Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON JANUARY 2020

Update: 05/02/2020
 

OFFERING CONSTRUCTING ON JANUARY 2020

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON JANUARY 2020

CASH

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/01/2020

Võ Thị Thu

Quảng Ngãi

1.000.000

01/01/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

01/01/2020

Phạm Thị Hiếu

TP HCM

200.000

01/01/2020

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Bình Định

300.000

02/01/2020

Nguyễn Thị Ngoạn

TP HCM

100.000

03/01/2020

Diệu Liên

TP HCM

50.000

03/01/2020

Nguyễn Thị Mai

Quảng Nam

1.500.000

03/01/2020

Nhuận Tâm + Nhuân Từ

Quảng Nam

1.000.000

03/01/2020

Nhuận Hải +Vũ Thọ

Quảng Nam

1.000.000

05/01/2020

Liên Loan

TP HCM

333.000

05/01/2020

Liên Nga

TP HCM

1.000.000

05/01/2020

Diệu Thảo

Thái Bình

100.000

07/01/2020

Trần Thị Đẹp

TP HCM

200.000

09/01/2020

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

09/01/2020

Trần Hoàng Phi

TP HCM

1.000.000

09/01/2020

Nguyễn Thị Huyền

TP HCM

1.000.000

11/01/2020

Gia đình Từ Hạnh

TP HCM

550.000

12/01/2020

Cty Thương Mại XD Phan Gia Phúc

TP HCM

2.000.000

13/01/2020

Nguyễn Ngọc Bảo Khanh

Nước ngoài

500.000

15/01/2020

Kim Khôi + Thị Nhạn + Thị Lan

 

1.000.000

17/01/2020

Cù Thị Lệ Mi

TP HCM

1.000.000

18/01/2020

Đỗ Thị Lành

TP HCM

300.000

18/01/2020

Nguyễn Thị Khuyên

Bình Dương

1.000.000

18/01/2020

Cô Chi

TP HCM

1.000.000

18/01/2020

Chú Các

TP HCM

500.000

19/01/2020

Liên Nhàn

Bến Tre

500.000

19/01/2020

Danh Thị Mộng Thu

Sóc Trăng

200.000

19/01/2020

Chánh Hiền Tuệ + Chánh Tâm Bình

Quận 5 - TP HCM

37.500.000

21/01/2020

Nguyễn Thị Duyên

TP HCM

100.000

21/01/2020

Liên Huyền

TP HCM

700.000

23/01/2020

Đinh Thị Dung

Bình Dương

1.000.000

24/01/2020

Phật tử

TP HCM

1.500.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Xuân

TP HCM

100.000

25/01/2020

Phạm Thị Ngọc Mỹ

TP HCM

1.200.000

25/01/2020

Đặng Văn Mười

Hậu Giang

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

100.000

25/01/2020

Hoàng Văn Dân

TP HCM

100.000

25/01/2020

Hoàng Thị Hoa

TP HCM

500.000

25/01/2020

Trịnh Đức Tài

Bình Dương

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Hoá

Kiên Giang

50.000

25/01/2020

Lê Văn Vui

Kiên Giang

50.000

25/01/2020

Trần Đức Huy

TP HCM

500.000

25/01/2020

Phùng Thị Chuyên

TP HCM

200.000

25/01/2020

Vân Anh

TP HCM

1.500.000

25/01/2020

Diệu Xuân

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Lệ Hà

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Hoà

TP HCM

100.000

25/01/2020

Phan Văn Sửu

TP HCM

1.000.000

25/01/2020

Phật tử

TP HCM

200.000

25/01/2020

Phạm Thị Thắm

Long An

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thi

Bình Dương

300.000

25/01/2020

Hà Thị Chuẩn

Bình Dương

400.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Hoà

TP HCM

500.000

25/01/2020

Nguyễn Trung Hiếu

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Trung Hậu

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Kim Loan

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Kim Hoàn

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Thu

TP HCM

400.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Hồng

TP HCM

200.000

25/01/2020

Phạm Phương Duy

TP HCM

200.000

25/01/2020

Nguyễn Trung Nghĩa

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Thị Se

TP HCM

100.000

25/01/2020

Nguyễn Chí Thọ

TP HCM

200.000

25/01/2020

Vũ Thị Mai Lan

Nước ngoài

250.000

25/01/2020

Lê Hồng Ngọc

TP HCM

200.000

26/01/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

200.000

26/01/2020

Nguyễn Công Thuấn

TP HCM

500.000

26/01/2020

Lê Thị Kim Huê

TP HCM

200.000

26/01/2020

Ngọc Cung

Long An

500.000

26/01/2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

TP HCM

100.000

26/01/2020

Đỗ Trần Đăng Khoa

TP HCM

100.000

26/01/2020

Cao Thị Đen

Tây Ninh

100.000

26/01/2020

Trịnh Thị Thâu

Bình Dương

500.000

26/01/2020

Phạm Ngọc Điệp

Long An

500.000

26/01/2020

Liên Xuân

Sóc Trăng

500.000

26/01/2020

Bùi Thanh Nhật

TP HCM

500.000

26/01/2020

Lương Thị Thanh Diệp

TP HCM

500.000

26/01/2020

Đào Thị Văn

TP HCM

300.000

26/01/2020

Mai Văn Nhàn

TP HCM

100.000

26/01/2020

Thiên Hạnh

TP HCM

500.000

26/01/2020

Minh Nhuận

TP HCM

500.000

26/01/2020

Minh Thuận

TP HCM

500.000

26/01/2020

Minh Vân

TP HCM

500.000

26/01/2020

Giác Tuấn

TP HCM

1.000.000

26/01/2020

Trần Thị Loan

TP HCM

200.000

26/01/2020

Lê Vũ Diễm Thuý

TP HCM

2.000.000

27/01/2020

Kha Trí Tân

TP HCM

2.000.000

27/01/2020

Kha Tú Lan

TP HCM

2.000.000

27/01/2020

Đinh Thị Ngọc Minh

TP HCM

50.000

27/01/2020

Lâm Thị Tấn

TP HCM

1.000.000

27/01/2020

Đặng Diệp Phú

TP HCM

500.000

27/01/2020

Đặng Diệp Thuỳ Anh

TP HCM

500.000

27/01/2020

Phạm Thị Hoa

Bình Dương

1.000.000

27/01/2020

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

200.000

27/01/2020

Nguyễn Bá Viên

TP HCM

100.000

27/01/2020

Nguyễn Đình Bằng

TP HCM

50.000

27/01/2020

Trịnh Thị Hanh

TP HCM

300.000

27/01/2020

Lê Thị Không

TP HCM

2.000.000

28/01/2020

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

1.000.000

28/01/2020

Phan Huỳnh Tấn Thịnh

TP HCM

200.000

28/01/2020

Chung Yến Nhi

TP HCM

1.000.000

28/01/2020

Lê Văn Ngọc

TP HCM

500.000

29/01/2020

Phạm Thị Ngọc Huệ

TP HCM

500.000

29/01/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hà

TP HCM

500.000

29/01/2020

Nguyễn Văn Dũng

TP HCM

1.000.000

29/01/2020

Lê Thị Hường

Đồng Nai

500.000

29/01/2020

Hoằng Khánh

TP HCM

200.000

29/01/2020

Hoàng Ngọc Yến

TP HCM

100.000

30/01/2020

Phạm Việt Tú

TP HCM

500.000

30/01/2020

Trần Liên Hà

TP HCM

1.000.000

30/01/2020

Chế Duy Hưng

Bình Dương

500.000

30/01/2020

Liên Châu

TP HCM

100.000

30/01/2020

Lê Văn Thảo

TP HCM

100.000

30/01/2020

Trương Thị Cẩm Oanh

TP HCM

100.000

31/01/2020

Hoàng Văn Thơi

TP HCM

100.000

31/01/2020

Bùi Thị Thu Hà

TP HCM

100.000

31/01/2020

Cô Định

Quảng Ngãi

500.000

31/01/2020

Đỗ Văn Nghĩa

Long An

100.000

31/01/2020

Lê Thị Than

Long An

100.000

31/01/2020

Đinh Văn Ba

TP HCM

200.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/02/2020

Sender:01310012.DD:020120.SHGD:10021940.BO:TAN NGOC HOA.NGO TAM PHAT XD NHA DA NANG 1 2020

10.000.000

01/31/2020

398088.310120.152607.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 Nguyen Thi Hoa, Vu Thi Thanh Huyen - Xay dung to

2.500.000

01/24/2020

477404.240120.144523.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

100.000

01/23/2020

162223.230120.170742.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang. Chuc thay nhieu suc khoe va binh an

200.000

01/23/2020

213709.230120.120745.Vietcombank 0071000651615 Hung phuoc xay dung chua

300.000

01/22/2020

145861.220120.140634.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

01/21/2020

510058.210120.110356.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

300.000

01/20/2020

MBVCB325238762.DANH THANH TRUNG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0281000244962 DANH THANH TRUNG

1.000.000

01/18/2020

751625.180120.174137.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

01/17/2020

488679.170120.163957.thuy anh ung ho HUN PHUOC xay dung toa nha DA NANG

500.000

01/17/2020

021546.170120.151615.200117000060404 hun phuoc xay dung toa nha da nang ZP5M05FBKARN

1.000.000

01/15/2020

LE THI NGOC HAN CUNG DUONG XAY DUNG CHUA GD TIEN MAT

2.500.000

01/14/2020

310024.140120.135311.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot Hun phuoc xay dung toa nha da nang

201.000

01/08/2020

217612.080120.212954.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

100.000

01/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

01/08/2020

Sender:01310012.DD:080120.SHGD:10004418.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NAN G

1.000.000

01/07/2020

181148.070120.084917.VU NGOC VAN CHUYEN TIEN XAY DUNG CHUA

500.000

01/04/2020

IBVCB.0401200701123001.LE QUOC HUY.Gia dinh Nguyen Ngoc Diep, Le Van Duc, Le Thi Bich Duyen, Le Quoc Huy. Thanh tam cung duong xay toa nha da nang Chua Hoang Phap.

500.000

01/03/2020

Sender:48304001.DD:030120.SHGD:10011305.BO:BOC MINH HUNG.CUNG DUONG TAM BAO , XAY DUNG CHU A. TAI NGOAI THUONG VIET NAM BEN CHUONG DUONG

500.000

 

Related News