Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in March 2021

Update: 28/04/2021
 

The Report on Freeing Creatures in March 2021

 

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN MARCH 2021

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/03/2021

Trần Thùy Dương

500.000

01/03/2021

Minh Duyên

1.000.000

01/03/2021

Trần Thiện Hiền, Nguyễn Phương Lan

2.000.000

01/03/2021

Diệu Nhơn, Hải, Trung, Hạnh, Hằng, Thúy

250.000

05/03/2021

Châu Thị Diệu Trâm

500.000

05/03/2021

Diệu Thường

1.000.000

05/03/2021

Mỹ Anh

500.000

10/03/2021

Gia đình cô Xuân

20.000.000

10/03/2021

Gia đình cô Danh

5.000.000

10/03/2021

Gia đình nhà thầy Tâm Điền

15.000.000

15/03/2021

Cô Diệp

100.000

15/03/2021

Cô Thư ở Cần Thơ

200.000

15/03/2021

Cô Trinh

100.000

15/03/2021

Bạn cô Trinh

400.000

15/03/2021

Cô Liên ở Cần Thơ

200.000

15/03/2021

Nguyễn Thị Lữ

300.000

15/03/2021

Chú Nam

2.000.000

20/03/2021

Thượng tọa Thích Pháp Đăng

3.000.000

20/03/2021

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

3.500.000

20/03/2021

Cô Mai công quả

2.000.000

20/03/2021

Thầy Tâm Khai

2.000.000

20/03/2021

Thầy Tâm Nam

2.000.000

20/03/2021

Tịnh Trang

500.000

20/03/2021

Bồ tát giới 30/01 Tân Sửu

330.000

20/03/2021

Bồ tát giới 15/02 Tân Sửu

420.000

25/03/2021

Cô Bình

2.000.000

25/03/2021

Liên Kim

500.000

25/03/2021

Cô Kiều hộ niệm

50.000

25/03/2021

Tịnh Phượng

200.000

25/03/2021

Tịnh Tuấn

500.000

25/03/2021

Tịnh Ân

300.000

25/03/2021

Ngọc Mỹ và Bột

600.000

TOTAL:

66.950.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

11/03/2021

Một Phật tử

250.000

11/03/2021

Liên Hằng

500.000

11/03/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

11/03/2021

Trần Mỹ Quyên

500.000

11/03/2021

MB 704737

500.000

11/03/2021

Nguyễn Tấn Ngọc

250.000

18/03/2021

Một Phật tử

500.000

23/03/2021

Diệu Cúc, Đức Tâm, Đức Thu

1.000.000

29/03/2021

Minh Lực

1.000.000

TOTAL:

4.800.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

05/03/2021

Phóng sanh 50 kg cá trê, cá lóc đồng ở Vĩnh Long

3.500.000

10/03/2021

Phóng sanh 350 kg cá trê, cá lóc phà Bình Mỹ, Củ Chi

11.100.000

15/03/2021

Phóng sanh 1.350 kg cá trê phà Cô Bắc, Cần Thơ

36.200.000

20/03/2021

Phóng sanh 290 kg cá trê, cá lóc cảng Bà Lụa, Củ Chi

10.600.000

25/03/2021

Phóng sanh 300 kg cá trê, cá lóc phà Bình Mỹ, Củ Chi

10.450.000

TOTAL:

71.850.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 71.750.000Đ
The remaining cash of  February 2021: 75.000Đ
- Charity Group collect:  66.950.000Đ 
- Monk  Hue’s Account:
4.800.000Đ
II. EXPENSES: 71.850.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN MARCH 2021: 25.000Đ

 

Related News