Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in february 2021

Update: 18/03/2021
 

The Report on Freeing Creatures in february 2021

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN FEBRUARY 2021

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

08/02/2021

Chú Tịnh Trang

5.000.000

08/02/2021

1 nhóm Phật tử

4.200.000

08/02/2021

Cô Danh hộ niệm

1.000.000

08/02/2021

Cô Lan

1.900.000

08/02/2021

Cô Kiều Bến Tre

200.000

18/02/2021

Cô Minh

50.000

18/02/2021

Cô Dung

200.000

18/02/2021

Tịnh Minh

500.000

18/02/2021

Bạn cô Kiều

100.000

18/02/2021

Thầy Tâm Khai

2.000.000

18/02/2021

Huỳnh Anh Toàn

1.000.000

18/02/2021

Hồ Thị Cang

1.300.000

18/02/2021

Nguyễn Mỹ Anh

1.000.000

18/02/2021

Nguyễn Thị Bích Nga

500.000

18/02/2021

Liên Anh

500.000

18/02/2021

Cô Thao

1.000.000

18/02/2021

Trần Thị Ba

500.000

18/02/2021

Chú Bình ở Cần Thơ

300.000

20/02/2021

Gia đình cô Xuân

15.000.000

TOTAL:

36.250.000


JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/02/2021

Mạnh Uyên

500.000

03/02/2021

Lâm Thị Nhi

300.000

08/02/2021

Một Phật tử

350.000

09/02/2021

Minh Lực

500.000

17/02/2021

Liên Yên

500.000

17/02/2021

Một Phật tử

1.000.000

18/02/2021

Một Phật tử

100.000

22/02/2021

Lê Thị Thúy Lan

200.000

22/02/2021

Một Phật tử

250.000

TOTAL:

3.700.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

09/02/2021

Phóng sanh 258kg cá lóc ở sông Hậu, Cần Thơ

14.900.000

18/02/2021

Phóng sanh 330 kg cá trê ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

10.000.000

20/02/2021

Phóng sanh 300 Kg ở phà Bình Mỹ, Củ Chi

15.000.000

TOTAL:

39.900.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 24.950.000Đ
The remaining cash of  January 2021: 25.000Đ
- Charity Group collect:  36.250.000Đ
- Monk  Hue’s Account:
3.700.000Đ
II. EXPENSES: 39.900.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN FEBRUARY 2021: 75.000Đ

 

Related News