16/04/2017

Diệu Lý

Bến Tre

1.000.000

16/04/2017

Liên Trăm

 

100.000

16/04/2017

Diệu Như

Đồng Tháp

200.000

16/04/2017

Nhuận Vương

Đak Lak

500.000

16/04/2017

Tâm Lại

Quảng Ngãi

500.000

16/04/2017

Đồng Tường

Phú Yên

200.000

16/04/2017

Diệu Hiền

Sóc Trăng

200.000

16/04/2017

Bích Phượng + Hiếu Nể

Hóc Môn

200.000

16/04/2017

Phật tử

 

1.000.000

16/04/2017

Liên Quế

Long An

500.000

16/04/2017

Diệu Hoa

Nam Định

1.000.000

16/04/2017

Liên Nhàn

Nam Định

200.000

16/04/2017

Chúc Thọ

Thanh Hóa

200.000

16/04/2017

Nguyễn Văn Lại

Hóc Môn

300.000

16/04/2017

Nguyễn Thị Tuyền

Vĩnh Phúc

100.000

16/04/2017

Phật tử

Vĩnh Phúc

150.000

16/04/2017

Nguyễn Cao Cường

Vĩnh Phúc

300.000

16/04/2017

Nguyễn Thế Anh

Vĩnh Phúc

200.000

16/04/2017

Viên An

Vĩnh Phúc

300.000

16/04/2017

Liên Thúy

Hóc Môn

1.000.000

16/04/2017

Quang Thuận

Mỹ

500.000

16/04/2017

Phật tử

Mỹ

600.000

16/04/2017

Hoa Phúc

Q1

700.000

16/04/2017

Diệu Minh

Hà Nội

700.000

16/04/2017

Phật tử

 

1.000.000

16/04/2017

Diệu Đạo

Bình Thạnh

200.000

16/04/2017

Trần Thị Hiền

Q3

5.000.000

16/04/2017

Lâm Nguyệt Linh

Q8

1.000.000

16/04/2017

Võ Anh Thắng

Q8

500.000

16/04/2017

Diệu Hạc

Q8

500.000

16/04/2017

Tịnh Ý

An Giang

500.000

16/04/2017

Đặng Thị Vĩnh An

Cần Thơ

500.000

16/04/2017

Diệu Hiền

Q1

300.000

16/04/2017

Liên Thành

Q10

500.000

16/04/2017

Liên Ngọc

Củ Chi

1.000.000

16/04/2017

Tuệ Định

Q12

1.000.000

16/04/2017

Diệu Hồng

Tây Ninh

1.000.000

16/04/2017

Linh Quảng

Bắc Ninh

200.000

16/04/2017

Tâm Hóa

Đồng Nai

500.000

16/04/2017

Bổn Ngọc

 

200.000

16/04/2017

Thiện Ái

 

200.000

16/04/2017

Quách Hóa Bình

Đà Nẵng

200.000

16/04/2017

Thiện Tâm

Bình Định

200.000

16/04/2017

Tâm Huệ

Q3

500.000

16/04/2017

Hà Hoàng Sơn

Q3

500.000

16/04/2017

Hà Hoàng Anh Tuấn

Q3

200.000

17/04/2017

Huệ Đức

Q9

5.000.000

17/04/2017

Nhuận Nguyệt

Bình Tân

500.000

17/04/2017

Diệu Ý

Bình Tân

200.000

17/04/2017

Kim Châu

Q4

1.500.000

17/04/2017

Diệu Như

Đồng Tháp

500.000

17/04/2017

Thường Nhị

Gia Lai

500.000

17/04/2017

Thường Yên

Gia Lai

200.000

17/04/2017

Quang Liễu

Sóc Trăng

200.000

17/04/2017

Phật tử

 

400.000

17/04/2017

Thánh Dung

Quảng Ngãi

1.000.000

17/04/2017

Thánh Khải

Quảng Ngãi

1.000.000

17/04/2017

Thu Phước

KomTum

1.000.000

17/04/2017

Thuận Dư

KomTum

1.000.000

17/04/2017

Lê Thị Đan

Sóc Trăng

500.000

17/04/2017

Tâm Ngọc

Bình Thạnh

100.000

17/04/2017

Thúy Quỳnh

Tân Bình

200.000

17/04/2017

Nguyễn Thị Oanh

Thanh Hóa

300.000

17/04/2017

Nguyễn Thị Hạnh

Thanh Hóa

100.000

17/04/2017

Hà Thu Trang

Thanh Hóa

100.000

17/04/2017

Trần Văn Duy

Thanh Hóa

100.000

17/04/2017

Liên Hiệp

Bình Dương

100.000

17/04/2017

Kim Châu

Tân Bình

200.000

17/04/2017

Nguyễn Thị Đạt

Hà Nội

200.000

17/04/2017

Cô Minh Nghĩa

Q12

50.000.000

18/04/2017

Lê Nguyễn Hoàng Minh

Bình Dương

200.000

18/04/2017

Phật tử

Bình Dương

100.000

18/04/2017

Phật tử

Bình Dương

50.000

18/04/2017

Phân Văn Sứ

Đak Lak

1.000.000

18/04/2017

Diệu Thông

Cần Thơ

1.000.000

18/04/2017

Bùi Thị Kim Chi

Binh Dương

200.000

18/04/2017

Liên Tiền

Long An

3.200.000

18/04/2017

GD Thiện Duyên + Huệ Ngọc

Mỹ

1500 USD

18/04/2017

Đỗ Thị Liên

Biình Chánh

500.000

18/04/2017

Lê Thị Vẻ

Hà Nội

1.000.000

18/04/2017

Nguyễn Thị Thói

Hà Nội

500.000

18/04/2017

Phan Thị Dung

Hà Nội

500.000

18/04/2017

Hà Mùi

Bình Chánh

200.000

18/04/2017

Đặng Thị Phước

Bình Thuận

1.000.000

18/04/2017

Đỗ Thị Thu

gò vấp

1.000.000

18/04/2017

Huệ Ngọc + Diệu Hương

TP.HCM

400.000

18/04/2017

Trí Ngọc

Sóc Trăng

500.000

18/04/2017

Đặng Thanh Hương

Củ Chi

200.000

18/04/2017

Lê Thiện

Bình THuận

500.000

18/04/2017

Quảng Hải

Tân Bình

2.000.000

19/4/2017

Ngọc Mẫn

Hậu Giang

500.000

19/4/2017

Tịnh Tát

Kiên Giang

100.000

19/4/2017

Diệu Nhẫn

Bình Thuận

500.000

19/4/2017

Từ Lê

Q4

200.000

19/4/2017

Nguyễn Thế Phong

Sóc Trăng

200.000

19/4/2017

Nguyễn Thân Hiếu

 

100.000

19/4/2017

Nguyễn Huệ

Nha Tang

500.000

19/4/2017

Quảng My

Phan Thiết

500.000

19/4/2017

Diệu Hỷ

Vĩnh Long

200.000

19/4/2017

Liên Binh

Q12

5.000.000

20/4/2017

Ca Thị Nhị

Bình chánh

500.000

20/4/2017

GĐ Sính (cô Chi)

Mỹ

3.000.000

20/4/2017

Phật tử

Nam Định

100.000

20/4/2017

Phật tử

Nam Định

500.000

21/04/2017

Trần Hồng  

Mỹ

100 USD

21/04/2017

Phật tử

Hóc Môn

200.000

21/04/2017

Như Song

Đak Nông

500.000

21/04/2017

Hạnh Linh

Q2

500.000

21/04/2017

Quảng Thọ

Lâm Đồng

200.000

21/04/2017

Quang Nhung

Q2

500.000

21/04/2017

Thuận Ngọc

Sóc Trăng

200.000

21/04/2017

Liên Hải

Hà Nội

1.000.000

21/04/2017

Diệu Huy

Hà Nội

500.000

22/04/2017

Nguyễn Đình Xuân

Hải Phòng

1.000.000

22/04/2017

Nguyễn Thị Cảnh

Hải Phòng

500.000

22/04/2017

Trang Quang Tài

Q8

200.000

22/04/2017

Ngọc Thành

Bình Dương

500.000

22/04/2017

Phật tử

Q12

1.129.000

23/04/2017

Nguyễn Văn Đức

Cần Thơ

500.000

23/04/2017

Phật tử

Trà Vinh

100.000

23/04/2017

Đoàn Thị Hồng

Trà Vinh

200.000

23/04/2017

Nhuận Hồng

Phú Yên

500.000

23/04/2017

Diệu Chân

Q2

300.000

23/04/2017

Chiếu Đạo

Q2

200.000

23/04/2017

Tịnh Đức

Q12

320.000

23/04/2017

Huỳnh Thị Sang

Tân Phú

300.000

23/04/2017

Lê Thị Cẩm Vân

Tân Phú

200.000

23/04/2017

Phật tử

Tân Phú

700.000

23/04/2017

Trần Thị Kim Loan

Bạc Liêu

200.000

23/04/2017

Ngô Thị Tuyết Danh

Long An

2.000.000

23/04/2017

Phật tử

Bình Phước

1.000.000

24/04/2017

Phật tử

Q12

1.050.000

25/04/2017

Bành Mỹ Hai

Bình Tân

500.000

25/04/2017

Phạm Thị Lợi

Long An

1.000.000

25/04/2017

Nguyễn Thị Phi Yến

Long An

500.000

25/04/2017

Liên Hải

Q12

1.000.000

25/04/2017

Nguyễn Thanh Sang

Q12

200.000

25/04/2017

Liên Nga

Tây Ninh

1.000.000

25/04/2017

Phật tử

 

5.000.000

25/04/2017

Phật tử

Tây Ninh

100.000

26/04/2017

Bửu Hòa

Q12

1.000.000

26/04/2017

Tịnh Tùng

Hóc Môn

100 USD

26/04/2017

Diêu Khuê

Q3

100.000

26/04/2017

Trần Mỹ Kim

Mỹ

100.000

26/04/2017

Ngô Minh

Mỹ

100.000

26/04/2017

Nguyễn Tùng Giang

Hóc Môn

500.000

26/04/2017

Quỳnh Thị Ngọc Hân

Bến Tre

3.000.000

26/04/2017

Bùi Thị Ngọc

Gò Vấp

500.000

26/04/2017

Lê Thị Cung

Gò Vấp

500.000

26/04/2017

Phật tử

Mỹ

7.600.000

27/04/2017

Phạm Thị Thu Tâm

Q3

500.000

27/04/2017

Hồ Văn Trịa

Bình Dương

800.000

27/04/2017

Liên Huệ

Hóc Môn

200.000

28/04/2017

Diệu Lý + Thiện Bình

Long An

3.400.000

29/4/2017

Nguyễn Thị Mai

Bình Dương

50.000

29/4/2017

Đỗ Phạm Duy Sang

Bình Dương

100.000

29/4/2017

Phạm Thị Lý

 

100.000

29/4/2017

Diệu Nguyệt

Vũng Tàu

2.000.000

29/4/2017

Tịnh Dũng

Q12

100.000

29/4/2017

Lê Văn Nam

Q8

500.000

29/4/2017

Nguyễn Thị Lan

Đak Lak

500.000

29/4/2017

Đỗ Thị Diễm

 

1.200.000

29/4/2017

Hoa Phúc

 

41.000.000

30/04/2017

Phật tử

 

1.000.000

30/04/2017

Liên Thanh

TP.HCM

700.000

30/04/2017

Ta Huy Hoàng

Đồng Nai

2.000.000

30/04/2017

Phật tử Gò Dầu

Tây Ninh

1.600.000

30/04/2017

Diệu Lạc

Q4

2.000.000

30/04/2017

Diệu Nhung

Q5

1.000.000

30/04/2017

Diệu Huy

Q5

100.000

30/04/2017

Nghiêm Hạnh

Bình Thạnh

1.000.000

30/04/2017

Diệu Mỹ

Đồng Nai

200.000

30/04/2017

Diệu Hạnh

 

200.000

30/04/2017

Chúc Thơm

 

200.000

30/04/2017

Chúc Mới

 

200.000

30/04/2017

Chúc Càn

 

100.000

30/04/2017

Liên Cúc

 

100.000

30/04/2017

Liên Hoa

Q11

2.000.000

30/04/2017

Liên Cúc

 

1.000.000

30/04/2017

Liên Tâm

Q12

2.000.000

30/04/2017

Liên Giới

Q12

100.000

30/04/2017

Tịnh Hùng

Gò Vấp

3.000.000

30/04/2017

Diệu Tuyết

Đồng Nai

1.000.000

30/04/2017

Diệu Tiên

Đồng Nai

1.000.000

30/04/2017

Tâm Phương

 

100.000

30/04/2017

Liên Nhi

 

500.000

30/04/2017

Lệ Tuyết

 

500.000

30/04/2017

Diệu Thiện Quý

 

300.000

30/04/2017

Liên Anh

 

300.000

30/04/2017

Liên Thủy

 

100.000

30/04/2017

Phật tử

Đồng Nai

500.000

30/04/2017

Chơn Giải

Đồng Nai

2.000.000

30/04/2017

Huệ Như

Thủ Đức

1.000.000

30/04/2017

Vương Mai Lý

Canada

800.000

30/04/2017

Nguyễn Văn Nhĩ

Nam Định

1.400.000

30/04/2017

Đào Thị Nhiễu

Thủ Đức

2.000.000

30/04/2017

Diệu Nga + Diệu Minh

Q10

700.000

30/04/2017

Trần Thế Giá Dân

Đài Loan

2.000.000

30/04/2017

Đoàn Minh Thanh

Gò Vấp

500.000

30/04/2017

Liên Phương

Hóc Môn

5.000.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Bích Vân

Gò Vấp

500.000

30/04/2017

Đỗ Thị Huyền

Q8

5.000.000

30/04/2017

Minh Tâm

Biên Hòa

500.000

30/04/2017

Đỗ Thị Phương

Q12

200.000

30/04/2017

Liên Trinh

Bình Dương

2.000.000

30/04/2017

Thường Lạc + Liên

Q3

100.000

30/04/2017

Trúc Bình + Trúc Ninh

Q3

200.000

30/04/2017

Hồng Thật

Đồng Nai

300.000

30/04/2017

Tịnh Nghĩa

Bình Dương

1.500.000

30/04/2017

Liên Đài

Hóc Môn

400.000

30/04/2017

Diệu Thọ

Đồng Nai

500.000

30/04/2017

Trần Thanh Hải

Phú Nhuận

500.000

30/04/2017

Viên Thông

 

50.000

30/04/2017

Phật tử

Q6

500.000

30/04/2017

Diệu Hoàng

Long An

200.000

30/04/2017

Liên Hà

Bình Định

2.000.000

30/04/2017

Diệu Vân

Phú Nhuận

1.000.000

30/04/2017

Hồ Văn Thảo

Q11

20.000.000

30/04/2017

Diệu Phú

Đồng Nai

500.000

30/04/2017

Châu Thị Thu Hồng

Đồng Nai

200.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Tâm

Q12

500.000

30/04/2017

Vũ Thị Hài

Bình Chánh

500.000

30/04/2017

Lợi Lộc

Q1

400.000

30/04/2017

Liên Mai

Q6

2.000.000

30/04/2017

Diệu Liên

Đồng Nai

400.000

30/04/2017

Liên Hương

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Liên Nguyệt

Bình Dương

200.000

30/04/2017

Diệu Liên

Bình Thạnh

1.000.000

30/04/2017

Lý Chí Cường

Q5

200.000

30/04/2017

Ngô Thị Tiết

Q5

50.000

30/04/2017

Thanh Thảo

Củ Chi

3.000.000

30/04/2017

Như Ngọc

Q9

500.000

30/04/2017

Thanh Ngọc

Q9

100.000

30/04/2017

Diệu Thanh

 

200.000

30/04/2017

Liên Phương

Tân Phú

200.000

30/04/2017

Lê Thị Thịnh

Hóc Môn

100.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Nguyệt

Q7

500.000

30/04/2017

Hà Kim Khẩn

Tây Ninh

500.000

30/04/2017

Thọ Xuân

Bình Phước

100.000

30/04/2017

Huệ Ngọc

Long An

100.000

30/04/2017

Thiện Nguyện

Long An

100.000

30/04/2017

Bảo Quang

Long An

500.000

30/04/2017

Phạm Thích Sang

Q7

1.000.000

30/04/2017

Phạm Thị Mai

Hóc Môn

1.000.000

30/04/2017

Đinh Quang Sinh

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Phương

Q12

2.000.000

30/04/2017

Hoàn Thị Phúc

Gò Vấp

200.000

30/04/2017

Tâm Phúc

Bình Thạnh

500.000

30/04/2017

Diệu Hạnh

Đồng Nai

100.000

30/04/2017

Tuệ Sơn

Q12

200.000

30/04/2017

Diệu Yến

Q12

100.000

30/04/2017

Diệu Huệ

Q12

100.000

30/04/2017

Tấn Ngọc

Q12

50.000

30/04/2017

Phật tử

Nha Trang

4.000.000

30/04/2017

Cao Thế Khang

Q7

1.000.000

30/04/2017

Liên Hoàn

An Giang

200.000

30/04/2017

Như Trúc

Thủ Đức

200.000

30/04/2017

Hoàng Thân

Gò Vấp

500.000

30/04/2017

Tịnh Hiếu

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Liên Nhung

Bình Dương

200.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Thịnh

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Liên Hồng

Thủ Đức

100.000

30/04/2017

Tịnh Sơn + Liên Chánh

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Liên Phượng + Phước Ngọc

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Tâm Thư

Q12

200.000

30/04/2017

Liên Như

Q12

700.000

30/04/2017

Liên Hương + Thu Loan

Bình Thạnh

5.000.000

30/04/2017

Phật tử

Cà Mau

600.000

30/04/2017

Diệu Thông

Đồng Nai

200.000

30/04/2017

Diệu Yếu

Tân Phú

500.000

30/04/2017

Thiên Hưng

Bình Thạnh

1.200.000

30/04/2017

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

30/04/2017

Liên Trâm

Đồng Nai

1.000.000

30/04/2017

Phạm Thị Hằng

Bình Dương

500.000

30/04/2017

Liên Hằng

Nhaà Bè

100.000

30/04/2017

Diệu Phước

Q6

1.000.000

30/04/2017

Thùy Dương + Hạnh Hiền

Q6

500.000

30/04/2017

Liên Diên

Nhà Bè

500.000

30/04/2017

Như Tâm

Q11

500.000

30/04/2017

Nguyễn Đỗ Đức Minh

Q11

500.000

30/04/2017

Liên Hoa

Q12

1.000.000

30/04/2017

Phật tử

Q12

1.000.000

30/04/2017

Phật tử

Q12

100.000

30/04/2017

Trương Thị Thanh

An Giang

1.000.000

30/04/2017

Vũ Ngọc Đinh

Gò Vấp

500.000

30/04/2017

Phạm Ngọc Trang

Q12

500.000

30/04/2017

Thị Hồng

Q11

500.000

30/04/2017

Lên Vân

Q11

100.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Quý

Tân Bình

2.000.000

30/04/2017

Liên Loan

Gò Vấp

1.000.000

30/04/2017

Định Chung

Tân Phú

1.000.000

30/04/2017

Đỗ Thị Thảo Nhi

An Giang

200.000

30/04/2017

Tịnh Châu

Bình Chánh

3.000.000

30/04/2017

Hoàng Thị Thơm

Hóc Môn

100.000

30/04/2017

Phật tử

Bình Chánh

600.000

30/04/2017

Kim Chi

Bình Chánh

200.000

30/04/2017

Phật tử

Bình Chánh

200.000

30/04/2017

Thanh Hoạt

Bình Chánh

500.000

30/04/2017

Trúc Thắm

Q3

500.000

30/04/2017

Phật tử

Q3

100.000

30/04/2017

Phật tử

Q3

500.000

30/04/2017

Phật tử

Q3

200.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Kim Sang

Tây Ninh

200.000

30/04/2017

Nguyễn Minh Thắng

Tây Ninh

200.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Thật

Tây Ninh

100.000

30/04/2017

Lê Thế Văn

Tây Ninh

600.000

30/04/2017

Ngọc Thanh

Thủ Đức

200.000

30/04/2017

Diệu Tuyết

Thủ Đức

200.000

30/04/2017

Liên Thu

Gò Vấp

200.000

30/04/2017

Minh Phúc

Đồng Nai

1.000.000

30/04/2017

Diệu Quang

Đồng Nai

100.000

30/04/2017

Minh Đạo

Đồng Nai

100.000

30/04/2017

Châu Thị Tánh

Thủ Đức

50.000

30/04/2017

Liên Diên

Q7

100.000

30/04/2017

Trần Thị Thanh

Tân Bình

100.000

30/04/2017

Phạm Thị Tuyết

Tân Bình

100.000

30/04/2017

Phật tử

Tân Bình

500.000

30/04/2017

Phạm Kim Hà

Long An

200.000

30/04/2017

Xích Nhẫn

Long An

500.000

30/04/2017

Tịnh Châu

Long An

100.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Mỹ Yến

Thủ Đức

300.000

30/04/2017

Khánh Tuyến Giới

Tân Phú

500.000

30/04/2017

Phật tử

Hóc Môn

200.000

30/04/2017

Nguyễn Hải Bình

Q5

50.000

30/04/2017

Nguyễn Thị Kim Giang

Q5

50.000

30/04/2017

Diệu Hạnh

Bình Tân

750.000

30/04/2017

Huỳnh Như Phượng

Q8

1.000.000

30/04/2017

Huyễn Thị Kim Ngọc

Q6

200.000

30/04/2017

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

2.000.000

30/04/2017

Quang Thiên

Bình Dương

1.000.000

30/04/2017

Hòa Ngọc

TP.HCM

1.000.000

30/04/2017

Diệu Thành

Q1

200.000

30/04/2017

Liên Chi

Long An

500.000

30/04/2017

Liên Hà

Biên Hòa

500.000

30/04/2017

Liên Hiếu

Biên Hòa

200.000

30/04/2017

Hồ Thị Phụng

Tân Phú

100.000

30/04/2017

Lê Mạnh Hùng

Q9

500.000

Cộng:

791.419.000 đ + 2.325USD + 1 chỉ bạc

 

TRANSFER

DATE

ADDRESS

MONEY

17/04/2017

Phung Bich Ngoc; Co Luu Cam Thanh

1,000,000

30/04/2017

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat Sang 0071000651615.Nguyen Sy Cuong. 170430213613750.Vnvt20170430869180.

300,000

26/04/2017

Sender:75501001.Dd:260417.Shgd:10000015. Bo:Nguyen Huu Tuan (Staff).

5,000,000

19/04/2017

Ibvcb.1904170815819001.

600,000

17/04/2017

Sender:79321001.Dd:170417.Shgd:10001693. Bo: Nguyen Thi Tuyet Nga.Gia Dinh Phat Tu Thien Huu

10,000,000

17/04/2017

Sender:79310001.Dd:170417.Shgd:10000286. Bo: Nguyen Hong Vinh Phu

1,000,000

12/04/2017

Pham Thi Tam

10,000,000

11/04/2017

Ibps/Se:79310001.Dd:110417.Sh:10003686. Bo: Le Thi Phuong Lan

500,000

07/04/2017

Sender:79334001.Dd:070417.Shgd:10003432. Bo:

Pham Thi Thu Trang

500,000

05/04/2017

Sender:01202001.Dd:050417.Shgd:10007252.Bo:

La Thi Trang. 995217040504398

150,000

04/04/2017

Ibvcb.0404170375288002.

1,000,000

03/04/2017

Mbvcb347884. Ct Tu 0281000007842 Tran Thị Thao Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

5,000,000

03/04/2017

Sender:79310001.Dd:030417.Shgd:10020515. Bo:

Vu Thi Mai

500,000

01/04/2017

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920. Nguyen Van Luat Sang 0071000651615. Nguyen Sy Cuong. 170401216894298.Vnvt20170401747572.

300,000

20/04/2017

TIN CHU AN DANH

100,000,000

28/04/2017

Sender:79311001.Dd:280417.Shgd:18281095.Bo:

Nguyen Van Viet

500,000

Cộng:

136,350,000đ

Related News