Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in November 2019

Update: 20/12/2019
 

Report for charity affair in November 2019

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN NOVEMBER 2019

 A-RECEIVING

   COLLECTED BY OFFICE GROUP

DATE

FULL NAME

ADDRESS

MONEY

03/11/2019

Đào Thị Hoa

TP HCM

500.000

03/11/2019

Nguyễn Hồng

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Lâm Thị Nhanh

Nước ngoài

500.000

03/11/2019

Lê Thị Quý

TP HCM

500.000

03/11/2019

Liên Vân

Củ Chi

500.000

03/11/2019

Chơn Ân Thành

TP HCM

500.000

03/11/2019

Trần Quang Hưng

TP HCM

200.000

03/11/2019

Lê Thành Hợi

Hà Nội

200.000

03/11/2019

Đào Ngọc Hồng

TP HCM

1.000.000

03/11/2019

Chiếu Thịnh

TP HCM

200.000

03/11/2019

Liên Nghĩa

TP HCM

250.000

03/11/2019

Diệu Hiền

TP HCM

500.000

03/11/2019

Phạm Huỳnh Quang Thiện

TP HCM

100.000

03/11/2019

Bùi Thị Huệ

 

500.000

03/11/2019

Phật tử

TP HCM

200.000

03/11/2019

Liên Ngọc

Bình Dương

200.000

03/11/2019

Trương Văn Khiêm

TP HCM

5.000.000

03/11/2019

Nguyễn Thị Mai Lan

TP HCM

100.000

10/11/2019

Lê Thị Xuân

TP HCM

1.000.000

10/11/2019

Lê Thị Thúy

TP HCM

300.000

10/11/2019

Phật Tử

TP HCM

600.000

11/11/2019

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

11/11/2019

Đỗ Thị Phương

TP HCM

500.000

12/11/2019

Đặng Thị Thõa

TP HCM

500.000

12/11/2019

Lê Kim Chương

TP HCM

1.000.000

12/11/2019

Nguyễn Đức Vinh

TP HCM

1.000.000

12/11/2019

Liên Cúc

TP HCM

200.000

12/11/2019

Hoàng Văn Dân

TP HCM

200.000

26/11/2019

Đổ Thị Phương

TP HCM

500.000

TOTAL:

18.250.000

 

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/11/2019

Đinh Thị Bé, Lê Thị Sương

500.000

02/11/2019

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ tiền đi từ thiện
miền Bắc

90.000.000

02/11/2019

Cô Vân ở Tân Phú

20.000.000

02/11/2019

Cô Diệu Thiện

6.000.000

02/11/2019

Cô Diệu Thiện, hỗ trợ tiền xe đi miền Bắc

20.000.000

05/11/2019

Chú Trung nghệ nhân tượng Phật

20.000.000

05/11/2019

Một Phật tử cúng dường tạc tượng Phật

700.000.000

05/11/2019

Cô Oanh (Tân Châu Bảo)

50.000.000

05/11/2019

Nguyễn Thị Sạp, Nguyễn Tăng Bồng

1.000.000

05/11/2019

Liên Chánh

500.000

10/11/2019

Chú Vinh

1.000.000

10/11/2019

Cô Mai công quả

70.000

10/11/2019

Cô Liên (công ty xây dụng Tân Bình), từ thiện 200 phần ở bệnh viện Ung Bướu

100.000.000

10/11/2019

Gia đình cô Bình gạo ở Hóc Môn

20.000.000

10/11/2019

Nguyễn Thị Kim Dung, P.15, Q.5

500.000

10/11/2019

Nhóm cô Ngọc phòng vi tính chùa
Hoằng Pháp

15.000.000

10/11/2019

Diệu Thanh

200.000

10/11/2019

Cô Út Ý, Bà Điểm

600.000

10/11/2019

Trần Thị Kim Hồng

2.500.000

15/11/2019

Nguyễn Thị Hai

1.000.000

15/11/2019

Cô Liêm

1.400.000

15/11/2019

Cô Châu

1.400.000

15/11/2019

Cô Khôn

1.400.000

15/11/2019

Cô Khâm

1.400.000

15/11/2019

Cô Sương

1.400.000

15/11/2019

Cô Mới

1.400.000

15/11/2019

Cô Dặn

1.400.000

15/11/2019

Cô Diệu Nguyệt ở Cần Thơ, 2 người

2.800.000

15/11/2019

Cô Hằng ở Cần Thơ

1.400.000

20/11/2019

Cô Hạnh

1.400.000

20/11/2019

Cô Hương

1.400.000

20/11/2019

Co Hòa

1.400.000

20/11/2019

Cô Bình

1.400.000

20/11/2019

Cô Thủy

1.400.000

20/11/2019

Cô Thư ở Cần Thơ

1.400.000

20/11/2019

Cô Lan ở Cần Thơ

1.400.000

20/11/2019

Chú  Tiền

1.400.000

20/11/2019

Nguyễn Thị Út

1.400.000

20/11/2019

Cô Hội

1.400.000

25/11/2019

Cô Ngân

1.400.000

25/11/2019

Cô Minh

1.400.000

25/11/2019

Cô Phấn

1.400.000

25/11/2019

Hà Thị Liên

1.400.000

25/11/2019

Cô Thơm

1.400.000

25/11/2019

Cô Nhung

1.400.000

25/11/2019

Cô Như

1.400.000

25/11/2019

Cô Kim Anh

1.400.000

25/11/2019

Cô Ngũ

1.400.000

25/11/2019

Cô Tánh

1.400.000

25/11/2019

Nguyễn Văn Xấu

1.400.000

25/11/2019

Trần Thị Nhọ

1.400.000

25/11/2019

Cô Liên (công ty xây dụng Tân Bình)

2.800.000

28/11/2019

Trần Thị Tâm

1.400.000

28/11/2019

Võ Thị Phần

1.400.000

28/11/2019

Dương Thị Viên

1.400.000

28/11/2019

Chú Tạ

1.400.000

28/11/2019

Cô Thảo

1.000.000

28/11/2019

Gia Đình cô Liễu

2.000.000

28/11/2019

Gia đình cô Trâm ở Lê Lợi, Hóc Môn

10.500.000

28/11/2019

Cô Thao

1.000.000

28/11/2019

Phạm Văn Tùng

1.400.000

28/11/2019

                                     Cô Phấn                                                                                                                                                                           

500.000

28/11/2019

Một số Phật tử đi cùng đoàn

4.000.000

28/11/2019

Trần Thị Tâm, Bình Phước

10.000.000

28/11/2019

Tịnh Trang ở Cần Thơ

10.000.000

28/11/2019

Cô Kiều nhà sách ở Bình Tân

7.000.000

TOTAL:

1.149.470.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

5/11/2019

Lâm Thị Nhi

1.000.000

5/11/2019

Nguyễn Thanh Hùng cúng xây nhà tình thương

10.000.000

7/11/2019

Cô Tuyền ở Gò Vấp

5.000.000

11/11/2019

Liên Hằng cúng từ thiện T11

200.000

11/11/2019

TC: VNCN035269

500.000

12/11/2019

Nguyễn Tấn Ngọc

300.000

26/11/2019

Kha Tú Trân

2.000.000

27/11/2019

Nguyễn Hữu Tuấn

1.000.000

TOTAL:

20.000.000

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

01/11/2019

Tiền 200 phần quà tại bệnh viện Ung Bướu

100.000.000

01/11/2019

Tiền mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện bệnh viện Ung Bướu

3.000.000

01/11/2019

Tiền đưa chú Bình Đi áp tải xe chở gạo đi miền Bắc

3.000.000

10/11/2019

Tiền xe chở tượng Phật cúng dường chùa Đống Cao

40.000.000

10/11/2019

Tiền bồi dưỡng 2 tài xế đi từ thiện miền Bắc

1.000.000

15/11/2019

Tiền cúng dường Tam Bảo tịnh xá Ngọc Định ở Bình Định

13.000.000

17/11/2019

Tiền cúng dường Tam Bảo chùa đống Cao, Thanh Hóa

13.000.000

17/11/2019

Tiền tạc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

700.000.000

17/11/2019

Mua 200 thùng mỳ chay từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

11.400.000

17/11/2019

Mua 200 chai dầu ăn từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

4.000.000

17/11/2019

Mua 200 chai nước tương từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

1.200.000

17/11/2019

Mua 200 cái áo từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

10.000.000

17/11/2019

Mua 300 dây chuyền Phật, 300 xâu chuỗi từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

4.500.000

17/11/2019

Mua 2 tấn gạo từ thiện chùa Đống Cao, Thanh Hóa

12.000.000

17/11/2019

Tiền xe chở hàng đi từ thiện miền Bắc

33.000.000

19/11/2019

Mua 6,01 tấn gạo đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

36.060.000

19/11/2019

Mua 350 thùng mỳ chay đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

19.550.000

19/11/2019

Mua 350 chai dầu ăn đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

7.000.000

19/11/2019

Mua 350 chai nước tương đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

2.100.000

19/11/2019

Mua 800 dây chuyền Phật, 800 xâu chuỗi đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

12.000.000

19/11/2019

Mua 701 cái áo đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

35.050.000

19/11/2019

Mua 251 cái máy niệm Phật đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

13.800.000

19/11/2019

Mua 3 cái xe lăn đi từ thiện Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

10.500.000

19/11/2019

Mua 1,5 tấn gạo đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

9.000.000

19/11/2019

Mua 150 thùng mỳ chay đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

8.550.000

19/11/2019

Mua 150 chai dầu ăn đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

3.000.000

19/11/2019

Mua 150 chai nước tương đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

900.000

19/11/2019

Mua 150 cái áo đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

7.500.000

19/11/2019

Mua 200 dây chuyền Phật, 200 xâu chuỗi đi từ thiện Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

3.000.000

19/11/2019

Mua 1,7 tấn gạo đi từ thiện chùa Đông, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

10.200.000

19/11/2019

Mua 170 cái áo đi từ thiện chàu Đông, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

8.500.000

19/11/2019

Mua 220 day chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện chùa Đông, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định3300000

3.300.000

19/11/2019

Mua 100 cái cặp sách từ thiện trường Tiểu học Nam Dương và thôn Phượng

10.000.000

19/11/2019

Mua 1.000 quyển tập từ thiện trường tiểu học Nam Dương và Thôn Phượng

7.000.000

19/11/2019

Mua 100 dây chuyền Phật, xâu chuỗi từ thiện trường Tiểu học Nam Dương và thôn Phượng

1.500.000

21/11/2019

Mua 400 dây chuyền Phật, xâu chuỗi từ thiện chùa Tây Khánh,  Kiến Xương, Thái Bình

6.000.000

21/11/2019

Cung dường Tam Bảo chùa Tây Khánh, Kiến Xương, Thái Bình

13.000.000

21/11/2019

Mua 3 tấn gạo từ thiện chùa Tây Khánh, Kiến Xương, Thái Bình

18.000.000

21/11/2019

Mua 300 thùng mỳ chay từ thienj chùa Tây Khánh, Kiến Xương, Thái Bình

17.100.000

21/11/2019

Mua 300 chai nước tương từ thiện chùa Tây Khánh, Kiến Xương, Thái Bình

1.800.000

21/11/2019

Mua 300 chai dầu ăn từ thiện chùa Tây Khánh, Kiến Xương, Thái Bình

6.000.000

21/11/2019

Mua 300 cái áo từ  thiện chùa Tây KHánh, Kiến Xương, Thái Bình

15.000.000

21/11/2019

Cung dường Tam Bảo chùa Giai Lam, Hà Tĩnh

13.000.000

21/11/2019

Tiền mua thức ăn cho người làm gạo đi từ thiện miền Bắc

1.200.000

23/11/2019

Mua 3 tấn gạo từ thiện người mù, người bại não ở Quảng Điền, TP. Huế

18.000.000

23/11/2019

Mua 300 cái áo từ  thiện người mù, người bại não ở Quảng Điền, T T Huế

15.000.000

23/11/2019

Cúng dường Tam Bảo chùa Tam Chúc, Hà Nam

13.000.000

23/11/2019

Mua 300 cáí máy niệm Phật từ  thiện người mù, người bại não ở Quảng Điền, Tp. Huế

15.000.000

23/11/2019

Mua 400 dây chuyền Phật, xâu chuỗi từ thiện  người mù, người bại não ở Quảng Điền, Huế

6.000.000

24/11/2019

Cúng dường Tam Bảo chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

13.000.000

24/11/2019

Mua 2 tấn gạo từ thienj chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

20.000.000

24/11/2019

Mua 200 cái áo từ thiệnj chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

10.000.000

24/11/2019

Mua 200 chai dầu ăn từ thienj chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

4.000.000

24/11/2019

Mua 200 chai nước tương từ thiện chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

1.200.000

24/11/2019

Tiền bao thơ 200 cái

10.000.000

24/11/2019

Mua 300 dây chuyền Phật, 300 xâu chuỗi từ thiện chùa Hồng Pháp, Bình Thuận

4.500.000

24/11/2019

Cúng dường trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định

5.000.000

24/11/2019

Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây Thiện Pháp, ở Quảng Nam, thầy Tâm Mẫn

13.000.000

24/11/2019

Cúng dường Tam Bảo chùa Mỹ Long, Quảng Ngãi, thầy Tâm Thường

13.000.000

26/11/2019

Hỗ trợ Lương Thị Thuận chữa đau bao tử

200.000

26/11/2019

Hỗ Trợ Nguyễn Thị ÚT chữa bệnh

200.000

26/11/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi phóng sanh ngày 13/11/2019

1.500.000

26/11/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

26/11/2019

Tiền thuê xe công nông chở gạo lên xe lớn

900.000

TOTAL:

1.413.710.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 1.187.720.000
· The remaining cash of October 2019:  193.477.000
· Office Group collect: 18.250.000
 · Charity Group collect: 1.149.470.000
 · Senior Venerable’s Account: 0
 · Monk  Hue’s Account:
  20.000.000

II. EXPENSES: 1.413.710.000
III. THE REMAINING CASH IN NOVEMBER 2019:  -32.513.000

 

 

 

 

Related News