Thu - Chi Chi Tiết

The Report On Freeing Creatures In May, 2019

Update: 11/06/2019
 

The Report On Freeing Creatures In May, 2019

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MAY, 2019

A- RECEIPT

COLLECTED BY OFFICE GROUP     

 

DATE

FULL NAME

ADDRESS

MONEY

5/1/2019

Nguyễn Thị Hương Giang

Bình Tân

200.000

5/2/2019

Phật Tử

Hóc Môn

100.000

5/2/2019

Nguyễn Thị Ngọc

Q12

100.000

5/3/2019

Gđ Nhân Linh

Q1

500.000

5/4/2019

Gđ Diệu Khả

Tây Ninh

100.000

5/4/2019

Ngô Văn Trung

Hóc Môn

500.000

5/5/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

5/5/2019

Diệu Tùng

T.Bình

100.000

5/5/2019

Diệu Thường

G.Vấp

100.000

5/5/2019

Võ Thị Thủy

Q12

150.000

5/5/2019

Phạm Thị Thanh Tuyến

B.Tân

200.000

5/5/2019

Thanh An

H.Môn

200.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Phưỡn

Q7

200.000

5/5/2019

Trần T Simon

T.Ninh 

200.000

5/5/2019

Ngọc Dung

Q10

200.000

5/5/2019

Nguyễn Văn Nghiệp

Q3

300.000

5/5/2019

Trần Chí Thâm

H.Môn

500.000

5/5/2019

Nguyễn Hoàng Quân

B.Chánh

500.000

5/5/2019

Huỳnh Bá Quỳnh

Q9

500.000

5/5/2019

Liên Quế

Q12

500.000

5/6/2019

Liên Đào

Q5

100.000

5/6/2019

Nguyễn Thị Ngời, Nguyễn Thị Nở
Đỗ Thị Mai, Nguyễn Lang

Q8

500.000

5/7/2019

Vưu Chiêu Mỹ

G.Vấp

500.000

5/8/2019

Nguyễn Thị Bích Nga

H.Môn

500.000

5/10/2019

Đinh Thị Sư

Q1

100.000

5/10/2019

Trần Quang Phúc

Q1

100.000

5/10/2019

Châu Thiếu Liêm

Q1

100.000

5/10/2019

Lưu Thị Quý

Q8

500.000

5/11/2019

Nguyễn Cảnh Dương

Bình Dương

200.000

5/12/2019

Vũ Thị Kim Dung

Hóc Môn

200.000

5/12/2019

Trần Thị Nhàn

Canada

450.000

5/12/2019

Nguyễn Thị Thái

Canada

500.000

5/12/2019

Hoàng Diễm Hằng

Anh

500.000

5/12/2019

Nguyễn Thị Then

Q1

500.000

5/13/2019

Trương Thị Cẩm Giang

Hóc Môn

200.000

5/13/2019

Nguyễn Thu Ba

Hóc Môn

500.000

5/15/2019

Đỗ Văn Tiến

Usa

100.000

5/16/2019

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hcm

100.000

5/16/2019

Diệu Đạt

B.Dương

300.000

5/17/2019

Ngọc Đáng

Q12

100.000

5/17/2019

Liên Thanh

H.Môn

400.000

5/18/2019

Lâm Thị Thùy Trang

Đ.Tháp

100.000

5/18/2019

Phan Thị Lộc

B.Chánh

100.000

5/18/2019

Nguyễn Thị Thường

H.Môn

100.000

5/19/2019

Huỳnh Thị Lệ Thắm

Bình Dương

100.000

5/19/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

100.000

5/19/2019

Lô Ngân, Lô Muối

Củ Chi

100.000

5/19/2019

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

B.Dương

150.000

5/19/2019

Nhan Hỉ Lập

 

150.000

5/19/2019

Trần Thị Hải

Bình Dương

200.000

5/19/2019

Võ Thị Thu Ngân

B.Dương

200.000

5/19/2019

Trương T Cẩm Anh

T.Bình

200.000

5/19/2019

Phạm Công Đoài

Q12

200.000

5/19/2019

Lê Văn Thảo

B.Thạnh

200.000

5/19/2019

Võ Thị Thu Thủy

B.Dương

250.000

5/19/2019

Đoàn Thi Hà

Bình Dương

300.000

5/19/2019

Diệu Nhật

Củ Chi

300.000

5/19/2019

Trần T Ngọc Ánh

Vĩnh Lộc A

300.000

5/19/2019

Trần Thi Hạnh

Bình Thạnh

500.000

5/19/2019

Nguyễn Thị Kim Thanh

Q12

500.000

5/19/2019

Liên Hà

Q12

1.000.000

5/19/2019

Lê Thị Hưng

Q12

1.000.000

5/19/2019

Nguyễn Thị Chúc

Tân Bình

1.000.000

5/20/2019

Võ Ngọc Lành

C.Chi

200.000

5/21/2019

Nguyễn Xuân Hiền

Hn

150.000

5/24/2019

Thanh Trì

T.Bình

200.000

5/24/2019

Nguyễn Văn Tùng

Úc

200.000

5/25/2019

Hồng Sơn

Q6

200.000

5/25/2019

Trần Thị Bích Thủy

B.Dương

200.000

5/26/2019

Võ Thị Vĩnh

Tp.Hcm

500.000

5/27/2019

Phan Cao Thắng

Biên Hòa

1.000.000

 

 

Total:

            21.400.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

10/5/2019

Trần Minh Khang

300.000

13/05/2019

Cô Phượng Việt kiều Mỹ

6.000.000

13/05/2019

Tịnh Thất, Việt kiều ở Hóc Môn

2.000.000

13/05/2019

Cô Kiều

100.000

13/05/2019

Cô Lan ở Hóc Môn

6.000.000

18/05/2019

Cô Danh

100.000

18/05/2019

Cô Diệp

100.000

18/05/2019

Cô Dung

100.000

18/05/2019

Cô Thảo

100.000

18/05/2019

Nhóm cô Phước Ngọc 6 người

600.000

18/05/2019

Phạm Văn Ngừng

1.000.000

18/05/2019

Cô Diệu Nguyệt ở Cần Thơ

2.000.000

18/05/2019

Cô Bảy ở Cần Thơ

500.000

18/05/2019

Cô Kiều

50.000

18/05/2019

Cô Danh

100.000

18/05/2019

Cô Diệp

100.000

18/05/2019

Cô Tánh

100.000

18/05/2019

Cô Chiếu

100.000

18/05/2019

Cô Kiều Bến Tre

100.000

18/05/2019

Cô Út

100.000

18/05/2019

Cô Hương ở Bình Thạnh

2.000.000

18/05/2019

Liên Hà ở Đông Thạnh

1.000.000

18/05/2019

Đức Dưỡng

2.000.000

18/05/2019

Cô Thảo công quả

100.000

18/05/2019

Bà Nguyễn Thị Luôn

500.000

18/05/2019

Cô Lan ở Hóc Môn

5.800.000

18/05/2019

Cô Kiều Bến Tre

100.000

18/05/2019

Ông Sỹ Thền

50.000

18/05/2019

GĐ ông Phạm Văn Khánh

1.000.000

18/05/2019

Con cô Thao

500.000

18/05/2019

Cô Tánh

100.000

 

Total:

32.700.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

20/05/2019

101208.200519.214137. Viettel 400300 Liennh 190520 190520693368725 400201 Hun Phuoc Phong Sanh

200.000

08/05/2019

Sender: 79334001. Dd: 080519. Shgd: 10002504. Bo: Nguyen Thi Phai. Phong Sanh

200.000

03/05/2019

Mbvcb167773660. Gdpt Tinh Tai - Q4 - Phong Sanh T5/19 Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

500.000

21/05/2019

090439.210519.062051. Con Xin Gui Tien Phong Sanh

100.000

 

Total:

1.000.000

       

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

2/5/2019

IB

1.000.000

 

2/5/2019

Lâm Thị Nhi

300.000

 

2/5/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

500.000

 

2/5/2019

CKRmN0: 042219042989219

500.000

 

2/5/2019

Tương Lanh

300.000

 

7/5/2019

TC: VNCN 008763

300.000

 

8/5/2019

Trần Phi Hùng

200.000

 

8/5/2019

Một Phật tử

500.000

 

10/5/2019

MB (535799)

200.000

 

10/5/2019

Trần Văn Việt

600.000

 

11/5/2019

MB (687831)

150.000

 

13/05/2019

Một Phật tử

50.000

 

13/05/2019

Gia đình Nhuận Đạt

2.000.000

 

17/05/2019

CT

500.000

 

21/05/2019

995219052151275,00

300.000

 

23/05/2019

TC: VNCN 008461, Giang Muôi

1.000.000

 

24/05/2019

TC: MBVP 913986

100.000

 

 

Total:

8.500.000

 

 

B – EXPENSE

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

1/5/2019

Phóng sanh 160 kg cá trê cá lóc ở cảng Bạch Đằng

7.000.000

10/5/2019

Phóng sanh 400 kg cá trê cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

17.600.000

13/05/2019

Phóng sanh cá rô, cá lóc 300 kg ở phà Cá Lăng

15.000.000

18/05/2019

Phóng sanh 50 kg ốc, ếch, nghêu biển ở biển Hà Tiên

3.000.000

20/05/2019

Phóng sanh 300 kg cá trê, cá lóc, rùa ở phà Cô Bắc, Cần Thơ

13.800.000

30/05/2019

Phóng sanh 210 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

6.050.000

 

Total:

62.450.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 199.380.000đ + 1 chỉ vàng

  • The remaining cash of April. 2019135.780.000đ + 1 chỉ vàng
  • Office Group collect: 21.400.000đ
  • Charity Group collect: 32.700.000đ
  • Senior Venerable’s Account: 1.000.000đ
  • Monk  Hue’s Account: 8.500.000đ

II. EXPENSES: 62.450.000đ

III. THE REMAINING CASH IN MAY: 136.380.000đ + 1 chỉ vàng

Related News