Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in July 2022

Update: 22/10/2022
 

The Report on Freeing Creatures in July 2022

 

 

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JUNE 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

30/07/2022

Huỳnh Ngọc Dũng

1.000.000

30/07/2022

Đào Văn Ao

2.000.000

TOTAL:

3.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/07/2022

Liên Thanh

585.000

04/07/2022

Gia Bảo, Gia Hân

500.000

05/07/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

06/07/2022

804429

100.000

08/07/2022

Lê Thị Đẹp

200.000

11/07/2022

Nhóm Phật tử - 211736

200.000

12/07/2022

IBFT

150.000

12/07/2022

Liên Thanh

80.000

20/07/2022

 

Phương Trang

200.000

21/07/2022

 

Phương Anh

100.000

25/07/2022

 

381583

250.000

29/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

30/07/2022

Trường Thi, Quỳnh Hương,
Lê Văn Thái, Lê Quỳnh Thảo Nguyên

2.000.000

30/07/2022

 Lê Quỳnh Thảo Nguyên

500.000

TOTAL:

5.665.000

 

B – EXPENSES

DATE

REASON

DONATION

20/07/2022

 Phóng sanh 300 kg cá trê phà Bình Mỹ, Củ Chi

8.700.000

TOTAL:

8.700.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 8.665.000Đ
The remaining cash of  June 2022: 62.000Đ
- Charity Group collect: 3.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 5.665.000Đ
II. EXPENSES: 8.700.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN JULY 2022: 27.000Đ

 

Related News