Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in August 2022

Update: 22/10/2022
 

The Report on Freeing Creatures in August 2022

 

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN AUGUST 2022

A- RECEIPT

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

01/08/2022

Thầy Pháp Đăng chùa Huệ Viễn

4.000.000

 

01/08/2022

Mỹ Lệ

500.000

 

01/08/2022

Diệu Hoa

500.000

 

02/08/2022

Diệu Thu

500.000

 

02/08/2022

Cô Mai

500.000

 

02/08/2022

Cô Thương

500.000

 

03/08/2022

Cô Mỹ

500.000

 

03/08/2022

Phạm Ngọc Thái

500.000

 

03/08/2022

Nguyện Thị Hồng Nga

500.000

 

03/08/2022

Lê Minh Khôi

500.000

 

03/08/2022

Lê Thanh Ngà

500.000

 

04/08/2022

Lê Thanh Châu

500.000

 

04/08/2022

Nguyễn Thị Nguyệt

500.000

 

04/08/2022

Đỗ Thị Kim Phượng

500.000

 

04/08/2022

Vũ Quang Huy

500.000

 

04/08/2022

Hoàng Văn Hải

500.000

 

05/08/2022

Hoàng Mỹ Hạnh

500.000

 

05/08/2022

Lưu Kiến Bình

500.000

 

05/08/2022

Hoàng Mỹ Dung

500.000

 

05/08/2022

Hoàng Mỹ Lệ

500.000

 

05/08/2022

Hoàn Kim Anh

500.000

 

05/08/2022

Hoàng Ngọc Minh

500.000

 

06/08/2022

Nguyễn Văn Thông

500.000

 

06/08/2022

Nguyễn Thanh Sơn

500.000

 

06/08/2022

Nguyễn Thị Tuyết Dung

500.000

 

06/08/2022

Nguyễn Kim Duyên

500.000

 

06/08/2022

Nguyễn Kim Quế

500.000

 

06/08/2022

Trần Vũ Thục Đan

500.000

 

07/08/2022

Nguyễn Trọng Quang

500.000

 

07/08/2022

Huỳnh Hoàng Cường

500.000

 

07/08/2022

Phan Diệt Trung

500.000

 

07/08/2022

Chu Quang Bối

500.000

 

07/08/2022

Chu Quang Hoàng

500.000

 

08/08/2022

Bùi THị Luyến

500.000

 

08/08/2022

Lưu Xuân Hậu

500.000

 

08/08/2022

Nguyễn Hữu Tuấn

500.000

 

08/08/2022

Nguyễn Thị Vui

500.000

 

08/08/2022

Nguyễn Văn Tuất

500.000

 

08/08/2022

Chu Thị Vượng

500.000

 

09/08/2022

Nguyễn Văn Hùng

500.000

 

09/08/2022

Nguyễn Thị Ngọc

500.000

 

09/08/2022

Nguyễn Thị Tiện

500.000

 

09/08/2022

Nguyễn Kim Thanh

500.000

 

09/08/2022

Nguyễn Quang Hiển

500.000

 

10/08/2022

Nguyễn Thị Mai

500.000

 

10/08/2022

Nguyễn Ngọc Qúy

500.000

 

10/08/2022

Đào Thị Nguyệt

500.000

 

10/08/2022

Đào Kim Oanh

500.000

 

10/08/2022

Phạm Công Phát

500.000

 

11/08/2022

Lê Thị Hà

500.000

 

11/08/2022

Nguyễn Thị Ba

500.000

 

11/08/2022

Vương Chí Thành

500.000

 

11/08/2022

Lê Thị Hà

500.000

 

11/08/2022

Thái Bình Trị

500.000

 

11/08/2022

Bùi Ngọc Lan

500.000

 

12/08/2022

Vương Thái Thùy Trang

500.000

 

12/08/2022

Đặng Vũ Hoạt

500.000

 

12/08/2022

Lô Trịnh Khôi

500.000

 

12/08/2022

Nguyễn Thị Thanh Bình

500.000

 

12/08/2022

Dư Thành Đồng

500.000

 

12/08/2022

Nguyễn Ngọc Hương

500.000

 

13/08/2022

Trương Công Trình

500.000

 

13/08/2022

Tăng Bảo Thành

500.000

 

13/08/2022

Nguyễn Thanh Xuân

500.000

 

13/08/2022

Nguyễn Bích Thủy

500.000

 

13/08/2022

Bùi Kim Sơn

500.000

 

14/08/2022

Nguyễn Kim Tuyền

500.000

 

14/08/2022

Huyền Phúc

500.000

 

14/08/2022

Huyền Cẩm Linh

500.000

 

14/08/2022

Hồ Ngọc Bích

500.000

 

14/08/2022

Đặng Kim Sang

500.000

 

15/08/2022

Trần Thị Minh

500.000

 

15/08/2022

Trần Thùy Anh

500.000

 

15/08/2022

Phạm Thế Vinh

500.000

 

15/08/2022

Nguyễn Ngọc Thúy

500.000

 

15/08/2022

Nguyễn Thị Hường

500.000

 

15/08/2022

Đặng Thị Thu Ba

500.000

 

16/08/2022

Nguyễn Văn Hải

500.000

 

16/08/2022

Nguyễn Sơn

500.000

 

16/08/2022

Nguyễn Thị Thúy Hợi

500.000

 

16/08/2022

Hồ Ngọc Ánh

500.000

 

16/08/2022

Nguyễn Kim Oanh

500.000

 

17/08/2022

Hồ Bảo Châu

500.000

 

17/08/2022

Lê Thị Nhường

500.000

 

17/08/2022

Nguyễn Thị Sang

500.000

 

17/08/2022

Lê Dũng Trí

500.000

 

17/08/2022

Phạm Trần Đăng Phúc

500.000

 

17/08/2022

Nguyễn Tuyết Nhung

500.000

 

18/08/2022

Đoàn Văn Phước

500.000

 

18/08/2022

Nguyễn Thị Phước

500.000

 

18/08/2022

Nguyễn Bích Liễu

500.000

 

18/08/2022

Nguyễn Thái Bảo

500.000

 

18/08/2022

Đỗ Tuyết Lan

500.000

 

18/08/2022

Nguyễn Bạch Tuyết

500.000

 

19/08/2022

Nguyễn Thị Nhung

500.000

 

19/08/2022

Nguyễn Thị Lệ

500.000

 

19/08/2022

Đỗ Thị Đoàn

500.000

 

19/08/2022

Quách Mỹ Hảo

500.000

 

19/08/2022

Đỗ Thị Nga

500.000

 

20/08/2022

Nguyễn Hồng Tuyết

500.000

 

20/08/2022

Nguyễn Trường Sang

500.000

 

20/08/2022

Nguyễn Ngọc Phượng

500.000

 

20/08/2022

Trần Thùy Liên

500.000

 

20/08/2022

Nguyễn Đức Thành

500.000

 

20/08/2022

Võ Trần Vân Anh

500.000

 

21/08/2022

Lê Võ Vân Thanh

500.000

 

21/08/2022

Đào Ngọc Thành

500.000

 

21/08/2022

Trần Thị Thanh Mai

500.000

 

21/08/2022

Trần Thanh Lan

500.000

 

21/08/2022

Lê Cúc Hoa

500.000

 

22/08/2022

Thân Kim Phượng

500.000

 

22/08/2022

Dương Tiến Dũng

500.000

 

22/08/2022

Dương Lâm

500.000

 

22/08/2022

Lý Ngọc Mai

500.000

 

22/08/2022

Lý Thị Hoa

500.000

 

22/08/2022

Trần Văn Hồ

500.000

 

23/08/2022

Bạch Thị Ánh

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Hoa

500.000

 

23/08/2022

Huỳnh Ngọc Được

500.000

 

23/08/2022

Huỳnh Thị Hạ

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Rong

500.000

 

23/08/2022

Đinh Tiết Cân

500.000

 

23/08/2022

Trà Cẩm Hồn

500.000

 

23/08/2022

Cô Bích Liên

500.000

 

23/08/2022

Trương Mộc Khanh

500.000

 

23/08/2022

Trương Mộc Nga

500.000

 

23/08/2022

Trần Thị Bích

500.000

 

23/08/2022

Lâm Thanh Vân

500.000

 

23/08/2022

Lâm Thnh Yến

500.000

 

23/08/2022

Lâm Thanh Thủy

500.000

 

23/08/2022

Vương Thái Ngọc Trân

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Lợi

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Duyên

500.000

 

23/08/2022

Lê Thị Hoa

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Ngọc Lan

500.000

 

23/08/2022

Phan Thị Nga

500.000

 

23/08/2022

Liên Thạnh

500.000

 

23/08/2022

Đào THị Đức

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Văn Ngay

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Cẩm Danh

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Minh Tâm

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Hiền

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thu Diễm

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Dân

500.000

 

23/08/2022

Đoàn Thị Lạc

500.000

 

23/08/2022

Trần Kim Cúc

500.000

 

23/08/2022

Đoàn Thị Sáu

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Văn Bắc

500.000

 

23/08/2022

Lâm Thị Dung

500.000

 

23/08/2022

Cao Kim Nhung

500.000

 

23/08/2022

Trần Xuân Tiến

500.000

 

23/08/2022

Trần Nam Hà

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Thơ

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Hạc

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Sợi

500.000

 

23/08/2022

Lê Như Ý

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Chín

500.000

 

23/08/2022

Vũ Thị Nguyệt

500.000

 

23/08/2022

Võ Thị Mỹ Hạnh

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Tám

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Trinh

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Tuyết Huy

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Mỹ Chương

500.000

 

23/08/2022

Phan Ngọc Tuyết

500.000

 

23/08/2022

Phan Ngọc Hương

500.000

 

23/08/2022

Phan Trọng Nghĩa

500.000

 

23/08/2022

Lê Ngọc Báu

500.000

 

23/08/2022

Trần Huy

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Mạnh Hùng

500.000

 

23/08/2022

Đặng Thu Thảo

500.000

 

23/08/2022

Ngô Đoán

500.000

 

23/08/2022

Lê Ngọc Hà

1.000.000

 

23/08/2022

Phan Tuyết Hạnh

600.000

 

23/08/2022

Lê Thị Trạng

500.000

 

23/08/2022

Trần Thị Phương

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Thịnh

500.000

 

23/08/2022

Kim Thị Hảo

200.000

 

23/08/2022

Nguyễn Thị Tài

200.000

 

23/08/2022

Trần Thị Thu

600.000

 

23/08/2022

Liên Thủy

500.000

 

23/08/2022

Lê Ngọc Báo

500.000

 

23/08/2022

Nguyễn Tuyết Mai

200.000

 

23/08/2022

Cô Lung

1.000.000

 

23/08/2022

Cô Ngọc

500.000

 

23/08/2022

Trương My My

500.000

 

23/08/2022

Trương Ái Kim

500.000

 

23/08/2022

Nhóm 5 cô đi xe riêng

2.000.000

 

23/08/2022

Nhóm Cô Thủy ở Vũng Tàu

16.000.000

 

TOTAL:

114.800.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/08/2022

Một Phật tử

1.000.000

04/08/2022

Triệu Mai Lan

200.000

06/08/2022

Diệu Thiện

1.000.000

08/08/2022

Nguyễn Thị Thinh

1.000.000

08/08/2022

Hương Mơ

200.000

10/08/2022

Phật tử Trí Tăng

1.500.000

10/08/2022

Vũ Thúc Dân

500.000

11/08/2022

716090

300.000

12/08/2022

MBVCB

500.000

12/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Loan

200.000

12/08/2022

Liên Thanh

800.000

13/08/2022

1000AT6140

200.000

13/08/2022

Hoàng Việt

100.000

13/08/2022

Triệu mai Lan

100.000

13/08/2022

Triệu mai Lan

100.000

13/08/2022

Triệu mai Lan

100.000

13/08/2022

Triệu mai Lan

100.000

13/08/2022

Triệu mai Lan

100.000

15/08/2022

Lâm Thị Nhi

300.000

15/08/2022

Ngọc Liêm

3.000.000

16/08/2022

Mb615659

100.000

16/08/2022

702192

100.000

16/08/2022

Nguyễn Trân Mai Thi

200.000

19/08/2022

Trần Thị Ngọc Thi

50.000

23/08/2022

1000AT6140

200.000

23/08/2022

155086

300.000

23/08/2022

Bé Minh Anh

1.000.000

23/08/2022

940520

500.000

24/08/2022

Phương Trang

200.000

26/08/2022

622514

250.000

26/08/2022

Diệu Đức

500.000

27/08/2022

Liên Nhung

200.000

TOTAL:

14.900.000

B – EXPENSES

DATE

REASON

DONATION

25/08/2022

Phóng sanh 3.960 kg cá trê trên
sông Hậu Giang, Cần Thơ

99.000.000

27/08/2022

Phóng sanh 500 kg cá lóc, cá trê ở
phà Bình Mỹ, Củ Chi

21.500.000

30/08/2022

Phóng sanh 320 kg cá trê ở
phà Bình Mỹ, Củ Chi

9.000.000

TOTAL:

129.500.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 129.700.000Đ
The remaining cash of  July 2022: 27.000Đ
- Charity Group collect: 114.800.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 14.900.000Đ
II. EXPENSES: 129.500.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN AUGUST 2022: 227.000Đ

Related News