Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in May 2022

Update: 15/07/2022
 

The Report on Freeing Creatures in May 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MAY 2022

A- RECEIPT

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/05/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

04/05/2022

Lâm Thị NNhi

300.000

06/05/2022

Đào Thị Minh Tâm

200.000

09/05/2022

Liên Thanh

500.000

09/05/2022

Phương Trang

200.000

13/05/2022

MBVCB-Một Phật Tử

500.000

17/05/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

23/05/2022

Một Phật tử

2.000.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Yến

200.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Tiến

100.000

TOTAL:

4.700.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

18/04/2022

Phóng sanh chim cu đất ở Tây Ninh 100 con

2.000.000

18/04/2022

Phóng sanh cá ở phà Bình Mỹ 135 kg cá lóc

3.000.000

TOTAL:

5.700.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 4.700.000Đ
The remaining cash of  April 2022: 1.012.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 4.700.000Đ
II. EXPENSES:
5.700.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN MAY 2022: 12.000Đ

Related News