News

Report of Receipts and Expenses for Releasing in Oct/2017

Update: 16/11/2017
.
 

Report of Receipts and Expenses for Releasing in Oct/2017

 
Report of releasing in 10/2017

A – RECEIPTS

RECEIVED BY OFFICE (TT)

 

D/M/Y

NAME

AMOUNT OF MONEY

1/10/2017

Trần Thị Mập

100.000

1/10/2017

Nguyễn Chí Hòa

50.000

2/10/2017

Buddhist

1.010.000

2/10/2017

Nguyễn Linh Đàm

1.000.000

4/10/2017

Nguyễn Văn Ngân

500.000

4/10/2017

Nguyễn Thị Vân

300.000

5/10/2017

Nguyễn Nữ Quỳnh Loan

200.000

6/10/2017

Nguyễn Thị Cẩm Tú

500.000

6/10/2017

Nguyễn Thị Nghìn

250.000

7/10/2017

Ngô Thị Hồng Nhi

100.000

8/10/2017

Dương Hạnh Nhãn

200.000

10/10/2017

Đoàn Công Toại, Lê Thị Thúy Vân

100.000

12/10/2017

Chiếu Xuân

200.000

14/10/2017

Nguyễn Thị Kim Ngọc

100.000

14/10/2017

Trần Thị Mập

100.000

14/10/2017

Đào Thị Thu

100.000

14/10/2017

Nguyễn Chí Hòa

100.000

14/10/2017

Trần Thị Kim

1.100.000

14/10/2017

Buddhist

500.000

18/10/2017

Trần Thị Huệ

200.000

19/10/2017

Nguyá»…n Thanh Trinh

200.000

19/10/2017

Liên Thành

350.000

19/10/2017

Trần Ngọc Hạnh

300.000

19/10/2017

Nguyễn Quy Thanh Tâm

500.000

21/10/2017

Liên Hòa

500.000

22/10/2017

Buddhist

250.000

22/10/2017

Liên Nguyên

100 ERO

22/10/2017

Nguyễn Thị Kim Ngọc

100.000

23/10/2017

Trương Thị Thu Trúc

2.000.000

23/10/2017

Nguyễn Thị Út

200.000

23/10/2017

Trương Thị Hoàng Oanh

100.000

23/10/2017

Diệu Huyền

200.000

25/10/2017

Lưu Ngân

100.000

29/10/2017

Diệu Lạc

100.000

29/10/2017

Hứa Thanh Đào

400.000

29/10/2017

Hoàng Thị Hồng

500.000

29/10/2017

Huy Bình + Thị Lan

100.000

22/10/2017

Buddhist

100.000

22/10/2017

Đỗ Thị Lành

100.000

22/10/2017

Trinh Thị Hạnh

300.000

22/10/2017

Liên Hương

300.000

22/10/2017

Đỗ Văn Nghị

100.000

22/10/2017

Buddhist

200.000

22/10/2017

Liên Hằng

200.000

22/10/2017

Trần Thanh Tâm

50.000

29/10/2017

Bùi Minh Hiếu

150.000

30/10/2017

Nguyễn Thị Tho

50.000

31/10/2017

Hoàng Hiệp’s family

2.000.000

Total

16.160.000+100 EURO

  RECEIVED BY CHARITY GROUP (TT)

D/M/Y

NAME

AMOUNT OF MONEY

1/10/2017

Mr. Đổi (Gò Dầu-Tây Ninh )

100.000

1/10/2017

Nguyễn Thị Tiếp

2.000.000

5/10/2017

Ms. Minh

100.000

5/10/2017

Venarable Tâm Chiếu

508.000

5/10/2017

Ms. Liên Phượng (Bù Đang)

500.000

5/10/2017

Ms. Kiều nhà sách

3.000.000

5/10/2017

Ms. Hương (Nguyên Đức )

1.500.000

5/10/2017

Từ Hạnh

750.000

5/10/2017

Huỳnh Thị Nga

300.000

5/10/2017

Bodhi-mandala Minh Chất (Cần ThÆ¡ )

1.826.000

5/10/2017

Mr. Việt’s family in Thủ Đức

10.000.000

5/10/2017

Group Đạt Duyên

2.150.000

8/10/2017

Mr.Tuấn in Hóc Môn

500.000

8/10/2017

Mr.Thao

1.000.000

8/10/2017

Phạm Thị Xuổi (Liên Bích )

500.000

8/10/2017

Buddhist

200.000

8/10/2017

Lâm Ngọc Hai

200.000

8/10/2017

Mr. Mười

200.000

8/10/2017

Liên Nga

200.000

10/10/2 017

Ms. Tú + Ms. Hân

150.000

10/10/2017

Doctor Thư (Cần Thơ)

200.000

10/10/2017

Nguyễn Quỳnh Phương Uyên

200.000

10/10/2017

Quảng Hương

100.000

10/10/2017

Ms. Tám ở Bù Đăng

200.000

15/10/2017

Venarable Tâm Chiếu

505.000

15/10/2017

Doctor Thư in Cần Thơ

300.000

15/10/2017

Bodhisattva precepts 30-8 Đinh Dậu

370.000

15/10/2017

Bodhisattva precepts 14-8 Đinh Dậu

568.000

20/10/2017

Ms. Mai (Bình Dương)

100.000

20/10/2017

Liên Thảo

500.000

23/10/2017

Buddhist

18.000.000

23/10/2017

Ms. Tám in Bù Đăng

200.000

5/10/2017

Buddhist in 45-seated bus supported

5.300.000

26/10/2017

Ms. Bình

100.000

26/10/2017

Trịnh Thị Liễu Chi

200.000

26/10/2017

Vũ Thị Trà My

100.000

26/10/2017

Vũ Thị Bách

100.000

26/10/2017

Director Bàng Bá Đạo

100.000

28/10/2017

NhÆ° Thanh

1.000.000

28/10/2017

Venerable Tâm Khai

1.000.000

28/10/2017

Phạm Thị Mến

100.000

28/10/2017

2 friends of Ms. Mến

150.000

28/10/2017

Ms. Ngôn

5.000.000

30/10/2017

Group Liên Minh, Đạt Duyên

700.000

30/10/2017

Buddhist

2.000.000

 

Total

62.777.000

 

VENERABLE HUE’S ACCOUNT

D/M/Y

NAME

AMOUNT OF MONEY

3/10/2017

Mb (436 203)

200.000

3/10/2017

Mỹ Ngọc

250.000

4/10/2017

Lâm Thị Nhi

200.000

6/10/2017

Cẩm Nhung, Cẩm Lụa

900.000

6/10/2017

Trần Văn Tam

100.000

9/10/2017

Tc: Vncn 55564

500.000

13/10/2017

Nguyễn Quốc Đại Trường An

200.000

18/10/2017

Tuyết Cầm supported for releasing fishes

50.000

18/10/2017

Quách Lộ Dinh 7 years old

250.000

18/10/2017

Từ Gia Trí 18 years old

50.000

18/10/2017

Tô Thủy Tài 49 years old

250.000

18/10/2017

Lý Ngọc Trân 70 years old

250.000

18/10/2017

Dương Nhã Châu 49 years old

100.000

18/10/2017

Từ Nghiệp Đăng 22 years old

50.000

18/10/2017

Buddhist

500.000

23/10/2017

Buddhist

200.000

27/10/2017

Lý Ngọc Trân

250.000

27/10/2017

Dương Nhã Châu

700.000

31/10/2017

Mr. Chi

1.200.000

31/10/2017

Tc: Vncn 20820 Pham Le Yen PhÆ°Æ¡ng

200.000

31/10/2017

Tc : K88 600 142 Phạm Tuyết Trinh

200.000

31/10/2017

Tc : Vncn 43624 Lê Thị Ngọc Mai, Giang Văn Thuấn

500.000

Total:

7.100.000

MASTER’S ACCOUNT

D/M/Y

NAME

AMOUNT OF MONEY

23/10/2017

Sender:01311001.Dd:231017.Shgd:18403955. Bo:Nguyen Viet Dung.

500.000

15/10/2017

Ibvcb.1410170436774001

200.000

10/10/2017

Mbvcb15520654.Gdpt Lien Hong-Q4-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

500.000

3/10/2017

Ibvcb.0310170317701005.

2.000.000

2/10/2017

Sender:79334001.Dd:021017.Shgd:10004484. Bo:Nguyen Thi Phai.

200.000

11/10/2017

Ibvcb.1110170847646001

1.000.000

 

 Total:

4.400.000

 

B – EXPENSE

D/M/Y

NAME

AMOUNT OF MONEY

1/10/2017

Releasing fishes, birds in Hóc Môn

3.500.000

10/10/2017

Releasing 4.400 kg catfishes (Cần ThÆ¡)

78.900.000

10/10/2017

Releasing 120 kg medium-sized edible snail in Cần ThÆ¡

2.400.000

20/10/2017

Releasing birds, fishes in Hóc Môn

3.800.000

21/10/2017

Releasing 700 sparrows

5.600.000

23/10/2017

Releasing on  Bình Mỹ ferry-boat,  1700 kg catfishes

33.000.000

25/10/2017

Releasing Kẻ Gõ lake (Hà TÄ©nh)

15.500.000

30/10/2017

Releasing fishes in Bến Tre (60 Kg)

3.000.000

Total:

145.700.000

 

C - Summary


I. Received: 212.595.000Đ+ 100 EURO

The rest money of Sept 2017: 122.158.000Đ

Received by the office: 16.160.000Đ + 100 EURO

Received by the charity group: 62.777.000Đ

Master’s account: 4.400.000Đ

Venerable’s account:7.100.000Đ

II. Expense145.700.000Đ

III. The rest money of October 2017: 66.895.000Ä‘ + 100 EURO

Related News