Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in September 2022

Update: 22/10/2022
 

The Report on Freeing Creatures in September 2022

 

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN SEPTEMBER 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/09/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ

2.700.000

 

01/09/2022

Phật tử trong đoàn đi từ thiện 5 ngày phát tâm

3.000.000

 

01/09/2022

Lý Lệ Mai

200.000

 

01/09/2022

Phạm Nguyễn Duy Tăng

200.000

 

01/09/2022

Trương Thu Quê

100.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Thanh Cẩm

200.000

 

01/09/2022

Thùy Trang

200.000

 

01/09/2022

Diệu Đạo

1.500.000

 

01/09/2022

Lê Thị Bích Nga

500.000

 

TOTAL:

8.600.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/09/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

05/09/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

09/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

09/09/2022

390816-FT22252967368630

1.000.000

12/09/2022

Mbvcb.2441131101

500.000

14/09/2022

Liên Thanh

6.500.000

26/09/2022

167524

300.000

27/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

27/09/2022

661223- Phương Trang

200.000

TOTAL:

9.700.000

 

B – EXPENSES

DATE

REASON

DONATION

05/09/2022

 Phóng sanh 300 kg cá mú, tôm hùm, ghẹ, cua, sò…ở biển Nha Trang

19.000.000

TOTAL:

19.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 18.300.000Đ
The remaining cash of  August 2022: 227.000Đ
- Charity Group collect: 8.600.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 9.700.000Đ
II. EXPENSES: 19.000.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN SEPTEMBER 2022: -473.000Đ

Related News