Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in September 2022

Update: 22/10/2022
 

Report for charity affair in September 2022

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  SEPTEMBER 2022

A-RECEIVING

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/09/2022

Cô Lung

4.000.000

 

02/09/2022

Cô Dung

1.000.000

 

03/09/2022

Cô Thao

2.000.000

 

01/09/2022

Cô Hoa

600.000

 

01/09/2022

Cô Ánh

600.000

 

01/09/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ

1.200.000

 

01/09/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ

5.000.000

 

01/09/2022

Chị Diệu Hoa

600.000

 

01/09/2022

Hoàng Thị Tuyết Mai

600.000

 

01/09/2022

Phan Thị Ngô

600.000

 

01/09/2022

Lê Kim Phụng

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Thùy Trang

600.000

 

01/09/2022

Lê Thị Ca

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Tuyết Huy

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Tuyết Mai

600.000

 

01/09/2022

Liên Quế (7 người)

4.200.000

 

01/09/2022

Nguyễn Đức Vinh

600.000

 

01/09/2022

Cao Thị Hồng

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Vàng

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Thao

600.000

 

01/09/2022

Vũ Thị Loan

600.000

 

01/09/2022

Vũ Thị Hoa

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Kim Ngân

600.000

 

01/09/2022

Vũ Kim Lan

600.000

 

01/09/2022

Hồ Thị Bảy

600.000

 

01/09/2022

Trang Thị Lương Nga

600.000

 

01/09/2022

Võ Thị Xuân Sương

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Kim Loan

600.000

 

01/09/2022

Phan Thị Hạnh

600.000

 

01/09/2022

Nguyễn Thị Hiên

600.000

 

01/09/2022

Trần Thị Mỹ Lệ

600.000

 

01/09/2022

Trần Thị Kiều Thanh

600.000

 

01/09/2022

Trần Thị Hoàng Oanh

600.000

 

01/09/2022

Mai Thị Lan

600.000

 

01/09/2022

Cô Châu

200.000

 

01/09/2022

Phật tử đi từ thiện phát tâm
cúng dường Tam bảo 2 chùa trên xe 45 chỗ

9.000.000

 

01/09/2022

Trương Duy Phương

500.000

 

01/09/2022

Phạm Thị Mạc

500.000

 

01/09/2022

Cô Vi cúng chở gạo, mỳ

3.000.000

 

01/09/2022

Chị em cô Phụng

5.000.000

 

01/09/2022

Diệu Hoa, Liên Mỹ cúng mua máy vi tính ở Nam Dương, Nam Định

10.000.000

 

01/09/2022

Diệu Bảo cúng dường tam bảo chùa An Sơn và chùa Vĩnh Pháp

600.000

 

14/09/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

45.100.000

 

14/09/2022

Gia đình nhà chú Sử và nhóm bạn

34.500.000

 

30/09/2022

Nguyễn Văn Út

5.000.000

 

Total:

147.600.000

 

                  

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/09/2022

Cô Luyến Q12

10.000.000

05/09/2022

Cúng dường tượng Phật chùa Đại Cồ Việt

100.000.000

05/09/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/09/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

09/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

12/09/2022

MBVCB 2441130378

500.000

12/09/2022

Hạnh Ngọc

600.000

13/09/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

85.000.000

14/09/2022

1000AT6140-578576 (Cô Oanh Biển)

15.000.000

27/09/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

Total:

217.500.000

 

B – EXPENSE

DATE

REASON

MONEY

02/09/2022

Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi

19.500.000

02/09/2022

Tặng 200 phần quà cho người nghèo ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

54.000.000

03/09/2022

Tặng 200 phần quà cho người nghèo ở Sông Cầu, Phú Yên

56.000.000

04/09/2022

Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

28.500.000

04/09/2022

Tặng 300 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

8.000.000

05/09/2022

Cúng dường tượng Phật chùa Đại Cồ Việt thầy Tâm Thể

100.000.000

09/09/2022

Tặng 100 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi ở đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

2.700.000

14/09/2022

Hỗ trợ cô Hoàng Thị Ngại ở An Phú

200.000

16/09/2022

Hỗ trợ 530 phần quà cho người dân tộc thiểu số ở Đắc Som, Đắc Nông

174.900.000

Total:

443.800.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 360.100.000Đ
- The remaining cash of August 2022: 79.272.000Đ
- Charity Group collect: 147.600.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 217.500.000Đ
II. EXPENSES: 443.800.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN AUGUST 2022: 572.000Đ

Related News