Thu - Chi Chi Tiết

The Report On Freeing Creatures In June, 2019

Update: 09/07/2019
 

The Report On Freeing Creatures In June, 2019

 

 THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JUNE, 2019

A- RECEIPT

COLLECTED BY OFFICE GROUP                 

 

MM/DD/YY

NAME

ADDRESS

DONATION

6/9/2019

Dương Thị Thuyên

N. Định

50.000

6/16/2019

Vũ Thị Sợi

(District =Q) Q12

50.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Vân

Đ.Nẵng

100.000

6/9/2019

Trần Thị Sen

N. An

100.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Nhàn

B. Phước

100.000

6/9/2019

Hoàng Minh Phúc

H. Môn

100.000

6/14/2019

Nguyễn Thị Phương

 

100.000

6/14/2019

Lê Thị Hồng Trang

 

100.000

6/14/2019

Lê Thị Hồng Sử

 

100.000

6/16/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

6/16/2019

Hà Vân Lên

V. Tàu

100.000

6/23/2019

Nguyễn Thị Ngoãn

Q12

100.000

6/23/2019

Bạch Văn Xuân

T.Bình

100.000

6/30/2019

Cao Thị Yến

B.Chánh

100.000

6/2/2019

Thanh An

H.Môn

200.000

6/2/2019

Diệu Hương

C.Chi

200.000

6/3/2019

Nguyễn Thị Thu

Q6

200.000

6/4/2019

Lâm Thị Nga

Q4

200.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Lan

H.Môn

200.000

6/5/2019

Nguyễn Thị Thùy Vân

Q12

200.000

6/9/2019

Tâm Chánh

Q10

200.000

6/9/2019

Đỗ Thị Lành

 

200.000

6/9/2019

Bùi Thị Tư

Q4

200.000

6/9/2019

Nguyễn Hoàng Quân

B.Chánh

200.000

6/9/2019

Võ Thị Thủy

Q12

200.000

6/9/2019

Trương Bửng

H.Môn

200.000

6/9/2019

Phan Thị Chữ

H.Môn

200.000

6/9/2019

Tịnh Thành

H.Môn

200.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Di Diễm

T.Đức

200.000

6/9/2019

Lê Thị Quý

Q5

200.000

6/16/2019

Dương Bình An

B.Dương

200.000

6/17/2019

Nguyễn Thị Nhân Duyên

B.Dương

200.000

6/17/2019

Lê Thị Đạt

B.Ninh

200.000

6/17/2019

Quỳnh Thị Út

B.Chánh

200.000

6/21/2019

Tịnh Thành

H.Môn

200.000

6/23/2019

Cao Thị Lan

T.Bình

200.000

6/29/2019

Bùi Hoàng Quốc Huy

C.Chi

200.000

6/2/2019

Trịnh Thị Hanh

B.Dương

300.000

6/2/2019

Lê Thị Mai+Phan Thị Dìa

Q12

300.000

6/17/2019

Lê Thị Chung

B.Tân

300.000

6/9/2019

Ngô Thi Thiên

B.Tân

500.000

6/9/2019

Diệu Thanh

Đ.Nai

500.000

6/14/2019

Lê Thị Bích Mai

Q12

500.000

6/16/2019

Chơn Hoa Phúc

H.Môn

500.000

6/16/2019

Hà Thị Hồng Vân + Hà Thị Quỳnh Mai

H.Môn

500.000

6/21/2019

Phạm Bích Trung’s family

Hà Nội

500.000

6/23/2019

Sú Sủi Dưỡng

Đ.Nai

500.000

6/23/2019

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

B.Chánh

500.000

6/24/2019

Nguyễn Thị Thu Hà

C.Chi

500.000

6/25/2019

Nguyễn Thị Then

Q1

500.000

6/7/2019

Diệu Lý, Tịnh Phát

L.An

1.000.000

6/9/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

T.Phú

1.000.000

6/9/2019

Lê Thị Liên + Liên Ân

Q10

1.000.000

6/17/2019

Lê Thị Kiền

B.Chánh

1.000.000

6/23/2019

Nhữ Thị Liên

Q8

1.000.000

6/26/2019

Vũ Thị Nga

Q3

1.000.000

6/29/2019

Trương Thị Nguyệt

Đà Lạt

1.000.000

6/3/2019

Trần Thị Tý

 

2.000.000

6/9/2019

Trần Thọ’s family

Đ.Nai

2.000.000

6/11/2019

Khải Trần Văn Phương

G.Vấp

5.000.000

 

TOTAL:

 

27.800.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

1/6/2019

Nguyễn Thanh Hương’s family, 67 year old

600.000

5/6/2019

Ms. Kiều in Bến Tre

100.000

5/6/2019

Ms. Kiều’s friend in Bến Tre

200.000

5/6/2019

Cô Mai in the Board of Reciting the Buddha’s name

500.000

10/6/2019

Đoàn Khắc Phụ, Lê Phương Uyên in America

1.000.000

10/6/2019

Nguyễn Văn Dậu, 89 year old

5.000.000

10/6/2019

Ms. Little Diệp, Ms. Đẹp

1.000.000

10/6/2019

Ms. Dung, Ms. Dân, Ms. Luân

200.000

10/6/2019

Mr. Hùng’s family, Xoàn

10.000.000

10/6/2019

Bodhisattva precepts on April 30th, the year of the Pig

140.000

10/6/2019

Bodhisattva precepts on May 14th, the year of the Pig

260.000

10/6/2019

Ms. Ngân at Trạng Nguyên Company

5.000.000

10/6/2019

Ms. Nguyễn Thị Lợi in Hóc Môn

500.000

15/06/2019

Trương Thị Duyên

200.000

15/06/2019

Nguyễn Thị Thanh Tùng

700.000

15/06/2019

Ms. Ngọc’s father

200.000

15/06/2019

Tâm Quảng

200.000

15/06/2019

Ms. Nhung

200.000

15/06/2019

Ms. Chín

200.000

15/06/2019

Nguyễn Văn Đáng, Trần Kim Phượng,
Nguyễn Kim Thúy, Trần Hoàng Liêu

500.000

15/06/2019

Nguyễn Quang Tâm (five people),
Lê Minh Hòa (
five people)

350.000

15/06/2019

Ms. Liên Thương in Hóc Môn

800.000

15/06/2019

Bùi Tùng Thiện

200.000

15/06/2019

Junior Ven. Thích Pháp Đăng

3.000.000

15/06/2019

Mr. Bắc

200.000

15/06/2019

Ms. Qủa in medical room

200.000

15/06/2019

Monk Tâm Trực

2.000.000

22/06/2019

Ms. Dung

200.000

22/06/2019

Ms. Nhà

200.000

22/06/2019

Ms. Hằng

200.000

22/06/2019

Ms. Bốn

200.000

22/06/2019

Ms. Tâm with eight people

1.600.000

22/06/2019

Ms. Vi with eight people

1.600.000

22/06/2019

Ms. Thuận with two people

400.000

22/06/2019

Ms. Nguyện with three people

600.000

22/06/2019

Ms. Yến with three people

600.000

22/06/2019

Ms. Thắm with two people

400.000

22/06/2019

Diệu Phổ

200.000

22/06/2019

Ms. Hồng

200.000

22/06/2019

Ms. Mạn

200.000

22/06/2019

Ms. Thịnh

200.000

23/06/2019

Tịnh Trang in Cần Thơ

1.400.000

23/06/2019

Đạo tràng Minh Chất in Cần Thơ

2.000.000

23/06/2019

Ms. Diệu Nguyệt in Cần Thơ

1.000.000

23/06/2019

Ms. Thủy (Diệu Ngân)

200.000

23/06/2019

Lê Thị Trang

200.000

23/06/2019

Huỳnh Phú Qúy

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Hoàng

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Minh

200.000

23/06/2019

Liên Hằng

200.000

23/06/2019

Diệu Quý

200.000

23/06/2019

Lưu Thị Tuyết

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Liền

200.000

23/06/2019

Danh Thị Ngọc Anh

200.000

23/06/2019

Lê Thị Tính

200.000

23/06/2019

Hoàng Thị Ngũ

200.000

23/06/2019

Võ Thị Thu Hà

200.000

23/06/2019

Nguyễn Ngọc Tuyết

200.000

23/06/2019

Thái Thị Bích Hiền

200.000

23/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

200.000

25/06/2019

Lê Kim Minh Tú

200.000

25/06/2019

Lê Thiên Ân

200.000

25/06/2019

Chí Thành

200.000

25/06/2019

Trần Thị Ánh

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Mậu

200.000

25/06/2019

Đinh Văn Trưởng

200.000

25/06/2019

Trần Văn Ích

200.000

25/06/2019

Ngô Thị Hằng

200.000

25/06/2019

Giang Thị Lan

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Thanh Hương

200.000

25/06/2019

Huỳnh Thị Hồng

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Hậu

200.000

25/06/2019

Lâm Thị Lan

200.000

25/06/2019

Lâm Thị Bạch Vân

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Huệ

200.000

25/06/2019

Ms. Rộng

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thu Nền

200.000

25/06/2019

Tăng Vĩ Vinh

500.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Thảo

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Kim Chi

200.000

25/06/2019

Lê Thị Hòa

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Khánh

200.000

25/06/2019

Lê Hồng Phượng

200.000

25/06/2019

Hà Thị Liên

200.000

25/06/2019

Phạm Thị Nhung

200.000

25/06/2019

Nguyễn Thị Kim

200.000

28/06/2019

Huỳnh Kim Hoa’s family

10.000.000

28/06/2019

Ms. Võ Thị Ngọc Thanh

1.000.000

28/06/2019

Ms. Dung in the Board of reciting the Buddha’s name

100.000

28/06/2019

Ms. Lan

1.200.000

28/06/2019

Ms. Kiều in Bến Tre

100.000

28/06/2019

Ms. Kiều in Hóc Môn

50.000

28/06/2019

Ms. Mai in the Board of reciting the Buddha’s name

50.000

28/06/2019

Ms. Mai doing a volunteer doer at pagoda

20.000

28/06/2019

Ms. Diệp

50.000

28/06/2019

Ms. Minh

50.000

28/06/2019

Ms. Tuyền

1.000.000

28/06/2019

Monk Tâm Vinh

100.000

28/06/2019

Ms. Danh

50.000

 

Total:

67.120.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

 

D/M/Y

DESCRIPTION

DONATION

01/06/2019

Mbvcb181004209. Gdpt Tinh Tai-Q4- Phong Sanh T6/19-Chua Hp- Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

500.000

01/06/2019

020117.010619.181706. Con Xin Cung Duong Phong Sanh

200.000

05/06/2019

Sender: 79307006. Dd: 050619. Shgd:10002731. Bo: Cao Thi Thuy Binh. 500.000 Phong Sanh

500.000

17/06/2019

744665.170619.150945. Gd Phat Tu Lien Quyen- Phong Sanh

200.000

18/06/2019

875261.180619.094445. Nho Su Phu Phong Sanh

1.000.000

21/06/2019

Mbvcb190953518.Con Phong Sanh. Ct Tu 0451000439513 Nguyen Tri Tai

500.000

07/06/2019

Sender: 79334001. Dd: 070619. Shgd: 10002604. Bo: Nguyen Thi Phai. Thunh3 Phong Sanh.

100.000

10/06/2019

Mbvcb185191120. Hoi Huong Phong Sanh Nguyen Thi Ba 1-1-1933.Ct Tu 0451000439513 Nguyen Tri Tai

1.500.000

 

Total:

4.500.000đ

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

 

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

30/05/2019

Vũ Thị Mùi

2.058.000

4/6/2019

Lâm Thị Nhi

300.000

4/6/2019

A Buddhist

200.000

5/6/2019

TC: MBVP979426

200.000

12/6/2019

TC: VNCN029014

300.000

12/6/2019

Lê Quang Quỳnh Trâm

2.000.000

17/06/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

500.000

17/06/2019

TC: MBVP721588.MBVCB1876116

200.000

17/06/2019

Trần Văn Việt

300.000

17/06/2019

TC: VNCN 061403

250.000

19/06/2019

MB (039891)

200.000

21/06/2019

Vương Thị Hon

500.000

24/06/2019

A Buddhist

1.000.000

25/06/2019

Trần Thị Tuyết Nga

500.000

26/06/2019

A Buddhist

1.000.000

27/06/2019

A Buddhist

300.000

 

Total:

9.808.000

 

B – EXPENSE

 

DATE

DESCRIPTION

MONEY

1/5/2019

Releasing 400 kg of catfish in Cu Chi port

11.100.000

5/6/2019

Releasing  210kg clams, oysters, sea snails in Ca Na sea, Binh Thuan

6.200.000

10/6/2019

Releasing 170 kg of catfish and snakehead fish on Saigon river

6.000.000

15/06/2019

Releasing 1,700 kg of catfish at Ca Lang ferry in Cu Chi

33.000.000

22/06/2019

Releasing 3000 kg of catfish, in Van Phat  yacht in Can Tho

63.300.000

23/06/2019

Releasing 175 kg of catfish, snakehead fish in Hau Giang river

6.800.000

28/06/2019

Releasing 1520 kg of catfish in Ba Lua port in Cu Chi

31.400.000

 

Total:

157.800.000

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 245.358.000 +  0,1 tael of gold includes:

 The remaining cash of May. 2019.

136.380.000  + 0,1 tael of gold

Office Group collect

27.800.000

Charity Group collect

67.120.000

Monk  Hue’s Account

9.808.000

Senior Venerable’s Account

4.500.000

 

II. EXPENSES:  157.800.000

III. THE REMAINING CASH IN JUNE: 87.808.000   + 0,1 tael of gold

Related News