Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in January 2022

Update: 18/02/2022
 

The Report on Freeing Creatures in January 2022

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN JANUARY 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/01/2022

Liên An

500.000

01/01/2022

Liên Mai

200.000

01/01/2022

Tịnh Hùng

200.000

05/01/2022

Liên Danh

200.000

05/01/2022

Thầy Tâm Chức

758.000

05/01/2022

Cô Phượng ở Mỹ

6.600.000

05/01/2022

Cô Hòa

1.000.000

05/01/2022

Cô Dung ở Mỹ

10.000.000

05/01/2022

Trần Văn Tiền

500.000

07/01/2022

Vũ Khắc Hảo

3.000.000

10/01/2022

Bồ tát giới 30 tháng giêng

500.000

10/01/2022

Bồ tát giới 15-02

500.000

10/01/2022

Bồ tát giới 30 -02

500.000

10/01/2022

Bồ tát giới 15-03

600.000

10/01/2022

Cô Tâm

500.000

10/01/2022

Tâm Chơn

500.000

20/01/2022

Cô Thư

200.000

20/01/2022

Gia đình bà Sướng ở Long An

5.000.000

20/01/2022

Trần Thị Loan

100.000

20/01/2022

Nguyễn Mỹ Anh

500.000

25/01/2022

Nguyễn Thị Hận

100.000

25/01/2022

Lê Thị Năm

100.000

25/01/2022

Ngô Tùy Hải

100.000

25/01/2022

Ngô Tùy Khôi

100.000

25/01/2022

Nguyễn Văn Quyết

100.000

30/01/2022

Võ Thị Thảo

500.000

30/01/2022

Triệu Thị Thu Hương

250.000

30/01/2022

Trịnh Thị Thắm

230.000

30/01/2022

Võ Thị Anh Đào

250.000

30/01/2022

795758

250.000

30/01/2022

Nguyễn Thị Bích Nga

500.000

30/01/2022

Cô Niềm

100.000

30/01/2022

Cô Liên Lan

1.500.000

30/01/2022

Cô Dung

500.000

30/01/2022

Cô Kiều Bến Tre

100.000

30/01/2022

Đạo tràng Đức Trọng, Lâm Đồng

2.000.000

30/01/2022

Thầy Tâm Hoàn

3.000.000

30/01/2022

Nhóm cô Mai công quả

5.080.000

TOTAL:

46.618.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/01/2022

Nguyễn Minh Anh

200.000

04/01/2022

MBVCB 1626727006

500.000

06/01/2022

Một Phật tử

300.000

10/01/2022

Triệu Mai Lan

500.000

11/01/2022

Liên Hằng, Liên Yến

500.000

11/01/2022

736181

500.000

12/01/2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

100.000

14/01/2022

IBFT

500.000

17/01/2022

Tâm Nguyệt

1.095.000

17/01/2022

Triệu Thu Hương

790.000

17/01/2022

Phạm Công Quyết

200.000

17/01/2022

Nguyễn Kha Minh Nhật

500.000

17/01/2022

Nguyễn Minh Anh

100.000

17/01/2022

Nguyễn Tấn Ngọc

300.000

18/01/2022

Phương Trang

250.000

19/01/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

500.000

25/01/2022

ESBNPACH

100.000

25/01/2022

Diệu Hoa

1.500.000

26/01/2022

Một Phật tử

250.000

26/01/2022

795758

250.000

28/01/2022

MBVCB.1710846275

2.000.000

TOTAL:

10.935.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

07/01/2022

Hỗ trợ Trung tâm động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

3.000.000

07/01/2022

Bàn giao rùa Răng 7,7 kg ở Trung tâm động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

3.000.000

10/01/2022

Phóng sanh 370 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

10.200.000

28/01/2022

Phóng sanh 1.900 kg cá trê và cá chép ở sông Hậu Giang

44.500.000

29/01/2022

Bàn giao trăn đất nặng 10,7 kg và 2 rùa Núi Vàng ở trạm bảo vệ động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

5.080.000

29/01/2022

Hỗ trợ Trung tâm động vật hoang dã Dầu Tiếng, Bình Dương

3.000.000

TOTAL:

58.580.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 57.553.000Đ
The remaining cash of  December 2021: 2.699.000Đ
- Charity Group collect:  46.618.000Đ
- Monk  Hue’s Account:
10.935.000Đ
II. EXPENSES: 58.580.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN JANUARY 2022: 1.672.000Đ

Related News