Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in March 2022

Update: 15/04/2022
 

The Report on Freeing Creatures in March 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MARCH 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

 

Gia đình Thùy  Liên

23.300.000

05/03/2022

Cô giáo nghỉ hưu, 71 tuổi

500.000

05/03/2022

Gia đình cô Đẩu ở Cần Thơ

1.500.000

06/03/2022

Gia đình người Hoa 37 tuổi

1.720.000

TOTAL:

27.020.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/03/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

03/03/2022

Sơn Trần Ngọc Thảo

50.000

08/03/2022

IBFT

35.000

18/03/2022

Một Phật tử

100.000

18/03/2022

Một Phật tử

100.000

19/03/2022

377758

500.000

21/02/2022

Một Phật tử

100.000

21/02/2022

Một Phật tử

100.000

21/02/2022

MBVCB

500.000

21/03/2022

IBFT

30.000

22/03/2022

Một Phật tử

100.000

28/03/2022

Nguyễ Thị Tân

1.520.000

28/03/2022

Một Phật tử

100.000

29/03/2022

MB (482393)

200.000

30/03/2022

Nguyễn Hồng Nga

500.000

31/03/2022

Gia đình Phật tử Tri Tang

2.000.000

31/03/2022

Chúc Tuấn

500.000

31/03/2022

Triệu Mai Lan

250.000

TOTAL:

6.885.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

02/03/2022

Phóng sanh cá lóc 750 kg, ở sông
Hậu Giang, Cần Thơ

23.300.000

10/03/2022

Phóng sanh cá lóc 200 kg ở cảng
Bà Lụa, Củ Chi

11.000.000

TOTAL:

31.150.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 33.905.000Đ
The remaining cash of  February 2022:
1.972.000Đ
- Charity Group collect: 27.020.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 6.885.000Đ
II. EXPENSES: 34.300.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN MARCH 2022:
1.577.000Đ

Related News