Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in Feb. 2019

Update: 09/03/2019
 

 The Report on Freeing Creatures in Feb. 2019

 

 

THE SUMMMARY OF FREEING CREATURES IN FEB. 2019

A- Receipt

COLLECTED BY OFFICE GROUP              

 

MM/DD/YY

NAME

ADDRESS

DONATION

2/3/2019

Liên Nhung

(District=Q) Q12

100.000

2/3/2019

Trần Thị Ánh Diễm

Q12

100.000

2/3/2019

Liên Cúc

Q12

100.000

2/3/2019

Chánh Hiền Tuệ

Q5

37.500.000

2/4/2019

Trịnh Thị Mỹ Chi

Củ Chi

50.000

2/4/2019

Nguyễn Thị Thủy

Long An

50.000

2/4/2019

Nguyễn Thị Năm

Long An

50.000

2/4/2019

Nguyễn Tấn Lộc

Củ Chi

100.000

2/4/2019

Lê Thị Ngọc Châu

Hóc Môn

100.000

2/4/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Long An

100.000

2/4/2019

Nguyễn Văn Nghĩa

Long An

200.000

2/4/2019

Trương Thị Cẩm Giang

Hóc Môn

200.000

2/4/2019

Hồ Xuân Mon

Hóc Môn

400.000

2/5/2019

Lê Thị Thịnh

Q12

100.000

2/5/2019

Phan Văn Dũng

Q12

100.000

2/5/2019

Minh Hiếu

Bình Tân

100.000

2/5/2019

Phạm Văn Hồng

Bình Tân

200.000

2/5/2019

Phạm Thị Mai

Bình Thạnh

200.000

2/5/2019

Liu Phương Phương

Q11

200.000

2/5/2019

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

2/5/2019

Phạm Thị Loan

Bình Dương

300.000

2/5/2019

Hoa Đức

Hóc Môn

500.000

2/5/2019

Trần Thị Nhàn

Canada

900.000

2/5/2019

Nguyễn Thị Thái

Canada

1.000.000

2/5/2019

Hoàng Diễm Hằng

Anh

1.000.000

2/5/2019

Liên Phượng

Q2

2.000.000

2/5/2019

Đức Minh Nhân

Q7

100 USD

2/6/2019

Diệu Tấn

Bình Chánh

100.000

2/6/2019

Hoa Hải

Q1

100.000

2/6/2019

Liên Phước

Hóc Môn

200.000

2/6/2019

Diệu Thuận

Q10

200.000

2/6/2019

Nguyễn Hồng Liên

Q12

200.000

2/6/2019

Diệu Ca

Bình Thạnh

300.000

2/6/2019

Nguyễn Văn Ba

Bình Chánh

500.000

2/6/2019

Lê Thanh hà

Q12

500.000

2/6/2019

Nguyễn Thị Truyền

Củ Chi

500.000

2/6/2019

Trương Thị Kim Chánh

Tiền Giang

1.000.000

2/7/2019

Lê Thị Tín

Q12

50.000

2/7/2019

Lâm Trinh Vinh

Bình Dương

100.000

2/7/2019

Bùi Thị Hiền

Bình Dương

100.000

2/7/2019

Lâm Văn Hên

Hậu Giang

100.000

2/7/2019

Nguyễn Huỳnh Mai Quyên

Tân Phú

100.000

2/7/2019

Tô Nhật Hòa

Bình Tân

100.000

2/7/2019

Lã Thị Lanh

Q12

100.000

2/7/2019

Đới Sỹ Huy

Q12

100.000

2/7/2019

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Thủ Đức

200.000

2/7/2019

Tăng Tuyết Phương

Bình Dương

200.000

2/7/2019

Văn Khánh Vân

Bình Dương

200.000

2/7/2019

Liên Thắm

Q12

250.000

2/7/2019

Buddhist

Q10

250.000

2/7/2019

Phan Tấn Hùng

Bình Chánh

300.000

2/7/2019

Đào Thị Gái Lớn

Bình Chánh

300.000

2/7/2019

Liên Trọng

Gò Vấp

500.000

2/7/2019

Liên Xuân

Củ Chi

1.000.000

2/8/2019

Nguyễn Thị Hảo

Q12

50.000

2/8/2019

Phạm Thị Nhạn

Q12

50.000

2/8/2019

Nguyễn Thị Xuyến

Q12

50.000

2/8/2019

Tịnh Nhân

Tây Ninh

100.000

2/8/2019

Nguyễn Thị Bích Hồng

Q12

100.000

2/8/2019

Nguyễn Văn Hiệp

Q12

100.000

2/8/2019

Trần Thị Mười

Vĩnh Long

100.000

2/8/2019

Trần Văn Trực

Vĩnh Long

100.000

2/8/2019

Trần Minh Trọng

Vĩnh Long

100.000

2/8/2019

Trần Quý Cương

Vĩnh Long

100.000

2/8/2019

Trần Minh Thành

Vĩnh Long

100.000

2/8/2019

Tịnh Phương

Hóc Môn

200.000

2/8/2019

Diệu Hương

Bình Dương

200.000

2/8/2019

Phạm Văn Thinh

Q12

200.000

2/8/2019

Thanh Lương

Bình Chánh

200.000

2/8/2019

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

300.000

2/8/2019

Diệu Hậu

Q12

500.000

2/8/2019

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bình Chánh

500.000

2/9/2019

Trịnh Thị Huyền

Bình Dương

100.000

2/9/2019

Trịnh Thị Hào

Củ Chi

100.000

2/9/2019

Nguyễn Mộng Lương

Gò Vấp

200.000

2/9/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

2/9/2019

Liên Hà

Gò Vấp

2.000.000

2/10/2019

Mỹ Thị Thiện

Bình Chánh

50.000

2/10/2019

Phan Thị Thanh Hồng

Bình Chánh

100.000

2/10/2019

Phạm Thị Hải Âu

HCM

100.000

2/10/2019

Nguyễn Tiến Hùng

Bình Chánh

200.000

2/10/2019

Chí Xuân

Bình Tân

200.000

2/10/2019

Quảng Hân

HCM

250.000

2/10/2019

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Q12

300.000

2/11/2019

Võ Thị Hòa

Gò Vấp

100.000

2/11/2019

Trần Thị Mỳ

Bình Tân

200.000

2/11/2019

Đinh Thị Bích Thủy

Bình Dương

200.000

2/11/2019

Đỗ Thị Huyền

Bình Tân

400.000

2/12/2019

Vương Quang Trung

Hóc Môn

50.000

2/12/2019

Nguyễn Thị Loan

Củ Chi

100.000

2/12/2019

Nguyễn Thị Sen

Củ Chi

100.000

2/12/2019

Trương Ngọc Chung

Củ Chi

100.000

2/12/2019

Ngô Thị Nga

Hóc Môn

100.000

2/12/2019

Trần Thị bé Còn

Hóc Môn

100.000

2/12/2019

Nguyễn Thị Thu

Hóc Môn

100.000

2/12/2019

Bùi Thị Thủy

Bình Dương

100.000

2/12/2019

Lý Thị Thanh Phương

Nhà Bè

100.000

2/12/2019

Nguyễn Thị Huyền

Hóc Môn

200.000

2/12/2019

Huỳnh Thị Thanh Phương

Hóc Môn

200.000

2/13/2019

Trương Tuyết Nga

Q12

100.000

2/13/2019

Nguyễn Văn Mực

Bình Chánh

300.000

2/14/2019

Chiếu Trân

Q8

300.000

2/14/2019

Chiếu Hỷ

Q8

300.000

2/14/2019

Nguyễn Thị Then

Q1

500.000

2/14/2019

Nguyễn Văn Hùng

Q12

500.000

2/14/2019

Chiếu Thủy

Q8

2.000.000

2/15/2019

Nguyễn Văn Thấy

Q11

100.000

2/15/2019

Trần Ngọc Phượng

Q11

100.000

2/15/2019

Nguyễn Ngọc Hoàng Yến

Q11

100.000

2/15/2019

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Q11

100.000

2/15/2019

Nguyễn Nhật Minh

Q11

100.000

2/15/2019

Đỗ Thị Phương

Tân Bình

200.000

2/15/2019

Nguyễn Thị Huyền

Tân Bình

200.000

2/15/2019

Nguyễn Quốc Đạt

Sóc Trăng

500.000

2/15/2019

Lý Thị Hát

Long An

1.000.000

2/15/2019

Lý Thị Hỗn

Long An

2.000.000

2/16/2019

Hoàng Hòa

Q9

50.000

2/16/2019

Nguyễn Cảnh Sơn

Q9

50.000

2/16/2019

Nguyễn Thị Lệnh

Q3

50.000

2/16/2019

Nguyễn Cảnh Dương

Q3

50.000

2/16/2019

Nguyễn Diệu Thúy

Q3

50.000

2/16/2019

Nguyên Ngọc

Bình Thạnh

100.000

2/16/2019

Nguyễn Thị Bé

Đồng Nai

100.000

2/16/2019

Diệu Thoát

Bình Dương

100.000

2/16/2019

Trần Khánh Dinh

Bình Chánh

100.000

2/16/2019

Nguyễn Chí Thanh

Thủ Đức

300.000

2/16/2019

Nguyễn Thị Choạc

Vĩnh Phúc

1.000.000

2/16/2019

Tịnh Hùng

Tân Bình

2.000.000

2/17/2019

Lưu Ngân

 

50.000

2/17/2019

Lưu Muối

 

50.000

2/17/2019

Trần Kim Nguyệt

Bến Tre

50.000

2/17/2019

Tịnh Lưu

Bình Tân

100.000

2/17/2019

Phạm Phú Mễ

Bình Tân

100.000

2/17/2019

Trần Văn Tự

Q12

100.000

2/17/2019

Trần Thị Tuyết Trinh

Q12

100.000

2/17/2019

Mạch Văn Chung

Bạc Liêu

100.000

2/17/2019

Trần Thị Bích Loan

Tân Phú

200.000

2/17/2019

Trương Thanh Hoài

Bình Dương

200.000

2/17/2019

Phạm Thị Thái

Q12

200.000

2/17/2019

Lê Thị Thu Sương

Hóc Môn

200.000

2/17/2019

Lê Thị Thuý Kiều

Hóc Môn

200.000

2/17/2019

Tư Vấn

Long Hải

200.000

2/17/2019

Trương Thúy Kiều

 

200.000

2/17/2019

Phạm Thanh Danh

 

200.000

2/17/2019

Huỳnh Thị Nga

Bình Dương

200.000

2/17/2019

Liên Y

Tân Bình

300.000

2/17/2019

Nguyễn Thị Thái

Canada

500.000

2/17/2019

Trần Thị Ngà

Canada

850.000

2/17/2019

Trần Thị Ngọc Yến

Châu Đốc

1.000.000

2/17/2019

Hoàng Diễm Hùng

Thụy Điển

1.500.000

2/18/2019

Lê Thị Phương

Q12

50.000

2/18/2019

Phạm Thị Hồng

Gò Vấp

100.000

2/18/2019

Ngô Thị Mai

Gò Vấp

100.000

2/18/2019

Hoàng Thị Khuyên

Gò Vấp

100.000

2/18/2019

Hà Ngân Giang

Hóc Môn

100.000

2/18/2019

Liên Hảo

Q9

100.000

2/18/2019

Nguyễn Thị Loan

Bình Chánh

100.000

2/18/2019

Huỳnh Thị Mảnh

Củ Chi

100.000

2/18/2019

Hồng Lệ Nhi

Úc

200.000

2/18/2019

Phạm Văn Dân

Bình Chánh

200.000

2/18/2019

Nguyễn Thị Nhung

Bình Tân

200.000

2/18/2019

Nguyễn Văn Tuân

Hóc Môn

200.000

2/18/2019

Đức An Linh

Bình Thuận

500.000

2/18/2019

Nguyễn Phạm Cao Phát

Củ Chi

500.000

2/19/2019

T Vượng

Cần Thơ

50.000

2/19/2019

Buddhist

Gò Vấp

100.000

2/19/2019

Trần Thị Hải

Bình Dương

200.000

2/19/2019

Lê Thị Hương

Q12

200.000

2/19/2019

Lê Văn Thảo

Bình Thạnh

200.000

2/19/2019

Liên Nguyệt

Q12

200.000

2/19/2019

Thị Hoàng

Tân Phú

200.000

2/19/2019

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

200.000

2/19/2019

Mai Thành Yên

Bình Tân

200.000

2/19/2019

Liên Xuân

Gò Vấp

500.000

2/19/2019

Nguyễn Văn Trung

Bến Tre

500.000

2/19/2019

Nguyễn Bá Hoa

Canada

500.000

2/19/2019

Nguyễn Phan Vũ

Canada

500.000

2/19/2019

Nguyễn Bá Thu Trang

Canada

500.000

2/19/2019

Nguyễn Thị Giảm

Q12

500.000

2/19/2019

Liên Mai

Bình Chánh

500.000

2/19/2019

Nguyễn Danh Vĩnh

Bình Chánh

500.000

2/19/2019

Lê Thị Nguyệt

An Giang

1.000.000

2/19/2019

Nguyễn Tuấn Đạt

Q12

2.000.000

2/20/2019

Nguyễn Thị Tý

Củ Chi

100.000

2/20/2019

Phan Văn Né

Củ Chi

100.000

2/20/2019

Nguyễn Thị Nữ

Củ Chi

100.000

2/20/2019

Phan Thị Ni

Củ Chi

200.000

2/20/2019

Dương Thị Luyến

Hóc Môn

200.000

2/20/2019

Nguyễn Trọng Thi

Củ Chi

300.000

2/20/2019

Lê Huy Tiến

Q12

500.000

2/20/2019

Buddhist

HCM

500.000

2/20/2019

Võ Thị Cúc

Canada

500.000

2/20/2019

Nguyễn Thị Nghìn

Củ Chi

500.000

2/20/2019

L Thế Tùng

Hóc Môn

700.000

2/20/2019

Trần Văn Nghĩa

Trà Vinh

2.000.000

2/23/2019

Diệu Huyền

Hóc Môn

200.000

2/24/2019

Hoàng Thị Phương Hạnh

Q1

50.000

2/24/2019

Liên Mây

Q12

100.000

2/24/2019

Liên Khánh

Hóc Môn

100.000

2/24/2019

Trần Thị Minh Nghĩa

Hóc Môn

200.000

2/24/2019

Thái Phong Thiên

USA

200.000

2/24/2019

Dương Thị Chiên

Gò Vấp

200.000

2/24/2019

Liên Kim

Hóc Môn

200.000

2/24/2019

Vũ Thị Kim Nam

Bình Thạnh

250.000

2/24/2019

Bùi Thị Chín

Gò Vấp

300.000

2/27/2019

Thiện Quảng

Phú Nhuận

100.000

2/27/2019

Diệu Hoàng

Q11

1.000.000

2/28/2019

Liên Minh

Thủ Đức

50.000

2/28/2019

Phước Hội

Thủ Đức

50.000

 

Total:

101.350.000 + 100 USD

 

          COLLECTED BY CHARITY GROUP

 

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

3/2/2019

Ms. Trúc Lệ

500.000

3/2/2019

Phùng Văn Em

200.000

3/2/2019

Tịnh Bảo

200.000

3/2/2019

Ms. Nga

1.000.000

3/2/2019

Ms. Bình

1.000.000

8/2/2019

Mr. Hậu

2.150.000

8/2/2019

Ms. Tứ

1.000.000

8/2/2019

Monk Tâm Thới

500.000

8/2/2019

Nguyễn Thị Tuyết Lê

500.000

8/2/2019

Buddhist in the Buddha reciting Board

1.950.000

10/2/2019

Ms. Đào

200.000

10/2/2019

Ms. Kiều in Bến Tre

100.000

10/2/2019

Ms. Mai

100.000

10/2/2019

Đặng Thị Kim Tâm, Lê Phúc Minh

150.000

10/2/2019

Ms. Liên Lan

500.000

10/2/2019

Ms. Liên Lan’s friend

100.000

10/2/2019

Ms. Kiều (Hóc Môn)

50.000

10/2/2019

Phan Hoài Tú Hảo’s family

400.000

12/2/2019

Ms. Diệu Thoát’s family in Bình Dương

500.000

16/2/2019

Ms. Liên Kiều at bookstore

2.000.000

16/2/2019

Ms. Liên Danh

100.000

16/2/2019

Ms. Liên Hoa, Q12

100.000

16/2/2019

Liên Hằng

50.000

16/2/2019

Tịnh Khoa

50.000

16/2/2019

Tịnh Đạo

50.000

16/2/2019

Diệu Tươi

50.000

16/2/2019

Diệu Đào

50.000

16/2/2019

Nguyễn Thị Sen

50.000

16/2/2019

Nguyễn Thị Kim Cúc

100.000

16/2/2019

Phạm Quốc Việt

300.000

28/2/2019

Dương Thị Xuyến

200.000

28/2/2019

Võ Thị Thu

800.000

28/2/2019

Novice Diệu Đức, Buddhist Nguyễn Thị Lan

400.000

28/2/2019

Ms. Trúc

350.000

28/2/2019

Ms.Ngọc

350.000

28/2/2019

Nguyễn Văn Vệ’s family

200.000

28/2/2019

Ms.Vân (Tân Phú)

500.000

28/2/2019

Hồ Thị Cang’s family

2.000.000

28/2/2019

Hồ Thị Huề’s family

2.000.000

28/2/2019

Offering nine branchesbybuddhists

14.700.000

28/2/2019

Nguyễn Thị Thành

200.000

28/2/2019

Nguyễn Thị Tú Quyên

200.000

28/2/2019

Minh Chất retreat in Cần Thơ

2.200.000

28/2/2019

Tâm Trọng Vietnamese-America

1.000.000

28/2/2019

Ms. Diệu Giỏi

200.000

28/2/2019

Mai Thị Hồng Lê

200.000

28/2/2019

Hà Thị Út Nhỏ

200.000

28/2/2019

Mai Uyên Phương

200.000

28/2/2019

Mai Quang Khải

200.000

28/2/2019

Nguyễn Thị Vân

100.000

28/2/2019

Liên Thắm

100.000

28/2/2019

Ngô Văn Vân

200.000

28/2/2019

Ms. Hoa

100.000

28/2/2019

Ms. Sương

200.000

28/2/2019

Ms. Thắm

200.000

28/2/2019

Ms. Lụa

200.000

28/2/2019

Ms. Thảo, Ms. Phát

200.000

28/2/2019

Ms. Nguyên, Ms. Liên, Ms. Hiền

200.000

28/2/2019

Ms. Đến

300.000

28/2/2019

Ms. Diệu Tròn

200.000

28/2/2019

Ms. Diệu Phổ’s friend

300.000

28/2/2019

Ngọc Liên

300.000

 

Total:

42.700.000

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

D/M/Y

NAME AND ADDRESS

DONATION

1/2/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

1.050.000

1/2/2019

Buddhist

1.500.000

11/2/2019

Lâm Thị Nhi

1.000.000

11/2/2019

CKRmNo:042219020488289

300.000

11/2/2019

Buddhist

1.000.000

14/2/2019

TC:VNCN020021.Trần Văn Tinh

500.000

18/2/2019

Tri Tăng

1.200.000

18/2/2019

Buddhist

500.000

19/2/2019

Buddhist

500.000

20/2/2019

IB

500.000

22/2/2019

Nguyễn Thị Hồng Nga

500.000

22/2/2019

Trần Văn Việt

400.000

25/2/2019

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

27/2/2019

Trần Hà Giang

300.000

15/2/2019

HUA THI DAU

3.500.000

11/2/2019

Phương Ngọc

1.000.000

 

Total:

14.250.000

 

SENIOR VENERABLE’S ACCOUNT

 

D/M/Y

DESCRIPTION

DONATION

27/02/2019

Sender:01201003.Dd:270219.Shgd:10003945.Bo:Nguyen Dinh Ty.Con Xin Ung Ho Phong Sanh

2.000.000

20/02/2019

Sender:79334001.Dd:200219.Shgd:10001420.Bo:Nguyen Thi Phai.Gianglt1 Phong Sanh

100.000

13/02/2019

Mbvcb134844853. Phong Sanh.Ct Tu 0441000669704 Le Tuan Kiet

100.000

04/02/2019

895630.040219.175649.A Di Da Phat Kinh Gui Hun Phuoc Phong Sanh

300.000

01/02/2019

Mbvcb131224147.Gdpt Tinh Tai. Q4 - Phong Sanh T2-2019-Chua Hp-.Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

500.000

 

Total:

3.000.000

 

B – EXPENSE

 

DATE

EXPLAIN

DONATION

3/2/2019

Release 1,400 kg of catfish in Cu Chi

34.500.000

8/2/2019

Release python 15.2 kg at Dau Tieng Wildlife Center, Binh Duong

2.150.000

8/2/2019

Cash for pet food at Dau Tieng Wildlife Center, Binh Duong

2.000.000

12/2/2019

Release 150 kg of carp and catfish in Binh My ferry, Cu Chi

7.500.000

14/2/2019

Release  50 waterbirds, le le in Long An

5.200.000

16/2/2019

Releasing  35 cat owls, rail, water chickens, sky ducks in Hoc Mon

3.500.000

20/2/2019

Release  1050 kg of catfish in Binh My

26.000.000

26/2/2019

Release 350 kg of all kinds of sea snails in Nha Trang sea

13.000.000

27/2/2019

Release 300 kg snakehead fish, catfish, 300 forest finches in Da Sa Lake, Lam Ha

16.000.000

28/2/2019

Release 160 kg of snakehead fish, perch in Gia Nghia lake, Dak Nong

8.000.000

25/2/2019

Release 100 forest finches in Binh Thuan

1.250.000

 

Total:

119.100.000

 

 

 C – SUMMATION

 

I. RECEIPTS: 307.771.000 + 100 USD, includes:

 

 The remaining cash of Jan. 2019.

146.471.000

Office Group collect

101.350.000 + 100 USD

Charity Group collect

42.700.000

Monk  Hue’s Account

14.250.000

Senior Venerable’s Account

3.000.000

 

II. EXPENSES: 119.100.000  (in detailed report)

III. THE REMAINING CASH IN: 02/2019 188.671.000 + 100 USD.

 

Related News