Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON FEBRUARY 2022

Update: 12/03/2022
 

OFFERING CONSTRUCTING ON  FEBRUARY 2022

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON FEBRUARY 2022

CASH

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/02/2022

Liên Xuân

1.000.000

TP HCM

01/02/2022

Đăng Văn Bùi

100.000

Hậu Giang

01/02/2022

Nguyễn Bá Viêm

50.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Đức Bằng

50.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Phú Huỳnh

100.000

TP HCM

01/02/2022

Ngọc Thúy

100.000

TP HCM

01/02/2022

Ngô Hoàng Nam

200.000

TP HCM

01/02/2022

Ngô Hoàng Đăng Khoa

200.000

TP HCM

01/02/2022

Nguyễn Thị Tình

200.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Tấn Sĩ

200.000

TP HCM

01/02/2022

Huỳnh Thị Hồng Thu

200.000

TP HCM

01/02/2022

Lê Minh Hiếu

1.000.000

TP HCM

02/02/2022

Nguyên Ngọc

100.000

TP HCM

02/02/2022

Đỗ Tiến Minh

200.000

TP HCM

02/02/2022

Trần Thị Châm

200.000

TP HCM

02/02/2022

Liên Oanh

100.000

Bình Dương

02/02/2022

Phan Thị Ngọc

200.000

TP HCM

02/02/2022

Kim Ngọc

50.000

Tiền Giang

02/02/2022

Thanh Diệp

500.000

TP HCM

02/02/2022

Vũ Văn Biên

500.000

TP HCM

02/02/2022

Đông Nghi + Phương Nghi

100.000

TP HCM

03/02/2022

Nghiêm Ngọc

2.000.000

TP HCM

03/02/2022

Phan Huỳnh Tấn Thịnh

250.000

TP HCM

03/02/2022

Nguyễn Duy Hưng

1.000.000

Bình Dương

04/02/2022

Đỗ Mạnh Lâm

500.000

TP HCM

04/02/2022

Phan Ngọc Hiếu

500.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Thị Hồng

100.000

TP HCM

04/02/2022

Nguyễn Thị Bích Liên

200.000

TP HCM

05/02/2022

Đào Ngọc thùy

500.000

TP HCM

05/02/2022

Đào Thị Ngọc Châu

500.000

TP HCM

05/02/2022

Hoàng Thị Nga

100.000

TP HCM

06/02/2022

Phật tử

500.000

Cần Thơ

06/02/2022

GĐ Trần Thị Kim Hòa

10.000.000

TP HCM

06/02/2022

Hoàng Thị Trường

1.000.000

TP HCM

06/02/2022

Trần Thị Tra

200.000

Bến Tre

06/02/2022

Lê Trí Dũng

200.000

TP HCM

06/02/2022

Lâm Nguyện Minh

200.000

TP HCM

06/02/2022

Đào Thị Nụ

200.000

TP HCM

06/02/2022

Trí Uy

500.000

TP HCM

06/02/2022

Đào Thị Văn

100.000

TP HCM

06/02/2022

Bùi Thị Huệ

50.000

TP HCM

06/02/2022

Nguyễn Văn Hát

100.000

TP HCM

10/02/2022

GĐ Nguyễn Đức Vinh

500.000

TP HCM

12/02/2022

Lê Thị Ngân

100.000

TP HCM

12/02/2022

Nguyễn Văn Lý

100.000

Vĩnh Long

13/02/2022

Hoàng Thị Tho

100.000

TP HCM

14/02/2022

Phùng Thị Bích

50 USD

Nước ngoài

14/02/2022

Bùi Thị Bằng

50 USD

Nước ngoài

14/02/2022

Lê Viết Trường Giang

100.000

TP HCM

14/02/2022

Dương Chí Tâm

1.000.000

Đồng Nai

15/02/2022

Tịnh Sáng

200.000

TP HCM

15/02/2022

Nguyễn Quý Ngọc

500.000

Bình Dương

27/02/2022

Tên Sơn Đổ

1.000.000

Nước ngoài

28/02/2022

Lê Thị Lan

400.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

28/02/2022

Lê Thị Việt Hải

400.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

28/02/2022

Trần Trung Dũng

400.000

Bà Rịa Vũng Tàu

28/02/2022

Nguyễn Thượng Khôi

400.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

28/02/2022

Nguyễn Thị Phương Trang

400.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

03/02/2022

MBVCB.1726255008.mung tuoi su phu tru tri (100k )+ quy tang tai N.chan tu(200k)+ cung duong xay dung chua(200k).CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

04/02/2022

859300.040222.052315.Con xin cung duong 200k xay dung chua. Con cam on Su Phu. cac Thay va cac Co Chu. Trang

200.000

 

06/02/2022

MBVCB.1729816274. HON CON XIN CUNG DUONG XAY CHUA.CT tu 0281000623229 VO VAN HON

100.000

06/02/2022

989955.060222.150632.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

07/02/2022

MBVCB.1731435171.PHAM TUYET TRINH chuyen tien cung xay dung chua.CT tu 0111001503922 PHAM TUYET TRINH

1.500.000

15/02/2022

MBVCB.1750916636.DUONG PHU TAN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0391000892924 DUONG PHU TAN

500.000

16/02/2022

MBVCB.1755096048.NGUYEN THI THUY DUONG Cung duong xay chua.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100.000

17/02/2022

582579.170222.183923.Ngoc Thuy cung duong xay dung chua FT22048304170901

300.000

25/02/2022

624009.250222.191855.Con Tran Cong Minh cung duong

500.000

26/02/2022

692592.260222.165519.DAM TRONG VINH Cung duong xay dung chua

200.000

Related News