Thu - Chi Chi Tiết

Report for charity affair in May 2020

Update: 04/06/2020
 

Report for charity affair in May 2020

 

THE SUMMARY OF CHARITY AFFAIRS IN MAY 2020

 A-RECEIVING

COLLECTED BY CHARITY GROUP

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/05/2020

Cô Oanh Tân Châu Bảo máy ATM gạo

20.000.000

04/05/2020

Cô Oanh Tân Châu Bảo can đựng nước

18.000.000

06/05/2020

Cô Thao

3.500.000

06/05/2020

Nguyễn Thị Hồng ở Cần Đước

3.000.000

08/05/2020

Nguyễn Văn Tân Em

100.000

10/05/2020

Thân Thị Tâm ở Bình Dương

700.000

10/05/2020

Nhóm cô Tâm (Bình Dương), 15 người

7.500.000

10/05/2020

Cô Bình công quả chùa Hoằng Pháp

1.000.000

14/05/2020

Gia đình Huỳnh Thị Hai ở Mỹ

1.000.000

14/05/2020

Gia đình Lê Văn Lợi, P10, Q5

30.000.000

14/05/2020

Phạm Thị Xuân, P10, Q.5

10.000.000

18/05/2020

Gia đình Đặng Văn Đức

10.000.000

18/05/2020

Cô Thảo

5.000.000

18/05/2020

Gia đình Tăng Siêu Dung ở Bình Tân

2.000.000

22/05/2020

Cô Oanh Tân Châu Bảo

40.000.000

22/05/2020

Cô Oanh Q.7

10.000.000

25/05/2020

Trương Mỹ Mỹ

2.000.000

25/05/2020

Con bà Thu

2.000.000

25/05/2020

Thầy Tâm Huệ

2.000.000

25/05/2020

Một Phật tử

2.500.000

30/05/2020

Gạo Phương Ngọc ở Hóc Môn

100.000.000

30/05/2020

Phật tử

5.000.000

30/05/2020

Gia đình cô Luyến ở An Sương

20.000.000

30/05/2020

Phật tử

2.000.000

30/05/2020

Phật tử

2.000.000

TOTAL:

299.300.000

 

JUNIOR VEN. TAM HUE’S ACCOUNT

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

08/05/2020

Lâm Thị Nhi

5.000.000

13/05/2020

Tương Lanh

250.000

Total:

5.250.000

 

B – EXPENSE

DATE

FULL NAME AND ADDRESS

MONEY

04/05/2020

Tặng thiết bị khử khuẩn toàn thân tại trường  tiểu học Long Thới B, Bến Tre

20.000.000

04/05/2020

Mua nước khử khuẩn tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

1.000.000

04/05/2020

Mua 600 cái quần, áo tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

30.000.000

04/05/2020

Mua 380 kg gạo tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

3.800.000

04/05/2020

Tiền bỏ phong bì 38 cái tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

38.000.000

04/05/2020

Mua 600 dây chuyền Phật, xâu chuỗi tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

9.600.000

04/05/2020

Mua 4 cái can 30 lít đựng nước cho trường tiểu học Long Thới

160.000

04/05/2020

Mua 1.000 khẩu trang tặng trường tiểu học Long Thới B, Bến Tre

2.000.000

08/05/2020

Mua 100 thùng mì chay tặng chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

6.200.000

08/05/2020

Mua 2 tấn gạo tặng  chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

12.000.000

08/05/2020

Mua 150 dây chuyền Phật, xâu chuỗi tặng chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

2.400.000

08/05/2020

Tiền phát sinh thêm ở chùa Hưng Pháp, Đồng Nai

1.000.000

12/05/2020

Mua máy ATM gạo tặng chùa Phước Lạc ở Đam Ri, Đả Huoai, Lâm Đồng

20.000.000

12/05/2020

Mua 2 tấn gạo tặng  chùa Phước Lạc ở Đam Ri, Đả Huoai, Lâm Đồng

12.000.000

12/05/2020

Mua 400 quần, áo tặng  chùa Phước Lạc ở Đam Ri, Đả Huoai, Lâm Đồng

20.000.000

12/05/2020

Mua 450 dây chuyền Phật, xâu chuỗi tặng  chùa Phước Lạc ở ĐAM RI, Đả Huoai, Lâm Đồng

7.200.000

12/05/2020

Mua 150 kg gạo cúng chùa Bảo Pháp và chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

1.500.000

12/05/2020

Mua 1 thùng nước tương cúng chùa Bảo Pháp và Chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

150.000

12/05/2020

Mua 5 chai dầu ăn cúng chùa Bảo Pháp và chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

125.000

12/05/2020

Mua 1.000 khẩu trang cúng chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

2.000.000

12/05/2020

Hỗ trợ Ngọc Mai chữa sâu răng

200.000

12/05/2020

Tiền phong bì cúng chùa Bảo Pháp, Lâm Đồng

5.000.000

12/05/2020

Tiền phong bì cúng chùa Phước Lạc, Lâm Đồng

5.500.000

20/05/2020

Hỗ trợ má thầy Tâm Mãn chữa bệnh

10.000.000

22/05/2020

Hỗ trợ thầy Tâm Thọ

10.000.000

22/05/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Mỹ Liên

300.000

23/05/2020

Tiền tặng bệnh nhân Ung Bướu tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp

900.000

23/05/2020

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi tặng bệnh nhân Ung Bướu và Phật tử

1.600.000

30/05/2020

Mua gạo, dầu ăn, dầu thắp cúng chùa Bửu Thắng, Gia Lai

1.020.000

30/05/2020

Tiền phong bì cúng chùa Bửu Thắng, Gia Lai

2.000.000

30/05/2020

Tiền cúng xây dựng trường TCPH Gia Lai

100.000.000

TOTAL:

325.655.000

 

C – SUMMATION

I. RECEIPTS:  304.550.000

· The remaining cash of April 2020: 21.156.000        
· Charity Group collect:
  299.300.000
· Monk  Hue’s Account:  5.250.000

II. EXPENSES:  325.655.000
III. THE REMAINING CASH IN MAY 2020: 51.000

 

Related News