Thu - Chi Chi Tiết

The Report On Freeing Creatures In July, 2019

Update: 18/08/2019
 

The Report On Freeing Creatures In July, 2019

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JULY, 2019

A- RECEIPT

 

COLLECTED BY OFFICE GROUP     

DATE

FULL NAME

ADDRESS

MONEY

2/7/2019

Bùi Thị Hậu

Q4

500.000

3/7/2019

Nguyễn Thị Thu

Q6

200.000

4/7/2019

Thiện Đạt

Q1

500.000

6/7/2019

Nguyễn Hữu Phú

Trà Vinh

200.000

6/7/2019

Phật Tử

Bình Dương

3.200.000

7/7/2019

Diệu Thới

Bình Thuận

200.000

7/7/2019

ĐẶng Ngọc Duy

Gò Vấp

500.000

7/7/2019

Phỗ Đức + Diệu Liên

Cần Thơ

50.000

7/7/2019

Tịnh Toản

Bình Dương

750.000

7/7/2019

Liên Thủy

Bình Dương

750.000

7/7/2019

Liên Trang

Bình Dương

750.000

7/7/2019

Huệ Trinh

Q3

100.000

7/7/2019

Huỳnh Thị Mãng

Củ Chi

100.000

7/7/2019

Diệu Trâm

Bình Thạnh

100.000

7/7/2019

Nguyễn Ngọc Chấn

Q6

300.000

7/7/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

100.000

7/7/2019

Võ Thị Xảo

Bình Tân

200.000

7/7/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

Q1

100.000

7/7/2019

Bình Nhưỡng

Bình Thạnh

200.000

7/7/2019

Phật Tử

Phóng Sanh

150.000

8/7/2019

Trần Kim Ánh

Hóc Môn

100.000

11/7/2019

Nguyễn Lý Như Phương

Q11

1.000.000

13/7/2019

Nguyễn Thị Kim Quyến

Bình Dương

200.000

14/7/2019

Phạm Thị Thùy Vương

Mỹ

33 USD

14/7/2019

Liên Ngọc

Tiền Giang

200.000

14/7/2019

Trịnh Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

15/7/2019

Nguyễn Tấn Minh

Q7

500.000

15/7/2019

Phan Thị Nhu

Hóc Môn

5.00.000

15/7/2019

Liên Lệ

Hóc Môn

200.000

17/7/2019

Liên Điệp

Vĩnh Long

150.000

17/7/2019

Đỗ Thị Cúc

Vĩnh Lộc

100.000

18/7/2019

Thanh An

Hóc Môn

200.000

20/7/2019

Lê Thị Nhân

An Giang

1.000.000

21/7/2019

Nguyễn Thị Phia

Q12

100.000

21/7/2019

Phật Tử

 

1.500.000

21/7/2019

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Hóc Môn

100.000

21/7/2019

Khổng Minh Hoàng

Gò Vấp

50.000

23/7/2019

Sú Sủi Dưỡng

Đồng Nai

400.000

24/7/2019

Đào Thị Trinh

Hà Nội

100.000

25/7/2019

Nguyễn Thị Hiền

Bình Thạnh

500.000

26/7/2019

Nguyễn Thị Nạnh

Hóc Môn

300.000

26/7/2019

Phật Tử

Bình Dương

125.000

26/7/2019

Kim Liên

 

50.000

26/7/2019

Nguyễn Huỳnh Anh

Cần Thơ

350.000

27/7/2019

Phật Tử

 

100.000

27/7/2019

Phật tử

Củ Chi

1.000.000

31/7/2019

Phạm Bảo Ngọc

Hóc Môn

100.000

Total:

22.675.000 + 33 USD

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

 

 

1.000.000

1/7/2019

Nguyễn Thị Nhung

150.000

1/7/2019

Kiều, Bến Tre

200.000

1/7/2019

Cô Mai, hộ Niệm

3.000.000

4/7/2019

Gia đình Thầy Tâm Luận

3.000.000

6/7/2019

Cô Vân, Tân Phú

1.000.000

6/7/2019

Ngọc Hạnh, Tân Phú

300.000

6/7/2019

Diệu Thiện, Ba Bầu

1.000.000

10/7/2019

Một số Phật tử không ghi tên

1.680.000

18/07/2019

Cô Diệu Nguyệt, Cần Thơ

2.000.000

18/07/2019

Cô Hòa

200.000

18/07/2019

Đức Dưỡng

1.000.000

18/07/2019

Cô Kiều, hộ niệm

50.000

18/07/2019

Cô Lan

1.000.000

18/07/2019

Cô Kiều, Bến Tre

4.500.000

18/07/2019

Cô Hai

400.000

24/07/2019

Cô Dung, hộ Niệm

100.000

24/07/2019

Chú Nghĩa, công quả

200.000

28/07/2019

Cô Lan ở Mỹ

115.000.000

28/07/2019

Huỳnh Ngọc Dũng

200.000

28/07/2019

Nguyễn Thị Nhẫn

1.000.000

28/07/2019

Một Phật tử

2.300.000

 

Total:

139.280.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

23/07/2019

 

MBVCB206913115.ung ho phong sanh .

500.000

17/07/2019

 

104181.170719.155245.Gd phat tu Lien Quyen - Ung ho Phong Sanh

200.000

8/7/2019

 

Sender:79334001.DD:080719.SHGD:10004046.BO:NGUYEN THI PHAI.MYNK01 PHONG SANH

100.000

4/7/2019

 

MBVCB197258025.phong sanh.CT tu 0451000439513 NGUYEN TRI TAI toi 0071000651615 NGUYEN SY CUONG

347.800

1/7/2019

 

MBVCB195386497.GDPT TINH TAI,Q4-TU THIEN VA PHONG SANH T7/2019-Chua HP-

1.000.000

 

Total:

2.147.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

1/7/2019

Lam Thị Nhi

300.000

1/7/2019

TCMBVP994027

500.000

1/7/2019

TC MBVP 994229

500.000

5/7/2019

628684

100.000

5/7/2019

MB 457349

250.000

5/7/2019

Liên Hằng

200.000

5/7/2019

Nguyễn Thị Thơm

200.000

5/7/2019

Nguyễn Văn Cường

200.000

5/7/2019

Dương Thị Diệu Mỹ

1.000.000

5/7/2019

TC VNCN020718

300.000

5/7/2019

9,95219E+14

300.000

8/7/2019

9,95219E+14

200.000

8/7/2019

MB742540

200.000

11/7/2019

Gia Đình Nga Chi

300.000

18/07/2019

Nguyễn Hùng Cường

100.000

22/07/2019

Một Phật tử

500.000

22/07/2019

BINH NGO CHAWKEN

1.622.000

23/07/2019

Trương Hoàng Long

750.000

31/07/2019

TCVNCN065515

25.000

 

Total:

7.547.000

 

B – EXPENSE

 

DATE

FULL NAME + ADDRESS

MONEY

1/7/2019

Phong sanh12,5 kg tôm hùm, 100 chim sẻ rừng ở Bình Thuận

10.300.000

4/7/2019

Phóng sanh 150 kg cá trê, cá lóc ở phà Thầy Tám Tắc, Củ Chi

9.500.000

10/7/2019

Phóng sanh 200 kg các trê, cá lóc ở cảng Bà Lụa

10.500.000

18/07/2019

Phóng sanh 1530 kg các trê, ở phà Bình Mỹ

31.800.000

24/07/2019

Phóng sanh 700 kg cá trê ở cảng Bà Lụa

17.100.000

28/07/2019

Phóng sanh phà Vạn Phát, Cần Thơ 200 kg cá trê, cá lóc

12.000.000

 

Total:

91.200.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 259.657.000 + 1 chỉ vàng + 33USD

  • The remaining cash of June. 2019: 88.008.000Đ + 1 chỉ vàng
  • Office Group collect: 22.675.000
  • Charity Group collect: 139.280.000
  • Senior Venerable’s Account: 2.147.000
  • Monk  Hue’s Account: 7.547.000

II. EXPENSES:  91.200.000

III. THE REMAINING CASH IN JULY: 168.457.000 + 1 chỉ vàng + 33 USD

Related News