Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in November 2021

Update: 05/12/2021
 

Report for charity affair in November 2021

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  NOVEMBER 2021

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Cô Phương Ngọc vựa gạo

5.000.000

 

Một Phật tử

5.000.000

 

Cô Lan ở Hóc Môn

5.000.000

Total:

15.000.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

03/11/2021

Một Phật tử

1.000.000

05/11/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

09/11/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

09/11/2021

Đỗ Hữu Hùng

500.000

10/11/2021

MBVCB 1487701033

500.000

22/11/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

26/11/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

30.000.000

Total:

47.400.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

 

Mua máy thở ô xy cúng dường chùa Hoằng Pháp và hỗ trợ người bị covid -19

10.000.000

 

Cúng dường thầy Tâm Thủ mua máy phát điện

5.000.000

 

Cúng dường lễ giỗ Hòa thượng Bửu Lai chùa Quang Đức, Cần Thơ

5.000.000

Total:

20.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 62.400.000Đ
- The remaining cash of  October 2021: 2.036.000Đ
- Charity Group collect: 15.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 47.400.000Đ
II. EXPENSES: 20.000.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN NOVEMBER  2021:  44.436.000Đ

Related News