Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON SEPTEMBER 2022

Update: 20/10/2022
 

OFFERING CONSTRUCTING ON  SEPTEMBER 2022

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON SEPTEMBER 2022

CASH

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

DONATION

ADDRESS

02/09/2022

Phạm Thị Xoan

1.000.000

----Bình Dương

02/09/2022

Hoàng Thị Vẽ

200.000

----Bình Dương

26/09/2022

Diệu Ngữ

100.000

----TP HCM

 

          ACCOUNT TRANSFERRING
 

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

27/09/2022
 

MBVCB.2499059265.NGUYEN THI THUY DUONG cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

05/09/2022
 

751399.050922.111604.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1.000.000

11/09/2022
 

MBVCB.2438446488.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 1023292199 NGUYEN TAN PHAT

100.000

13/09/2022
 

780705.130922.114538.NGUYEN THI THANH NGAN CUNG DUONG TAM BAO XAY DUNG CHUA

100.000

17/09/2022
 

139933.170922.201241.CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

100.000

17/09/2022
 

150177.170922.201843.CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

100.000

17/09/2022
 

163797.170922.202643.CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

100.000

18/09/2022
 

581546.180922.192755.my hiep cung duong xay dung chua

2.000.000

19/09/2022
 

MBVCB.2472424009.cung duong xay dung chua hoang phap.CT tu 0371000462062 HUYNH THI HOANG YEN

300.000

25/09/2022
 

551281.250922.121306.CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

200.000

26/09/2022
 

117990.260922.170325.Thien Loc cung duong xay dung chua

200.000

28/09/2022
 

699382.280922.133226.IBFT cung duong xay dung chua

100.000

 

Related News