Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in May 2022

Update: 15/07/2022
 

Report for charity affair in May 2022

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN  MAY 2022

A-RECEIVING    

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

05/05/2022

Gạo Phương Ngọc cúng tạc tượng Phật chùa Tâm Pháp

55.000.000

 

10/05/2022

Cô Ngân cúng tạc tượng Phật chùa Tâm Pháp

10.000.000

 

21/05/2022

Cô Vi

5.000.000

 

21/05/2022

Thầy Tâm Huệ, Chị em cô Lung, cô Diệp, cô Mùi

5.000.000

 

25/05/2022

Gạo Phương Ngọc cúng dường tạc tượng Phật chùa Suối Pháp, Tây Ninh

100.000.000

 

Total:

175.000.000

 

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/05/2022

Mạnh Uyên

200.000

04/05/2022

Mạnh Uyên

300.000

04/05/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

04/05/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

05/05/2022

1000AT6140

500.000

06/05/2022

Đào Thị Minh Tâm

200.000

06/05/2022

EDUARDO JULIO CUBA

1.000.000

07/05/2022

Mạnh Uyên

500.000

11/05/2022

177915 Một Phật tử

1.000.000

13/05/2022

MBVCB

500.000

16/05/2022

554191

1.000.000

23/05/2022

Gia đình Đinh Kheo và  Nguyễn Quy Văn

500.000

25/05/2022

Phan Thị Thủy Yến

300.000

25/05/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 5 tấn gạo trị giá

43.562.000

 

Kha Tú Trân

2.000.000

Total:

57.562.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

10/05/2022

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Tâm Pháp, Bình Phước

65.000.000

21/05/2022

Cúng dường Tam bảo chùa Lâm Pháp, Lâm Đồng

10.000.000

25/05/2022

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Suối Pháp, Tây Ninh

100.000.000

26/05/2022

Sửa máy vi tính, mua bin máy

7.000.000

Total:

182.000.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS: 232.562.000Đ
 - The remaining cash of April 2022: 1.187.000 Đ
- Charity Group collect: 175.000.000Đ
- Monk  Hue’s Account: 57.562.000Đ
II. EXPENSES: 182.000.000Đ
III. THE REMAINING CASH IN MAY 2022: 51.749.000Đ

Related News