Thu - Chi Chi Tiết

The Report on Freeing Creatures in April 2020

Update: 28/05/2020
 

The Report on Freeing Creatures in April 2020

 

THE REPORT ON FREEING CREATURES IN APRIL 2020

A- RECEIPT

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

25/04/2020

Gia đình Trần Thị Tỉnh ở Hóc Môn

5.000.000

25/04/2020

Cô Thủy ở Hóc Môn

1.000.000

28/04/2020

Cô Lan ở Hóc Môn

5.000.000

28/04/2020

Cô Bình công quả chùa Hoằng Pháp

1.000.000

28/04/2020

Gia đình Huỳnh Thị Hai,ở Mỹ

1.000.000

TOTAL:

13.000.000

 

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

01/04/2020

995220040151610

500.000

 

06/04/2020

Liên Thúy

500.000

 

14/04/2020

Một Phật tử

300.000

 

16/04/2020

Lâm Thị Nhi

300.000

 

20/04/2020

Một Phật tử

250.000

 

24/04/2020

Một Phật tử

500.000

 

29/04/2020

TC:505473314

300.000

 

TOTAL:

2.650.000

 

B – EXPENSES

DATE

FULL NAME + ADDRESS

DONATION

28/04/2020

Phóng sanh 640 kg cá trê, cá lóc ở cảng Bà Lụa, Củ Chi

15.200.000

TOTAL:

15.200.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 15.650.000

The remaining cash of March 2020: 187.407.000
· Charity Group collect: 13.000.000
· Monk  Hue’s Account: 2.650.000
II. EXPENSES: 15.200.000
III. THE REMAINING CASH IN APRIL 2020: 187.857.000

 

Related News