Cúng Dường xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY 2021

Update: 26/06/2021
 

OFFERING CONSTRUCTING ON MAY 2021

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON MAY 2021

          ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

31/05/2021

 

SHGD:10003508.DD:210531.BO:NGUYEN THI THU HANG.Remark:CUNG XAY CHUA: 200; CUNG XAY WC: 200; CUNG TU SU CUNG DUONG DAY DU: 200

200.000

27/05/2021

314364.270521.084958.Cung duong xay dung chua

100.000

26/05/2021

387150.260521.203419.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA FT21146018058029

150.000

26/05/2021

IBVCB.1159282198.Cung Duong Xay Dung Chua.CT tu 0071001217604 NGUYEN QUOC BINH

2.000.000

25/05/2021

MBVCB.1157510825.Trieu Mai Lan cung duong xay dung chua.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

500.000

20/05/2021

768032.200521.114338.Cung duong xay dung chua FT21140307401284

500.000

17/05/2021

091339.170521.071534.Phat tu Pham Hong Hanh xin Cung duong xay dung Chua

500.000

16/05/2021

911005.160521.090443.Phat tu Nguyen Van Tam Cung Duong Xay Dung Chua

200.000

15/05/2021

019565.150521.212632.CUNG DUONG XAY DUNG-150521-21:28:37 019565

1.000.000

12/05/2021

726445.120521.103529.Cung Duong Tam Bao Phong Sanh Hoc Bong  Xay Chua a moi cai 200000 con cam on Thay

200.000

12/05/2021

931034.120521.101905.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

07/05/2021

218243.070521.135006.Vietcombank;0071000651615;con xin cung duong xay chua

500.000

04/05/2021

IBVCB.1120170537.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

500.000

Related News