Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON MARCH 2020

Update: 14/04/2020
 

OFFERING CONSTRUCTING ON MARCH 2020

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON MARCH 2020

CASH

 

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/03/2020

Đỗ Thị Xuyến

TP HCM

1.000.000

01/03/2020

Phật Tử

 

1.000.000

01/03/2020

Đặng Thị Thanh Trúc

TP HCM

500.000

01/03/2020

Lê Thanh Luyện

TP HCM

500.000

01/03/2020

Phạm Văn Từ

TP HCM

500.000

01/03/2020

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

400.000

04/03/2020

Phạm Thị Hằng

Bình Dương

400.000

04/03/2020

Nguyễn Thị Kim Quyên

Bình Dương

1.000.000

05/03/2020

Nguyễn Thị Thủy

TP HCM

500.000

06/03/2020

Nguyễn Bùi Vinh Sơn

TP HCM

700.000

07/03/2020

Liên Mỹ

TP HCM

500.000

07/03/2020

Liên Hòa

TP HCM

500.000

07/03/2020

Liên Hằng

TP HCM

1.000.000

08/03/2020

Gia đình Từ Hạnh

TP HCM

550.000

08/03/2020

Liên Phượng

TP HCM

500.000

08/03/2020

Lê Thị Cẩm Vân

TP HCM

200.000

08/03/2020

Huỳnh Thị Sang

TP HCM

200.000

08/03/2020

Nguyễn Ngọc Chi

TP HCM

500.000

11/03/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

12/03/2020

Liên Linh

TP HCM

1.000.000

12/03/2020

Võ Hoàng Hải

TP HCM

2.500.000

12/03/2020

Nguyễn Thị Hồng

TP HCM

2.500.000

12/03/2020

Trình Văn Ngọc

TP HCM

2.500.000

12/03/2020

Võ Ngọc Giàu

TP HCM

2.500.000

16/03/2020

Trần Văn Khiên

Bình Dương

500.000

18/03/2020

Lê Văn Út

TP HCM

5.000.000

22/03/2020

Nguyễn Thị Kim Dung

TP HCM

2.000.000

22/03/2020

Gia đình Chú Long

TP HCM

5.000.000

23/03/2020

Ngọc Phượng

TP HCM

1.000.000

23/03/2020

Liên Hoa

Đồng Nai

400.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

03/27/2020

181313.270320.083951.VU NGOC VAN CT XAY CHUA

500.000

03/26/2020

DOAN THI ANH-DAO THANH LOCHUN PHUOC XAY DUNG NHA DANANG

10.000.000

03/23/2020

10668748.230320.100738.GD NGUYEN THI THUY .PD: HOA HUE. SN: 1987. CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.-230320-10:07:

1.000.000

03/23/2020

135831.230320.093025.VU NGOC VAN CT XD CHUA

500.000

03/17/2020

Sender:79303003.DD:170320.SHGD:10003700.BO:NGUYEN VAN THUC.UNG HO QUY XAY DUNG CHUA

500.000

03/16/2020

Sender:79303003.DD:160320.SHGD:10002987.BO:THANG YEN DAO.THANH TAM CUNG DUONG QUY UMTT 500.000 QUY TANG TAI 500.000 HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG 500.000

500.000

03/14/2020

MBVCB363212479.Hun phuoc xay dung toa nha da nang. con xin cam on nhieu a.CT tu 0721000584038 NGUYEN TRUONG SON

100.000

03/11/2020

MBVCB361124447.Hun phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.CT tu 0181002683361 VO THI TUYET NHUNG

500.000

03/10/2020

Sender:79310001.DD:100320.SHGD:10003190.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

03/02/2020

Sender:01201004.DD:020320.SHGD:10004176.BO:NGUYEN THI THU NGUYET.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

2.000.000

03/02/2020

Sender:01310005.DD:020320.SHGD:10026845XD TH 3 20

50.000.000

03/05/2020

Sender:79310001.DD:050320.SHGD:10009781. GOI XDNDN 3 20

10.000.000

 

Related News