Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON AUGUST 2020

Update: 04/09/2020
 

OFFERING CONSTRUCTING ON AUGUST 2020

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON AUGUST 2020

CASH

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

09/08/2020

Lê Ngọc Văn

----TP HCM

1.000.000

09/08/2020

Dương Minh Nhật

----TP HCM

1.500.000

16/08/2020

Nguyễn Thị Hương Thảo

----TP HCM

2.000.000

16/08/2020

Huệ Hương

----Thanh Hóa

200.000

16/08/2020

Nguyễn Thị Nga

----TP HCM

200.000

16/08/2020

Hoàng Văn Dân

----TP HCM

300.000

23/08/2020

Nguyễn Thị Tân

----TP HCM

2.000.000

23/08/2020

Huỳnh Khánh Phụng

----TP HCM

500.000

23/08/2020

Phan Ngọc Khang

----TP HCM

500.000

23/08/2020

Phan Ngọc Hiếu

----TP HCM

500.000

23/08/2020

Liên Nhàn

----Bến Tre

100.000

23/08/2020

Nguyễn Thị Thủy

----TP HCM

500.000

27/08/2020

Hà Minh Quang

----TP HCM

500.000

30/08/2020

Đinh Thị Nhuận

----TP HCM

4.000.000

30/08/2020

Bùi Thị Nha

----TP HCM

4.000.000

30/08/2020

Diệu Minh Lạc

----TP HCM

1.000.000

30/08/2020

Nguyễn Thanh Quang

----TP HCM

1.000.000

30/08/2020

Trần Thị Hồng

----TP HCM

1.000.000

30/08/2020

Nguyễn Thị Ngọc Bích

----TP HCM

1.000.000

30/08/2020

Phùng Thị Bích

----Nước ngoài

50 USD

31/08/2020

Phương Thy

----TP HCM

200.000

31/08/2020

Thanh Phong

----TP HCM

200.000

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/07/2020

193590.010720.092757.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

1.000.000

01/07/2020

482602.010720.204826.Cung duong xay dung Chua FT20183642087037

300.000

03/07/2020

012687.030720.101821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

03/07/2020

NGUYEN VAN QUANG -CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

10.000.000

06/07/2020

MBVCB455496300.Cung duong xay dung chua.CT tu 0341006904740 DINH THI TRANG toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

07/07/2020

Sender:48304001.DD:070720.SHGD:10001584.BO:VO THI NGOC YEN.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HO CHI MINH

500.000

07/07/2020

454552.070720.181838.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

08/07/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

08/07/2020

478054.080720.112728.con xin HUN PHUOC XAY CHUA

1.000.000

10/07/2020

Sender:01310001.DD:100720.SHGD:10007563.BO:VU THI MAI.B2B  CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

14/07/2020

Sender:79303008.DD:140720.SHGD:10006462.BO:DUONG VAN LONG.HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG

1.000.000

14/07/2020

IBVCB.1407200022059001.NGUYEN GIA TRUYEN.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

14/07/2020

Sender:01310001.DD:140720.SHGD:10017916.BO:PHAM THANH PHUONG.PHAM THU LIEN CUNG GIUONG XAYDUNG CHUA

250.000

17/07/2020

Sender:79307005.DD:170720.SHGD:10008581.BO:TRAN THI MY.IBTRAN MY CUNG DUONG XAY CHUA

3.000.000

20/07/2020

812880.190720.225511.Hun phuoc xay dung toa nha Da Nang FT20202337008010

300.000

22/07/2020

388306.220720.211557.Hun phuoc xay dung toa nha da nang FT20205044842303

500.000

26/07/2020

302209.260720.010342.Nam Mo A Di Da Phat. Cho con xin phep duoc Hun phuoc xay dung toa nha da nang. Nam Mo A Di Da Phat

500.000

27/07/2020

Sender:79310001.DD:270720.SHGD:10004266.BO:TRAN THI XUAN THAO.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

10.000.000

28/07/2020

PHAM TUYET TRINH- HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

2.000.000

11/07/2020

423093.110720.062058.Con xin CUNG  DUONG XAY  DUNG CHUA

200.000

Related News