Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in October 2020

Update: 02/11/2020
 

Report for charity affair in October 2020

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN OCTOBER

 A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/10/2020

Chú Việt xe tải

10.000.000

01/10/2020

Liên Hạnh

4.000.000

05/10/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 5,5 tấn gạo

50.000.000

05/10/2020

Một Phật tử

1.000.000

05/10/2020

Nguyễn Văn Tránh

2.000.000

10/10/2020

Liên Hân

1.000.000

15/10/2020

Liên Liễu

1.000.000

20/10/2020

Liên Giang

600.000

20/10/2020

Liên Tuyết

1.000.000

25/10/2020

Vựa gạo Ngọc

65.000.000

28/10/2020

Mai Minh

500.000

Total:

136.100.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

08/10/2020

Lâm Thị Nhi

1.500.000

12/10/2020

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

16/10/2020

Đỗ Tiến Lực

1.000.000

19/10/2020

Minh Lực

300.000

20/10/2020

Liên Oanh chợ An Đông

7.000.000

23/10/2020

Vợ chồng Hùng Soàn

50.000.000

26/10/2020

Chú Hưng công ty du lịch Triều Hảo ủng hộ lũ lụt

30.000.000

27/10/2020

PTNT Quy HĐHN

300.000

Total:

95.100.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

29/10/2020

Cứu trợ lũ lụt  Quảng Bình, Quảng Trị

200.300.000

Total:

203.300.000

 

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 231.200.000Đ
- The remaining cash of September 2020: -27.933.000Đ
- Charity Group collect:
136.100.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 95.100.000Đ
II. EXPENSES: 203.300.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN OCTOBER 2020: -33.000Đ

Related News