Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON AUGUST 2019

Update: 30/09/2019
 

OFFERING CONSTRUCTING ON AUGUST 2019

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON AUGUST 2019

CASH

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/08/2019

Nguyễn Thị Thu

Q.6

100.000

01/08/2019

Nguyễn Thụy Bảy

Củ Chi

500.000

01/08/2019

Đỗ Trần Đăng Khoa

Tân Bình

100.000

01/08/2019

Hùng

Hóc Môn

1.000.000

01/08/2019

Võ Tấn Sĩ

Bình Dương

1.000.000

01/08/2019

Nguyễn Thị Nhi

Hóc Môn

1.000.000

01/08/2019

Nguyễn Thị Tiến

Hóc Môn

500.000

01/08/2019

Trần Thị Bích Liễu

Hóc Môn

5.000.000

01/08/2019

Trần Thị Lệ Phước

Hóc Môn

1.000.000

01/08/2019

Trần Thị Minh Châu

Hóc Môn

1.000.000

01/08/2019

Vương Thị Khánh Diễm

Bình Chánh

200.000

03/08/2019

Bùi Thị Xuân Thắm

Q.1

300.000

03/08/2019

Nguyễn Văn Dậu

Trảng Bàng

500.000

03/08/2019

Vũ Thị Năm

Q.9

500.000

03/08/2019

Liên Phước

Hóc Môn

1.000.000

03/08/2019

Hiếu Ngọc

Hóc Môn

10.000.000

04/08/2019

Tịnh Anh

Tân Bình

1.100.000

04/08/2019

Nguyễn Hoàng Minh

Q.3

100.000

04/08/2019

Nguyễn Thanh Hải

Q.3

100.000

04/08/2019

Nguyễn Nha Bàng

Bình Dương

500.000

04/08/2019

Nguyễn Thành Quyền

Bình Dương

500.000

04/08/2019

Liên Hằng

Đồng Nai

1.000.000

04/08/2019

Chúc Vương

Đồng Nai

200.000

04/08/2019

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

04/08/2019

Lưu Mỹ Mai

Q.3

200.000

04/08/2019

Phật tử

Q.3

200.000

04/08/2019

Liên Mỹ

Gò Vấp

50.000.000

04/08/2019

Phạm Thị Phương Thảo

Phú Nhuận

500.000

04/08/2019

Chúc Thắm

Đồng Nai

300.000

04/08/2019

Lê Huy Tấn

Tây Ninh

200.000

04/08/2019

Phật tử

Tây Ninh

1.650.000

04/08/2019

Lê Thị Thu

Đồng Nai

2.000.000

04/08/2019

Liên Hòa

Q.8

500.000

04/08/2019

Nguyễn Thị Kim Loan

Q.8

300.000

04/08/2019

Nguyễn Thị Thu

Q.8

200.000

04/08/2019

Diệu Nga

Tân Phú

300.000

04/08/2019

Mỹ Ngọc

Q.3

1.200.000

04/08/2019

Phạm Thành Nhẫn

Long An

500.000

04/08/2019

Lê Thị Thạnh

Gò Vấp

200.000

04/08/2019

Nguyễn Thị Thấu

Q.7

100.000

04/08/2019

Trần Thị Thịnh

Q.7

500.000

04/08/2019

Lê Văn Vui+Nguyễn Thị Hóa

Kiên Giang

100.000

04/08/2019

Đỗ Văn Nghị+Lê Thị Than

Long An

100.000

04/08/2019

Lê Xuân Mạnh

Bình Tân

200.000

04/08/2019

Liên Nhàn

Q.3

500.000

04/08/2019

Võ Thị Thủy

Q.12

200.000

04/08/2019

Cao Thị Thoa

Đồng Nai

500.000

04/08/2019

Lương Văn Nam

Bình Dương

850.000

04/08/2019

Quan Thị Ngọc Diệp

Q.1

100.000

04/08/2019

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

04/08/2019

Phạm Ngọc Diệp

Long An

4.000.000

04/08/2019

Phạm Thị Kim Phượng

Long An

400.000

04/08/2019

Phạm Văn Quới

Long An

400.000

04/08/2019

Võ Thị Ảnh

Long An

400.000

04/08/2019

Liên Nguyệt

Q.11

500.000

04/08/2019

Tịnh Hùng

Q.11

500.000

04/08/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

04/08/2019

Thiên Tấn

Đồng Nai

500.000

04/08/2019

Nguyễn Thị Lệ

Thủ Đức

200.000

04/08/2019

Liên Ba

Bình Dương

600.000

04/08/2019

Tịnh Khánh

Đồng Tháp

100.000

04/08/2019

Lưu Thị Hà

Bình Dương

500.000

04/08/2019

Diệu Minh

Tân Phú

400.000

04/08/2019

Tịnh Khánh

Q.5

300.000

04/08/2019

Phan Thị Hiếu

Q.12

200.000

04/08/2019

Ngô Các Vân

Q.12

1.000.000

04/08/2019

Nguyên Phước

Gò Vấp

100.000

04/08/2019

Diệu Phương

Gò Vấp

100.000

05/08/2019

Thiện Minh + Diệu Tuyền

Q.7

5.000.000

05/08/2019

Nguyễn Sỹ Toàn

Long Xuyên

5.000.000

06/08/2019

Ngô Thị Huỳnh Như

Bình Dương

500.000

06/08/2019

Liên Phượng

Tân Phú

500.000

07/08/2019

Vu Hồng Sơn

Q.6

500.000

08/08/2019

Nguyễn Thị Sen

Tân Phú

300.000

08/08/2019

Trần Thị Huệ

Tân Phú

100.000

08/08/2019

Trần Thị Thanh Thúy

Tân Phú

100.000

08/08/2019

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Tân Phú

100.000

08/08/2019

Trần Thị Thanh Thủy

Tân Phú

200.000

08/08/2019

Nguyễn Ngọc Ẩn

Gò Vấp

100.000

08/08/2019

Liên Thảo

Hóc Môn

500.000

09/08/2019

Nguyễn Cường

Q.7

300.000

09/08/2019

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Gò Vấp

200.000

10/08/2019

Phật tử

 

300.000

10/08/2019

CLB Tiểu Linh Đăng

Bình Dương

2.000.000

10/08/2019

Thùy Anh + Thùy Dương + Thùy Trâm

Q.10

150.000

10/08/2019

Hồng Hoa

Q.10

300.000

10/08/2019

Liên Xuân

Hóc Môn

5.000.000

10/08/2019

Chơn Hoa Phúc

Hóc Môn

500.000

11/08/2019

Phạm Thị Hương

Bình Dương

2.000.000

11/08/2019

Âu Dương Ánh

Q.11

1.000.000

11/08/2019

Gia đình Lâm Vinh

Q.5

500.000

11/08/2019

Gia đình Mai Cẩm Vân

Q.6

500.000

11/08/2019

Phùng Thị Bích

USA

50 USD

11/08/2019

Diệu Như

Bình Tân

2.000.000

11/08/2019

Hồ Thị Bích Hạnh

Củ Chi

500.000

11/08/2019

Tịnh Quảng

Long An

200.000

11/08/2019

Trần Văn Phương

An Giang

50.000

11/08/2019

Hiếu Ngọc

Hóc Môn

10.000.000

12/08/2019

Liên Hạnh

Q.2

2.000.000

13/08/2019

Nguyễn Thị Nga

Q.12

500.000

13/08/2019

Liên Huệ

Bình Dương

1.000.000

13/08/2019

 Trần Thị Dàn

Q.11

1.100.000

13/08/2019

Nguyễn Hữu Phước

Bình Tân

400.000

13/08/2019

Phật tử

 

2.100.000

13/08/2019

Liên Như

Q.12

1.000.000

14/08/2019

Phùng Ngọc Oanh

California

800.000

14/08/2019

Lê Văn Thành

Q.12

5.000.000

14/08/2019

Nguyễn Thị Mai

Tân Bình

100.000

14/08/2019

Lê Thị Bắc

Tân Phú

1.000.000

14/08/2019

Đinh Thị Nở

Bình Thạnh

100.000

14/08/2019

Trần Đình Chi

Quảng Trị

300.000

15/08/2019

Liên Ngọc

Củ Chi

500.000

15/08/2019

Tịnh Điển

Biên Hòa

500.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Thu Vân

Bình Tân

1.000.000

15/08/2019

Tường Châu

Bình Tân

1.000.000

15/08/2019

Liên Hoa

Tân Bình

500.000

15/08/2019

Nguyễn Quốc Thắng

Q.8

100.000

15/08/2019

Hạnh

Q.8

80.000

15/08/2019

Phạm Đức Thưởng

 

500.000

15/08/2019

Hạnh Thành

Q.7

1.000.000

15/08/2019

Liên Hòa

Q.10

500.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Điệp

Q.6

200.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Dấn

Bình Tân

500.000

15/08/2019

Lại Nguyên Thị Nga

Úc

500.000

15/08/2019

Gia đình Đinh Thị Ngác

Bình Tân

200.000

15/08/2019

Lương Văn Hơn

Bình Tân

100.000

15/08/2019

Dương Kim Ngân

Tân Phú

1.000.000

15/08/2019

Thái Sổ Anh

Bình Tân

500.000

15/08/2019

Nguyễn Minh Tuyển

Hóc Môn

1.000.000

15/08/2019

Nguyễn Đức Thuận

Bình Dương

2.000.000

15/08/2019

Phạm Văn Hiếu

Bình Dương

1.000.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Tú Nguyệt

Gò Vấp

500.000

15/08/2019

Tịnh Bình

Tân Bình

300.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Lệ

Hậu Giang

1.000.000

15/08/2019

Trần Thị Điệp Hương

Tân Bình

100.000

15/08/2019

Đỗ Trần Đăng Khoa

Tân Bình

50.000

15/08/2019

Trần Thị Trâm

Tân Bình

50.000

15/08/2019

Đào Đức Mạnh

Quảng Ngãi

300.000

15/08/2019

Đỗ Thị Tiến

Quảng Ngãi

300.000

15/08/2019

Đào Minh Đạt

Quảng Ngãi

300.000

15/08/2019

Phạm Ngọc Hiếu

TP. HCM

300.000

15/08/2019

Thùy Vi

Q.7

100.000

15/08/2019

Trương Thị Lọng

Sóc Trăng

500.000

15/08/2019

Thang Khánh Hùng

TP. HCM

200.000

15/08/2019

Phan Thị Thanh

Q.7

200.000

15/08/2019

Liên Uyên

Biên Hòa

500.000

15/08/2019

Bùi Thanh Nhật

Gò Vấp

500.000

15/08/2019

Trần Thị Hạnh

Hóc Môn

200.000

15/08/2019

Đinh Thị Luyến

Bình Dương

500.000

15/08/2019

Nguyễn Quang Phương

TP. HCM

200.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Oanh

Hóc Môn

500.000

15/08/2019

Phạm Thị Năm

Bình Tân

500.000

15/08/2019

Phạm Thanh Phụng

Bình Tân

100.000

15/08/2019

Mai Thành Yên

Bình Tân

500.000

15/08/2019

Huỳnh Văn Hưng

Bình Tân

500.000

15/08/2019

Tịnh Hiệp+Nguyện

Bắc Ninh

1.000.000

15/08/2019

Diệu Hồng+Quế Lan

Q.7

1.000.000

15/08/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

15/08/2019

Nguyễn Thiện Tâm

Q.12

200.000

15/08/2019

Nguyễn Thị Nuôi

Q.12

200.000

15/08/2019

Hoàng Thị Thanh Dung

Hóc Môn

1.000.000

15/08/2019

Liên Hương

Hóc Môn

500.000

15/08/2019

Liên Cúc

Hà Nội

500.000

15/08/2019

Nguyễn Ái Nhi        

Hóc Môn

500.000

15/08/2019

Nguyễn Kim Hùng

Tân Bình

300.000

16/08/2019

Phạm Ngọc Thoáng

Q.12

1.000.000

16/08/2019

Phạm Minh Kim

Q.12

200.000

16/08/2019

Hoàng Thị Minh

Hóc Môn

1.000.000

16/08/2019

Bùi Thị Huyền

Hà Nam

200.000

16/08/2019

Cô Tuyền

 

8.000.000

17/08/2019

Nguyễn Thị Thanh

 

500.000

17/08/2019

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

1.000.000

17/08/2019

Nguyễn Thị Bé

Gò Vấp

500.000

17/08/2019

Trịnh Xuân Lê

Bình Tân

1.000.000

17/08/2019

Liên Hạnh

Hóc Môn

500.000

17/08/2019

Liên Bích

Hóc Môn

200.000

18/08/2019

Trần Thị Được

Tân Bình

1.000.000

18/08/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

18/08/2019

Trần Thị Thu Thủy

Q.11

5.000.000

18/08/2019

Nguyễn Thúy Hằng

Bình Dương

4.000.000

18/08/2019

Phạm Anh Thi

Trà Vinh

600.000

18/08/2019

Diệu Nguyện

Bình Phước

500.000

18/08/2019

Lê Thị Mon

Q.8

500.000

19/08/2019

Lê Thị Mơ

Bình Thạnh

500.000

19/08/2019

Bùi Thu Duyên

Q.12

300.000

19/08/2019

Nguyễn Văn Trân

Cà Mau

3.000.000

19/08/2019

Phan Hữu Phước

Vĩnh Lộc

500.000 

19/08/2019

Nguyễn Thị Phúc

Q.12

1.000.000

19/08/2019

Nguyễn Thị Thư+Trần Quốc Long

Q.12

500.000

19/08/2019

Đào Kim Hường

Q.9

1.000.000

19/08/2019

Diệu Thảo

Q.10

500.000

19/08/2019

Cô Nga

Q.10

500.000

19/08/2019

Ngô Thị Loan Trinh

Ban Mê Thuộc

200.000

19/08/2019

Trần Thị Minh Tuyết

Đắk Lắk

200.000

19/08/2019

Trần Thanh Tuấn

Đắk Lắk

100.000

19/08/2019

Dương Thị Thu Hương

Đắk Lắk

100.000

19/08/2019

Trương Thị Nhanh

Đắk Lắk

200.000

19/08/2019

Liên Thu

Bình Chánh

500.000

19/08/2019

Nguyễn Thị Lan+Nguyễn Thị Gửi

Q.10

600.000

19/08/2019

Nguyễn Thị Hưởng

Q.10

500.000

19/08/2019

Nguyễn Ngọc Anh Khoa

Q.10

500.000

19/08/2019

Oanh Cẩm

Q.10

1.000.000

19/08/2019

Vũ Sĩ Hoa

Q.10

500.000

19/08/2019

Nguyễn Thị Dược

Q.10

1.000.000

20/08/2019

Quảng Hội

Phú Yên

100 USD

20/08/2019

Giác Quốc

Tân Bình

1.000.000

20/08/2019

Nguyễn Thiện Định

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Nguyễn Đình Phương

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Nguyễn Phương Nguyên

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Nguyễn Thị Huyền Trân

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Bành Phương Thảo

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Nguyễn Minh An

Hóc Môn

400.000

20/08/2019

Mã Thị Mỹ Tiên

Nha Trang

2.000.000

20/08/2019

Diệu Thủy

Q.12

500.000

20/08/2019

Diệu Tràn

Q.12

500.000

20/08/2019

Liên Hằng

Bình Tân

1.000.000

20/08/2019

Võ Thị Tài

Kon Tum

500.000

20/08/2019

Phan Kim Thịnh

Bình Thạnh

500.000

20/08/2019

Nhuận Huệ

Trà Vinh

1.000.000

20/08/2019

Thanh Ân

Q.12

500.000

20/08/2019

Nguyễn Thị Xuồng

Bình Thạnh

300.000

20/08/2019

Phật tử

Vũng Tàu

200.000

20/08/2019

Lê Thị Tuất

Kon Tum

500.000

20/08/2019

Trần Thị Tốt

Kon Tum

500.000

20/08/2019

Vũ Thị Vân

Thử Đức

3.000.000

21/08/2019

Võ Từ Công

Hóc Môn

2.000.000

21/08/2019

Nguyễn Thị Lĩnh

Q9

300.000

21/08/2019

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nha Trang

500.000

21/08/2019

Phật tử

 

100.000

21/08/2019

Trần Đức Trùng Dương

Tân Phú

500.000

21/08/2019

Giang Long

Q.10

500.000

21/08/2019

Diệu Thoát

Bình Dương

500.000

21/08/2019

Ngọc Cảnh

Kiên Giang

500.000

21/08/2019

Liên Hương

Gò Vấp

500.000

21/08/2019

Nguyên Hoa

Nha Trang

500.000

21/08/2019

Trần Thị Vì

Lâm Đồng

500.000

21/08/2019

Nguyễn Thị Vân

Lâm Đồng

500.000

21/08/2019

Nguyễn Thị Lắng

Kiên Giang

200.000

21/08/2019

Phạm Thị Tra

Bình Dương

500.000

21/08/2019

Võ Thị Guối+Kiều Trinh

Bạc Liêu

500.000

21/08/2019

Phạm Trương Chí Nguyên

 

100.000

21/08/2019

Trương Tấn Chọn

Bạc Liêu

100.000

21/08/2019

Huỳnh Thị Bích Thuận

Phú Yên

500.000

21/08/2019

Ngọc Viên

Sóc Trăng

500.000

21/08/2019

Đỗ Thị Hậu

Đắk Lắk

200.000

21/08/2019

Nguyễn Huệ

Nha Trang

500.000

21/08/2019

Liên Lộc

Bình Dương

1.000.000

21/08/2019

Như Đệ

Nha Trang

1.000.000

22/08/2019

Thân Thị Thanh Phương

Tây Ninh

500.000

22/08/2019

Thân Thị Ngọc Ánh

Tây Ninh

500.000

22/08/2019

Phật Tử

 

1.000.000

22/08/2019

Chúc Minh Liên

 

1.000.000

22/08/2019

Trần Thị Thu Ngân

Hải Phòng

2.000.000

22/08/2019

Lê Thị Hòa

Hải Phòng

5.000.000

22/08/2019

Lê Thị Hải Âu

Quảng Ninh

2.000.000

22/08/2019

Phật tử

 

250.000

22/08/2019

Tâm Thọ

Q.6

500.000

22/08/2019

Diệu Bảo

Vĩnh Long

500.000

23/08/2019

Nguyễn Thị Kim Cúc

Quảng Ninh

200.000

23/08/2019

Liên Bạch Cúc

Bạc Liêu

500.000

23/08/2019

Liên Thị Bạch

Bạc Liêu

200.000

24/08/2019

Nguyễn Văn Niệm

 

1.000.000

24/08/2019

Lê Thị Huế

 

5.000.000

24/08/2019

Liên Thắm

Tân Phú

500.000

24/08/2019

Đức Bản

Đắk Lắk

1.000.000

24/08/2019

Võ Thị Lan

Q.7

1.000.000

24/08/2019

Phật Tử

 

5.000.000

24/08/2019

Trần Phi Long

Gò Vấp

500.000

24/08/2019

Trần Thanh Bình

Thủ Đức

1.000.000

25/08/2019

Diệu Tín

Q.4

100.000.000

25/08/2019

Ân Hoàng Huy

TP. HCM

500.000

25/08/2019

Liên Hương

TP. HCM

2.000.000

25/08/2019

Hữu Hạp

 

400.000

26/08/2019

Diệu Oanh

Q12

1.000.000

26/08/2019

Bé Bo

Bình Phước

100.000

26/08/2019

Nguyễn Thị Thuận Lợi

Bình Phước

500.000

26/08/2019

Gia đình Đinh Thị Ánh Nhi

Quảng Nam

333.000

26/08/2019

Nguyễn Nhật Huy

Phú Yên

400.000

26/08/2019

Nguyễn Thị Diệu Linh+Đinh Chí Tiến

Quy Nhơn

500.000

27/08/2019

Tấn Hùng+Thúy Hằng

Quy Nhơn

500.000

27/08/2019

Phạm Thị Kim Y+Mai Thị Vân

 

250.000

27/08/2019

Gia đình Như Trường

Hà Nội

1.500.000

27/08/2019

Nguyễn Quốc Tuấn

Vũng Tàu

1.000.000

28/08/2019

Phạm Ngọc Nhuận

Đồng Nai

2.000.000

28/08/2019

Nguyễn Lê Đình Trung

Q.11

6.000.000

29/08/2019

Hoàng Thị Tuyết mai

Q.8

1 1 lượng vàng SJC

29/08/2019

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

Hóc Môn

1.500.000

29/08/2019

Liên Trường

Bình Tân

500.000

30/08/2019

Nguyễn Thị Tám

Vĩnh Lộc

200.000

31/08/2019

Diệu Thành

Q.4

50.000

31/08/2019

Diệu Mỹ

Q.12

3.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

31/08/2019

857738.310819.152445.Vietcombank 0071000651615 PHAM VAN TOAN hun phuoc xay dung nha Da nang

100.000

30/08/2019

376281.300819.193014.Cung duong xay chua FT19242749682470

500.000

29/08/2019

743386.290819.212248.Pt Lien Tuyen Q7 cung duong xay chua

2.000.000

29/08/2019

MBVCB227181984.cung duong xay dung chua.CT tu 0331000499017 DANG KIM LIEN

1.000.000

28/08/2019

455235.280819.015659.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

500.000

24/08/2019

762607.240819.104301.Hun phuoc xay dung toa nha da nang FT19236859237316

500.000

22/08/2019

Sender:01604002.DD:220819.SHGD:10000150.BO:THAI THI THANH THUY.CHUYEN TIEN CUNG DUONG XAY CHUACAU AN BA THAI BA LINH ME THUAN CAU SIEU PHAM THIEN ANHOI HUONG KHA P CHUNG SINH CHARGEDETAILS OUR

2.000. 000

16/08/2019

IBVCB.1608190888701001.VU THI THAO.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

16/08/2019

Sender:01310005.DD:160819.SHGD:10003256.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

15/08/2019

IBVCB.1508190903848001.HUYNH CAM BINH.GD Giang Muoi hun phuoc xay toa nha da nang

2.000.000

15/08/2019

IBVCB.1508190515429002.LE QUOC HUY.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

15/08/2019

062665.150819.183643.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

500.000

14/08/2019

IBVCB.1408190665179001.PHAM THI PHUONG THAO.Gop tien vao viec xay dung chua

100.000

13/08/2019

662121.130819.120807.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

100.000

13/08/2019

009038.130819.183356.190813000030958 Cung duong xd chua. Dieu Hiep 100k. gd be Hong Lac 50k ZP5DHCELOA6K

150.000

11/8/2019

 

315965.110819.124821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 Hun phuoc Xay dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

9/8/2019

 

IBVCB.0908190195624001.NGUYEN THI THANH PHUONG.Nguyen Thi Lien, Hun phuoc xay dung toa nha da nang

300.000

7/8/2019

IBVCB.0708190828282002.NGUYEN THI THANH PHUONG.Le Thi Cay, Hun phuoc xay dung toa nha da nang

1.000.000

7/8/2019

MBVCB119616022.phat tu DIEU HIEP (100k), gd be HONG LAC (50k) cung duong xd chua.CT tu 0091000011984 TRAN THI LY LY

150.000

7/8/2019

IBVCB.0708190922415001.NGUYEN THI THANH PHUONG.Phan Thi Tuyet, Hun phuoc xay dung toa nha da nang

500.000

6/8/2019

Sender:79202002.DD:060819.SHGD:10004559.BO:LY NGOC DUNG.995219080657420 HUN PHUOC XAY DU NG TOA NHA DA NANG

1.500.000

5/8/2019

IBVCB.0508190363650002.NGUYEN THI THANH PHUONG.Lien Dung, Hun phuoc xay dung toa nha da nang

1.000.000

1/8/2019

601927.010819.204633.Gia dinh phat tu Lien Quyen - Cung duong xay dung chua

200.000

1/8/2019

 

Sender:01310012.DD:010819.SHGD:10013418.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NAN G

1.500.000

15/08/2019

Sender:79303008.DD:150819.SHGD:10020294.BO:NGUYEN VAN THUC.UNG HO XAY DUNG CHUA

500.000

5/8/2019

DINH TA;HUNG PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG;

5.000.000

5/8/2019

 

Sender:79310001.DD:050819.SHGD:10006365.NGO TAM PHAT XD ND N TH8 2019

10.000.000

5/8/2019

Sender:01310012.DD:050819.SHGD:10018500.XD TH 8 2019

50.000.000

 

Related News