Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON JULY 2022

Update: 24/08/2022
 

OFFERING CONSTRUCTING ON  JULY 2022

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON JULY 2022

CASH

 

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

DONATION 

ADDRESS

03/07/2022

Phạm Thị Thùy Linh

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Văn Phương Anh

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Minh Tâm

500.000

----TP HCM

03/07/2022

Chúc Vượng

300.000

----Đồng Nai

03/07/2022

Nguyễn Thị Diễm Hằng

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Đỗ Thị Lành

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Liên Hòa

100.000

----Bình Dương

03/07/2022

Nguyễn Lê Hoàng

1.000.000

----TP HCM

08/07/2022

Phạm Bá Lương

500.000

----TP HCM

09/07/2022

Cô Hiền

1.000.000

----Bình Dương

09/07/2022

Trần Hồng Ngọc

200.000

----TP HCM

10/07/2022

Cô Xuân

200.000

----TP HCM

17/07/2022

Lý Thị Bé

200.000

----TP HCM

17/07/2022

Vũ Thùy Trang

500.000

----Đồng Tháp

23/07/2022

Bùi Thị Duyên

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Đỗ Thị Lành

300.000

----TP HCM

31/07/2022

GĐ.Nguyễn Thị Thu Hồng

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Phật Tử Gò Vấp

100.000

----TP HCM

31/07/2022

Tân Nữ Túy Hà

400.000

----TP HCM

31/07/2022

Minh Hiếu

1.000.000

----TP HCM

Related News