Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON SEPTEMBER 2021

Update: 05/10/2021
 

OFFERING CONSTRUCTING ON SEPTEMBER 2021

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON SEPTEMBER 2021

         

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

21/09/2021

793913.210921.101848.Chung con cung duong xay dung Chua. ADiDaPhat

50.000

20/09/2021

017462.200921.010415.con xin CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

18/09/202

162179.180921.210151.NV THUC TP Thu Duc cung duong XD chua

500.000

18/09/2021

255648.180921.161635.Cung duong xay dung chua

2.000.000

18/09/2021

235269.180921.154632.LE QUANG QUYNH TRAM cung duong xay dung chua

1.000.000

17/09/2021

338133.170921.211147.Cung duong xay dung chua FT212616...7676

300.000

16/09/2021

286539.160921.153320.Gia dinh Phat tu Huyen Minh cung duong xay dung chua

5.000.000

15/09/2021

173169.140921.223459.Kinh gui Thay xay Chua moi FT212580...4847

1.000.000

10/09/2021

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

09/09/2021

567474.090921.142338.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

08/09/2021

782101.080921.221616.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

1.000.000

02/09/2021

791791.020921.203926.NV THUC Cung duong XD Chua

500.000

01/09/2021

205997.010921.200824.con cung duong xay dung chua

200.000

01/09/2021

IBVCB.1336436401. con xin cung duong xay dung cac chi nhanh chua Hoang Phap.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

Related News