Cúng Dường Xây Dựng

OFFERING CONSTRUCTING ON APRIL 2020

Update: 28/05/2020
 

OFFERING CONSTRUCTING ON APRIL 2020

 

THE LIST OF OFFERING TO CONSTRUCTING ON APRIL 2020

CASH

 

DD/MM/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

21/04/2020

Liên Hoa

----Đồng Nai

500.000

26/04/2020

Nguyễn Thị Thỏa

----TP HCM

300.000

26/04/2020

Dương Thị Hồng Tình

----TP HCM

100.000.000

29/04/2020

Đồng Xuân Hồng Khánh

----TP HCM

1.000.000

 

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

04/27/2020

MBVCB393879876.Danh Thanh Trung Cung Duong Xay Dung Chua.CT tu 0281000244962 DANH THANH TRUNG

500.000

04/24/2020

087944.240420.090525.Cung duong xay dung chua - adidaphat

100.000

04/23/2020

246391.230420.133323.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

04/21/2020

MBVCB390254250.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.CT tu 0441000708343 HO NGOC KHOI

300.000

04/20/2020

534802.200420.090920.HUN PHUOC XAY DUNG NHA DA NANG VA CUNG DUONG XAY CHUA-200420-09:09:03 534802

2.000.000

04/15/2020

833986.150420.082443.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0071000651615 Hun phuoc xay dung toa nha da nang

1.000.000

04/14/2020

382335.140420.164138.Con hun phuoc voi su phu xay toa nha da nang

2.000.000

04/14/2020

184369.140420.083032.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

04/13/2020

Sender:79333001.DD:130420.SHGD:10001032.BO:DO HUU HUNG.CUNG XAY DUNG TOA NHA DA NANG

450.000

04/13/2020

Sender:01310005.DD:130420.SHGD:10008007.BO:VU THI MAI.B2B CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

300.000

04/07/2020

746514.070420.131421.HUN PHUOC XAY TOA NHA DA NANG-070420

500.000

04/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

04/07/2020

821899.070420.205453.Cung duong xay dung chua a di da phat

100.000

04/07/2020

168408.070420.133707.p.tu kim huong bien hoa hun phuoc xay chua

500.000

04/07/2020

103050.070420.120409.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XAY DUNG CHUA A DI DA PHAT

100.000

044/2020

733644.040420.142423.Phat Tu Tri Tang con xin hun phuoc xay chua

1.000.000

04/02/2020

095981.020420.102919.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

04/01/2020

326960.010420.114008.Hun phuoc xd toa nha da nang

300.000

04/22/2020

Sender:01310005.DD:220420.SHGD:10006857.BO:TAN NGOC HOA.XAY DUNG TH 4 20

30.000.000

04/15/2020

 

Sender:79303003.DD:150420.SHGD:10006991.BO:NGUYEN VAN THUC.UNG HO XAY DUNG CHUA

500.000

04/06/2020

Sender:01310005.DD:060420.SHGD:10011903. GOI XD NHA DA NANG 0420

10.000.000

 

Related News